Školiace stredisko - KURSO

Výcvik na horolezeckú prácu s postrojmi

zamestnanca počas práce vo výške

VÝCVIK PRE HOROLEZECKÉ PRÁCE A POSTROJE

Naším hlavným cieľom pri vedení horolezeckých kurzov je vyučovať čo najbezpečnejším a najefektívnejším spôsobom. Poskytujeme školenia pre tých, ktorí chcú vykonávať akékoľvek práce vo výškach. Na to je potrebný horolezecký preukaz. Vyškolíme vás a pripravíme na skúšku. U nás získate výškovú kvalifikáciu a zároveň sa budete môcť zamestnať ako priemyselný horolezec s atraktívnym platom. 

KATEGÓRIE HOROLEZECKÝCH KURZOV 

účastníci školenia na lane počas školenia

Výškové kurzy organizujeme v niekoľkých kategóriách: 

 • lineárny prístup, 
 • prístup do budovy, 
 • stavebný prístup s prvkami lineárnych prístupových techník, 
 • vytvorenie istiacich bodov, 
 • horolezecký výcvik s technikami lineárneho prístupu, 
 • výcvik v evakuácii osôb vo výškach, 
 • školenie o evakuácii osôb v uzavretom priestore. 

PRÁCA PO ABSOLVOVANÍ APLINE KURZOV 

Absolvovanie školenia a získanie osvedčenia na prácu vo výškach vám umožní vykonávať práce, ako sú: 

 • výrub stromov vo výške,  
 • orezávanie stromov,  
 • oprava strechy,  
 • náter strechy,  
 • čistenie okien vo výške,  
 • odstraňovanie snehu zo striech,  
 • montážne práce, ako je inštalácia reklám, 
 • a iné práce vo výške. 
    

TÉMY, KTORÉ SA MAJÚ PREBRAŤ V RÁMCI HOROLEZECKÉHO VÝCVIKU  

Stážisti získajú potrebné informácie o: 

 • zdravotné a bezpečnostné požiadavky a právne požiadavky na prácu vo výške, 
 • charakteristiky práce vo výške, 
 • riziká spojené s vykonávaním horolezeckej práce, 
 • pravidlá výberu, používania a kontroly zariadení, 
 • zásady individuálneho a kolektívneho istenia, 
 • praktické zručnosti pri práci vo výške, 
 • záchranné techniky, 
 • používanie postrojov a iných zádržných prostriedkov, 
 • evakuácia osôb počas práce vo výške, 
 • vytvorenie bezpečných istiacich bodov. 

SKÚŠKA - HOROLEZECKÝ VÝCVIK 

Výcvik horolezectva so zväzkami sa ukončuje skúškou spôsobilosti. Skúška je rozdelená na teoretickú a praktickú časť, v ktorej musia účastníci preukázať svoje vedomosti a zručnosti pri práci vo výškach. 

PLATNOSŤ HOROLEZECKÝCH KVALIFIKÁCIÍ 

práca vo výške

Po úspešnom absolvovaní kurzu a zložení skúšky získajú účastníci osvedčenie, ktoré ich oprávňuje vykonávať horolezeckú činnosť. Oprávnenie sa vydáva na obdobie troch rokov. Počas tohto obdobia je navyše potrebné absolvovať doškoľovacie kurzy na aktualizáciu vedomostí. Po uplynutí dátumu uvedeného na osvedčení sa musí oprávnenie obnoviť. 

POŽIADAVKY NA ŠTUDENTOV 

Stážisti, ktorí sa chcú zúčastniť na odbornej príprave, musia pred jej absolvovaním splniť niekoľko podmienok. Jeden z nich musí: 

 • mať aspoň 18 rokov, 
 • nemajú žiadne zdravotné kontraindikácie pre výkon povolania, 
 • majú základné vzdelanie. 

Nnajobľúbenejšie otázky

Ako dlho platí horolezecká kvalifikácia?

Oprávnenia sú platné 3 roky od dátumu vydania. Musia sa pravidelne obnovovať. 

Ako prebieha skúška na získanie horolezeckého preukazu?

Skúška je rozdelená na teoretickú a praktickú časť, v ktorej účastníci pod dohľadom komisie preukazujú svoje vedomosti a zručnosti v oblasti práce vo výškach. 

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

9 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38