Školicí středisko - KURSO

Mobilní pracovní plošiny mobilní "pavouci" - servisní kurz

Mobilní plošiny "pavouci" - zařízení s malými rozměry, vhodná pro práci v náročném terénu

Mobilní mobilní plošina je manipulační zařízení, které v souladu s předpisy UDT podléhá technické kontrole. To znamená, že schopnost obsluhy a znalost struktury zařízení nestačí k tomu, aby mohl vykonávat práci s jeho účastí. Zaměstnavatelé požadují od provozovatelů tohoto typu platforem oprávnění vydaná Úřadem technické inspekce. Umožňujeme lidem, kteří chtějí pracovat v této profesi, účast v kurzu a složení státní zkoušky.

Kurz na mobilních platformách "pavouci" - informace

„Pavouci“ jsou typem mobilních plošin, uzpůsobených k přepravě na přívěsech automobilů

Rozsah problémů

Účastníkům kurzu poskytujeme znalosti potřebné ke státní zkoušce z UDT. Školení jsou vedena jak formou přednášky (i přes internet, jako webináře), tak praktických hodin, při kterých mají studenti možnost se seznámit s obsluhou zařízení.

Učíme, jak se mobilní přístupová platforma typu „pavouk“ staví, jak ji spustit a připravit k práci a jak postupovat v případě poruchy nebo nehody. Cvičící dále získají potřebné znalosti v oblasti předpisů technické kontroly nebo seznámí se s návody k použití přístrojů. Velký důraz klademe na osvojení bezpečného používání mobilních plošin v souladu se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pro koho

Na otevřené kurzy zveme všechny zájemce bez ohledu na to, zda mají zkušenosti s prací s mobilními platformami nebo jsou to lidé bez zkušeností. Již při přihlašování na školení ověřujeme úroveň znalostí a dovedností tak, abychom klienta kvalifikovali do příslušné třídní skupiny.

Pořádáme také uzavřená školení pro firmy, kterých se účastní pouze vyslaní zaměstnanci. Stejně jako u otevřeného školení můžeme zorganizovat kompletní školicí kurz v délce přibližně 30 hodin nebo méně pro lidi, kteří si pouze potřebují doplnit své znalosti před zkouškou.

Dle předpisů je práce operátora možná pouze osobám starším 18 let, s alespoň základním vzděláním a bez zdravotních kontraindikací.

Organizační detaily

  • Termíny výuky: výuku pořádáme v týdnu i o víkendech, v dopoledních a odpoledních hodinách. Aktuální termíny a místa najdete na našem webu.
  • Doba trvání: závisí na úrovni pokročilosti skupiny. Někomu stačí jeden den (8 hodin školení) na přípravu na zkoušku. Začátečníci obvykle potřebují na zvládnutí látky kolem 30 hodin.
  • Náklady na účast: liší se v závislosti na skupině, počtu hodin a datu školení pro mobilní platformy. U uzavřených školení může být cena za osobu nižší.
  • Co je zahrnuto v ceně: teoretická a praktická výuka, osvědčení o absolvování kurzu, přístup na vzdělávací platformu s doplňkovými materiály, nezbytné BOZP při praktické výuce, občerstvení během přestávek na kávu.

UDT zkouška a kvalifikace

Po ukončení studia studenti skládají zkoušku před komisí UDT. Školení jsou vedena tak, aby účastníky co nejlépe připravila na získání nové kvalifikace. Instruktoři provádějí interní testy, které je nutné absolvovat před složením státní zkoušky.

Za naše klienty řešíme organizační záležitosti a kontaktujeme pobočku UDT. Oprávnění jsou udělena těm, kteří získají příslušný počet bodů v testu s uzavřenými otázkami a projdou fází pohovoru se zkoušejícím u zařízení.

Po získání příslušné kvalifikace se můžete ucházet o práci operátora mobilních platforem (pavouků).

Práce pro operátory mobilních platforem

Kurz pro operátory mobilních plošin je příležitostí k získání kvalifikace žádané na trhu práce. Tzv. pavouci jsou malá, ale velmi praktická zařízení, která mohou úspěšně nahradit větší plošiny. Mezi jejich výhody patří poměrně velká pracovní výška plošiny (až několik desítek metrů), nízká hmotnost umožňující práci na málo únosných podlahách a kompaktní rozměry. Díky tomu všemu jsou pavoučí plošiny vhodné pro práci v jakémkoli terénu, v interiéru i exteriéru.

Pohyblivá mobilní - přenosná plošina může být použita například:

  • Na stavbách pro montáž skleněných prvků na fasádu, zábradlí, okapy, střešní prvky
  • Pro montáž a opravy osvětlení
  • Pro konzervaci historických budov, uvnitř i vně
  • Při opravě poškozených telefonních a elektrických vedení
  • Při montážích, opravách, revizích elektrických, požárních a vzduchotechnických instalací ve velkých objektech
  • Pro práce na péči o zeleň v parcích, na náměstích, v rekreačních oblastech

 

Související články:

Přihlaste se na pohovor

Dejte nám kontaktní číslo

1 lidé dnes požádali o telefonát

Ozveme se vám co nejdříve

EVIDENCE: +48 22 208 38 38