Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

uczestnicy na kursie

Szkolenie BHP – czy pracodawca musi je robić?

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezwykle ważną i priorytetową sprawą, bez której nie można się obejść. Zwykle skupiamy się pod tym względem na pracownikach, a przecież pracodawca i dowolna inna osoba kierująca swoimi podwładnymi także musi odbyć taki kurs. To istotne dla bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania całej firmy. Dowiedzmy się, jak to wygląda pod kątem prawnym oraz co musimy zrobić, aby uznać szkolenie za zaliczone.

Kwestie prawne

Na samym początku warto jest zapoznać się z przepisami dotyczącymi tego, kogo możemy określić jako pracodawcę. Artykuł 3 kodeksu pracy wymienia, że jest nim jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna zatrudniająca pracowników. Należy zaznaczyć jedno – taka jednostka nie musi stanowić osobowości prawnej. W tym samym kodeksie, w art. 207 par. 3 znajdziemy zapis o tym, że pracodawca ma znać przepisy dotyczące ochrony pracy, w tym także BHP. Dodatkowo, artykuł 237 paragraf 21 potwierdza, że taka osoba ma obowiązek odbycia szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy. Mamy zatem jasno określone, że pracodawcy również muszą być przeszkoleni z BHP.

Szkolenie okresowe a wstępne

Rozróżniamy dwa typy kursów. Tak jak w przypadku pracowników, gdy ktoś zostanie pracodawcą, musi przebyć wstępne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Tak więc, jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą zatrudnia choć jednego pracownika, ma obowiązek przeszkolenia go. Takie szkolenie trzeba wykonać w przeciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Drugi typ kursu z BHP – szkolenie okresowe – należy odbyć, gdy minie pięć lat od naszego pierwszego uczestnictwa w nim. Właśnie tyle czasu jest ważne nasze szkolenie. Co pięć lat trzeba powtarzać ten kurs. Dzięki temu wiedza o przepisach jest zaktualizowana i najważniejsze zagadnienia wciąż zostają w głowie.

Samodzielne wykonywanie zadań BHP

Pracodawca musi oddelegować jedną osobę, której obowiązkiem w firmie będzie wykonywanie zadań w celu utrzymania bezpieczeństwa i higieny pracy. Może on też wyznaczyć w tej roli samego siebie. W przypadku, gdy zatrudnia do dziesięciu pracowników, musi też mieć ukończone szkolenie dla służby BHP. Również, kiedy firma zatrudnia do dwudziestu osób, a jest zakwalifikowana do działalności w trzeciej kategorii ryzyka lub niższej, także konieczne jest taki kurs.

Co nam daje szkolenie?

Rozważając rozpoczęcie kursu BHP, można mieć wątpliwości, co tak naprawdę dzięki temu zyskujemy. Oczywiście, jest to gwarant naszego bezpieczeństwa – z tym argumentem nie można się kłócić. Jednak oprócz tego sam pracodawca może szkolić swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Również ważny jest instruktaż stanowiskowy dla nowych osób pracujących w zakładzie. Ten właśnie również może przeprowadzić pracodawca.

Kurs BHP dla pracodawcy

Czego się dowiemy na kursie?

Szkolenie BHP powinno się odbyć w profesjonalnym ośrodku szkoleniowym, który ma wykwalifikowaną do tego kadrę. Na takim kursie poznaje się odpowiednie przepisy prawne oraz podstawy pierwszej pomocy. Dobre szkolenie powinno zawierać praktykowanie takich czynności jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Jesteś pracodawcą i zastanawiasz się, gdzie masz odbyć szkolenie BHP? Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO przeszkoli pracodawców i inne osoby odpowiedzialne za kierowanie pracownikami! Gwarantujemy atrakcyjne ceny i dogodną formę szkolenia. Nasze lokalizacje, w których prowadzimy kurs, to m.in.: Warszawa, Kraków czy Katowice. Możemy także dojechać do zakładu pracy w celu przeprowadzenia szkolenia.

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

11 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38