Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

szkolenia BHP

Kto i kiedy powinien odbywać szkolenia BHP wstępne i okresowe.

Przeprowadzanie wstępnych oraz okresowych szkoleń bhp to jeden z obowiązków pracodawcy.  Mają one na celu nie tylko zapoznanie się z zasadami BHP jakie panują w firmie, przepisami dotyczącymi praw i obowiązków pracowniczych, ale też sposobami postępowania w przypadku pojawienia się sytuacji awaryjnej czy też udzielania pierwszej pomocy. Takie szkolenia mogą być zorganizowane zarówno w formie stacjonarnej jak i online. Zorganizowanie takiego szkolenia stacjonarnie może okazać się nie lada wyzwaniem. Trzeba znaleźć miejsce, instruktora oraz zaplanować czas pracownikom. Lepszym rozwiązaniem są więc szkolenie online, gdyż można je wykonać w dogodnym dla nas czasie i miejscu, wystarczy jedynie dostęp do sieci. Pracownik zobowiązany jest do potwierdzenia na piśmie deklaracji, że zapoznał się z zasadami BHP oraz przepisami.

BHP w języku angielskim:

Jeżeli firma zatrudnia pracowników obcojęzycznych możliwe jest zorganizowanie szkoleń BHP w języku angielskim lub z udziałem tłumacza.

Uwaga!

Jedynym przypadkiem kiedy nie jest wymagane szkolenie pracownika przed rozpoczęciem pracy to podjęcie pracy na tym samym stanowisku, które dany pracownik zajmował u pracodawcy przed nawiązaniem kolejnej umowy o pracę.

Ważne!

 • Szkolenia BHP w przypadku pracowników na stanowiskach robotniczych mogą odbywać się wyłącznie stacjonarnie.
 • Online mogą odbywać się szkolenia dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, kierowniczych, a także dla np. nauczycieli, informatyków czy pracowników ochrony zdrowia.

Szkolenia BHP muszą być powtarzane co jakiś czas. Zapewnia to pracownikom aktualizację informacji oraz utrwalenie zdobytej już wiedzy. Koszt szkoleń w całości pokrywa pracodawca.

Szkolenia BHP możemy podzielić na:

 • Wstępne
 • Okresowe

Szkolenia BHP wstępneSzkolenia BHP wstępne:

Ich zadaniem jest wprowadzenie pracownika w procedury oraz zasady jakie panują w firmie. Takie szkolenia musi odbyć każdy nowy pracownik firmy. Nawet w przypadku kiedy robiło się takie szkolenia w poprzednim miejscu pracy.

Każda firma ma swoje zasady, procedury, schematy. Mamy do czynienia z różnymi zagrożeniami czy sytuacjami, które niosą za sobą ryzyko. Dlatego warto, aby każdy nowy pracownik się z nimi zapoznał. Kurs BHP jest niezbędny alby zadbać nie tylko o swoje bezpieczeństwo ale również o bezpieczeństwo współpracowników.

Wstępne szkolenia BHP powinny zawierać zarówno instruktaż ogólny jak i środowiskowy. Taki kurs nie powinien trwać krócej niż 90 minut. Koszt takiego szkolenia to około 60 zł za jednego pracownika.

Wstępne szkolenia BHP zachowują swoją ważność do 12 miesięcy od podjęcia zatrudnienia w przypadku pracowników, instruktaż BHP kierowników ważne jest 6 miesięcy.

Gdy wstępne szkolenie BHP straci ważność pracownik musi odbyć okresowe szkolenie BHP.

Kto musi przejść wstępny instruktaż BHP?

 • Nowy pracownik
 • Uczeń szkoły zawodowej, zatrudniony w celu przyuczenia do zawodu
 • Praktykant

Jak powinien wyglądać taki kurs?:

 • Rozmowa instruktora z pracownikiem
 • Pokazanie i wyjaśnienie czynności jakie pracownik będzie wykonywał na danym stanowisku oraz wskazanie metod pracy, które będą bezpieczne.
 • Pracownik wykonuje, to co zostało wcześniej zaprezentowane.
 • Samodzielna praca pracownika nadzorowana przez instruktora

Szkolenia wstępne możemy podzielić na:

 • Instruktażowe
 • Stanowiskowe

Odbycie zarówno szkolenia instruktażowego jak i stanowiskowego pracownik winien jest potwierdzić na piśmie.

