Školiace stredisko - KURSO

Mobilné pracovné plošiny mobilné "pavúky" - servisný kurz

Mobilné plošiny "pavúky" - zariadenia s malými rozmermi, vhodné pre prácu v náročnom teréne

Mobilná mobilná plošina je zariadenie na manipuláciu s materiálom, ktoré v zmysle predpisov UDT podlieha technickému dozoru. To znamená, že schopnosť obsluhy a znalosť štruktúry zariadenia nestačí na to, aby bolo možné vykonávať prácu s jeho účasťou. Zamestnávatelia vyžadujú od prevádzkovateľov tohto typu platforiem oprávnenia vydané Úradom technickej inšpekcie. Umožňujeme ľuďom, ktorí chcú pracovať v tejto profesii, zúčastniť sa kurzu a urobiť štátnu skúšku.

Kurz na mobilných platformách "pavúky" - informácie

"Spiders" je typ mobilných plošín, prispôsobených na prepravu na prívesných vozíkoch

Rozsah problémov

Účastníkom kurzu poskytujeme znalosti potrebné na štátnu skúšku UDT. Školenia sú vedené formou prednášok (aj cez internet, ako webináre), ako aj praktických hodín, počas ktorých majú študenti možnosť naučiť sa používať zariadenie.

Učíme, ako sa mobilná prístupová platforma typu „pavúk“ vyrába, ako ju spúšťať a ako ju pripraviť na prácu a ako postupovať v prípade poruchy alebo nehody. Cvičiaci tiež získajú potrebné znalosti z oblasti predpisov technickej kontroly či oboznámenia sa s návodmi na používanie prístrojov. Veľký dôraz kladieme na osvojenie si bezpečného používania mobilných plošín v súlade so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pre koho

Na otvorené hodiny pozývame všetkých záujemcov bez ohľadu na to, či majú skúsenosti s prácou s mobilnými platformami alebo sú to ľudia bez skúseností. Už pri prihlásení na školenie overujeme úroveň vedomostí a zručností tak, aby sme klienta kvalifikovali do príslušnej triednej skupiny.

Organizujeme aj uzavreté školenia pre firmy, ktorých sa zúčastňujú len vyslaní zamestnanci. Rovnako ako v prípade otvoreného školenia, môžeme zorganizovať kompletný školiaci kurz v rozsahu približne 30 hodín alebo menej pre ľudí, ktorí si len potrebujú doplniť svoje znalosti pred skúškou.

Práca operátora je v zmysle predpisov možná len pre osoby staršie ako 18 rokov, s minimálne základným vzdelaním a bez zdravotných kontraindikácií.

Organizačné detaily

  • Termíny vyučovania: vyučovanie organizujeme cez týždeň aj cez víkendy v dopoludňajších a poobedňajších hodinách. Aktuálne termíny a miesta nájdete na našej stránke.
  • Trvanie: závisí od úrovne pokročilosti skupiny. Niektorým ľuďom stačí jeden deň (8 hodín školenia) na prípravu na skúšku. Začiatočníci zvyčajne potrebujú okolo 30 hodín na zvládnutie materiálu.
  • Náklady na účasť: líšia sa v závislosti od skupiny, počtu hodín a dátumu školenia pre mobilné platformy. Cena za uzavreté školenia môže byť nižšia na osobu.
  • Čo je zahrnuté v cene: teoretická a praktická výučba, osvedčenie o absolvovaní kurzu, prístup k vzdelávacej platforme s doplnkovými materiálmi, potrebné vybavenie BOZP počas praktického vyučovania, občerstvenie počas prestávok na kávu.

UDT skúška a kvalifikácia

Po ukončení štúdia študenti absolvujú skúšku pred komisiou UDT. Školenia sú vedené tak, aby účastníkov čo najlepšie pripravili na získanie novej kvalifikácie. Inštruktori vykonávajú interné testy, ktoré je potrebné absolvovať pred vykonaním štátnej skúšky.

V mene našich klientov riešime organizačné záležitosti a kontaktujeme pobočku UDT. Povolenia majú tí, ktorí získajú príslušný počet bodov v teste s uzavretými otázkami a prejdú fázou rozhovoru so skúšajúcim pri zariadení.

Po získaní príslušnej kvalifikácie sa môžete uchádzať o prácu operátora mobilných platforiem (pavúkov).

Práca pre operátorov mobilných platforiem

Kurz operátora mobilnej plošiny je príležitosťou získať na trhu práce žiadanú kvalifikáciu. Takzvané pavúky sú malé, ale veľmi praktické zariadenia, ktoré môžu úspešne nahradiť väčšie plošiny. Medzi ich výhody patrí pomerne veľká pracovná výška plošiny (až niekoľko desiatok metrov), nízka hmotnosť umožňujúca prácu na málo nosných podlahách a kompaktné rozmery. Vďaka tomu všetkému sú pavúčie plošiny vhodné na prácu v akomkoľvek teréne, v interiéri aj exteriéri.

Pohyblivá mobilná – prenosná plošina môže byť použitá napr.

  • Na stavbách na montáž sklenených prvkov na fasádu, zábradlia, odkvapy, strešné prvky
  • Na inštaláciu a opravu osvetlenia
  • Na konzerváciu historických budov zvonka aj zvnútra
  • Pri opravách poškodených telefónnych a elektrických vedení
  • Pri montáži, oprave, revízii elektrických, požiarnych a vzduchotechnických inštalácií vo veľkých budovách
  • Za prácu na starostlivosti o zeleň v parkoch, námestiach, rekreačných oblastiach

 

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

5 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38