Školiace stredisko - KURSO

Analýza rizík založená na rôznych metodológiách

Analýza rizík je súbor činností, ktoré sa zameriavajú na znižovanie negatívneho dopadu rizika prijatím vhodných opatrení, ktoré toto riziko formujú. Prostredníctvom analýzy rizík je možné identifikovať, posúdiť a monitorovať mieru rizika na kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovni.

Analýza rizík má osobitné uplatnenie pri vývoji systémov riadenia bezpečnosti a bezpečnostnej politiky. Preto prácu v tejto oblasti veľmi často vykonávajú špecialisti v oblasti BOZP.

Pri vykonávaní analýzy rizík sa používajú rôzne metodiky, ktoré sú prispôsobené špecifickosti daného subjektu a oblasti činností, ktoré riziko generujú.

Najčastejšie používané metodiky v analýze rizík:

  • HAZOP - analýza hrozieb a operačné schopnosti
  • ETA - analýza stromu udalostí
  • FMEA - analýza typov a účinkov možných chýb
  • FTA - Analýza stromu porúch
  • LOPA - analýza bezpečnostných vrstiev
  • PHA - Počiatočná analýza nebezpečenstva
  • QRA – kvantitatívne hodnotenie rizika

Najčastejšie používanou metódou v analýze rizík je HAZOP (Hazard and Operaability Studies), teda analýza hrozieb a operačných schopností. Vychádza z normy PN-IEC 61882. Často sa používa pri projektovaní nových zariadení a inštalácií, ako aj pri modernizácii zariadení, inštalácií a procesov.

Čo je analýza HAZOP?

Štúdia začína rozdelením systému na uzly (procesné jednotky alebo jednotkové operácie) so špecifickými parametrami, napríklad prietok, teplota, tlak, hladina. Na základe kľúčových slov ako „žiadne“, „menej“, „viac“, „tiež“, „časť“, „inverzný“, „iné ako“, je možné interpretovať odchýlky od predpokladov návrhu.

Analýza HAZOP spočíva v zvážení všetkých dostupných kombinácií parametra a kľúčových slov a kontrole možných odchýlok. Pre každú odchýlku od predpokladov sa vykonáva proces identifikácie príčin, hodnotí sa pravdepodobnosť odchýlky a súvisiace riziká. Okrem toho sa skúma, či použité bezpečnostné opatrenia z hľadiska postupov a vybavenia sú dostatočné. Výsledky testov sa zapisujú do takzvanej tabuľky HAZOP.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa analýzy rizík sme vám naďalej k dispozícii.

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

1 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38