Instruktażowe zapewnia jego uczestnikom zapoznanie się z przepisami bezpieczeństwa oraz higieny pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy czy zasadami BHP, które obowiązują w danej firmie.

Może być ono prowadzone przez:

 • Pracodawcę, który wykonuje takie same zadania
 • Pracowników służby bhp
 • Pracownika, który zostanie wyznaczony przez pracodawcę, który posiada odpowiednią wiedzę oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu w dziedzinie BHP

Stanowiskowe umożliwia zapoznanie się uczestnika z ryzykiem zawodowym, które występuje na danym stanowisku pracy, ze sposobami ochrony oraz zasadami bezpiecznego wykonywania pracy na konkretnym stanowisku.

Pracownik, który wykonuje pracę na więcej niż jednym stanowisku powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każde z nich.

Takie szkolenia przeprowadza:

 • Pracodawca, jeżeli posiada odpowiednie kwalifikacje oraz został przeszkolony z prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • Osoba kierująca pracownikami wyznaczona przez pracodawcę

Instruktaż stanowiskowy dotyczy:

 • Studenta
 • Ucznia odbywającego praktykę studencką
 • Pracownika przenoszonego na inne stanowisko
 • Pracownika na stanowisku robotniczym, na którym może być narażony na szkodliwe dla zdrowia czynniki.

 Szkolenia BHP okresowe:

Okresowe szkolenia BHP przeprowadzane są w celu zaktualizowania informacji oraz zwróceniu uwagi na nowe lub powtarzające się zagrożenia. Oddelegowany ośrodek do przeprowadzenia takiego szkolenia może otrzymać od pracodawcy informacje o tym na co najbardziej zwrócić uwagę podczas takich szkoleń. To szkolokresowe może mieć formę kursu, seminarium bądź samokształcenia. Koszt takiego szkolenia to około 50 zł za jednego pracownika.

Terminów okresowych szkoleń BHP nie powinno się bagatelizować. W przypadku potencjalnej kontroli, kiedy nasze szkolenia BHP straciły swoją ważność, może zostać nałożona na nas kara pieniężna. Dlatego w każdej firmie powinna być osoba zajmująca się śledzeniem terminów badań.

Szkolenia okresowe kończą się egzaminem. Sprawdzana jest na nim wiedza z programu szkolenia, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umiejętności organizowania pracy. Osoba, która pomyślnie przejdzie przez egzamin otrzymuje odpowiednie zaświadczenie wydawane przez organizatora szkolenia.

Szkolenia okresowego nie muszą przechodzić pracownicy, którzy posiadają zaświadczenie o odbyciu szkolenia na podobnym stanowisku w ostatnich 6 lub 12 miesiącach.

Takie badania w zależności od stanowiska zachowują swoją ważność od roku do 6 lat.

 Ważność szkoleń BHP względem zajmowanego stanowiska:

Stanowiska robocze – 3 lata, bądź rok w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych

Pierwsze szkolenie okresowe pracownik powinien przejść w przeciągu roku od momentu zatrudnienia. Jeżeli mamy do czynienia z pracą szczególnie niebezpieczną szkolenia te należy powtarzać raz w roku.

Pracownicy kierujący innymi, kierownicy, brygadziści – 5 lat

Technolodzy, organizatorzy produkcji, projektanci, pracownicy inżynieryjno-techniczni – 5 lat

Ważne!

W 2019 roku zdecydowano znieść obowiązek okresowych szkoleń dla pracowników administracyjno-biurowych. Stwierdzono, że praca ta nie niesie za sobą nowych zagrożeń i nie trzeba zdobytej wiedzy tak często powtarzać. Dlatego pracownicy branż, które nie są niebezpieczne nie muszą już powtarzać cyklicznie szkoleń BHP.

Są to osoby zajmujące się min:

 • produkcją odzież, skór,
 • produkcją komputerów
 • poligrafią
 • działalnością detektywistyczną
 • działalnością naukową
 • działalnością finansową
 • działalnością ubezpieczeniową

oraz tych pracujących w:

 • lotnictwie
 • transporcie
 • komunikacji
 • edukacji

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

11 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38