Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Analiza ryzyka w oparciu o różne metodyki

Analiza ryzyka to zespół działań, które skupione są na zmniejszeniu negatywnego wpływu ryzyka przez podejmowanie odpowiednich działań kształtujących to ryzyko. Poprzez analizę ryzyka możliwe jest zidentyfikowanie, dokonanie oceny oraz monitorowanie poziomu ryzyka na poziomie ilościowym i jakościowym.

Szczególne zastosowanie analiza ryzyka posiada w tworzeniu systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz polityki bezpieczeństwa. Wobec tego prace w tym zakresie prowadzone są bardzo często przez specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W dokonaniu analizy ryzyka stosuje się różne metodyki, które dopasowuje się do specyfiki danego podmiotu oraz do obszaru czynności, które generują ryzyko.

Najczęściej stosowane metodyki w analizie ryzyka:

  • HAZOP – analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych
  • ETA – analiza drzewa zdarzeń
  • FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów
  • FTA – analiza drzewa błędów
  • LOPA – analiza warstw zabezpieczeń
  • PHA – wstępna analiza zagrożeń
  • QRA – ilościowa ocena ryzyka

Najczęściej stosowaną metodą w analizie ryzyka jest HAZOP (Hazard and Operability Studies), czyli inaczej analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych. Bazuje ona normie PN-IEC 61882. Wykorzystywana jest często przy projektowaniu nowych obiektów i instalacji, modernizacji obiektów, instalacji czy procesów.

Na czym polega analiza HAZOP?

Badanie zaczyna się od dokonania podziału systemu na węzły (jednostki procesowe albo operacje jednostkowe) z konkretnymi paramentami, na przykład dotyczącymi przepływu, temperatury, ciśnienia, poziomu. Na podstawie słów kluczowych takich jak „brak”, „mniej”, „więcej”, „także”, „część z”, „odwrotność”, „inny niż” możliwe jest wykonanie interpretacji odchyleń od założeń projektowych.

Analiza HAZOP polega na dokonaniu rozpatrzenia wszystkich dostępnych połączeń parametru oraz słów kluczowych i na sprawdzeniu możliwości pojawienia się odchyleń. Przy każdym odchyleniu od założeń przeprowadza się proces identyfikacji przyczyn, ocenia się prawdopodobieństwo pojawienia się odchylenia oraz zagrożenia z tym związane. Bada się ponadto, czy używane zabezpieczenia w zakresie procedur i sprzętu są wystarczające. Wyniki badań zapisuje się w tak zwanej tabeli HAZOP.

W razie dodatkowych pytań dotyczących wykonania analizy ryzyka pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

24 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38