Školiace stredisko - KURSO

Operátori UDT

V našom centre KURSO ponúkame klientom širokú škálu odborných kurzov. Vďaka nim môžete získať okrem iného preukazy na mostové žeriavy, teleskopické nakladače, mobilné platformy, preukazy G1, G2, G3 do 1kV, zváračské preukazy alebo preukazy na vysokozdvižný vozík. Varšava je našou hlavnou oblasťou činnosti - tu je naše sídlo, ale sme tiež schopní organizovať kurzy po celom Poľsku.

Chceme, aby každý z účastníkov našich tried dostal potrebnú prípravu na prácu na pozícii, ktorú si vyberie. Preto sú v našom centre komplexné a zohľadňujú najnovšie predpisy, čím sa ich účastníci komplexne pripravujú nielen na skúšku, ale aj na každodennú prácu v súlade s bezpečnostnými pravidlami.

Naša ponuka v KURSO je predovšetkým:

  • kurz pre mobilné platformy
  • kurz pre teleskopické nakladače
  • kurz pre portály
  • kurz o žeriavoch
  • kurz HDS
  • školenia obsluha vysokozdvižného vozíka
  • kurz pre kvalifikáciu do 1 kV
  • zváračský kurz - Varšava
  • kurzy zvárania na tupo, objímky a elektrofúzie (HS + HM + HMS).

Hodiny pozostávajú z teoretickej časti, ktorá sa zaoberá problematikou teórie konštrukcie a prevádzky daných zariadení, ako aj problematikou BOZP a technického dozoru a navyše je ich súčasťou aj praktická časť, počas ktorej sa účastníci môžu naučiť vykonávať prácu s použitím daných zariadení. Kurzy sa končia skúškami, ktorých zloženie dáva právo pracovať na danej pozícii.

Ak chcete využiť naše služby, prečítajte si, prosím, aktuálne informácie dostupné na webovej stránke, najmä s harmonogramom otvorených hodín, t. j. hodín určených pre všetkých záujemcov. Je možné organizovať aj uzavreté hodiny - pre skupiny. Naši zamestnanci vám v tejto súvislosti poskytnú akékoľvek ďalšie informácie.

Srdečne vás pozývame, aby ste sa oboznámili s našou kompletnou ponukou na webovej stránke!

Viac informácií:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

5 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38