Školicí středisko - KURSO

Výcvik pro horolezeckou práci se sedacím úvazkem

zaměstnance při práci ve výšce

ŠKOLENÍ PRO HOROLEZECKÉ PRÁCE A POSTROJE

Naším hlavním cílem při vedení horolezeckých kurzů je vyučovat co nejbezpečnějším a nejefektivnějším způsobem. Poskytujeme školení pro ty, kteří chtějí vykonávat jakoukoli práci ve výškách. K tomu je zapotřebí horolezecká licence. Vyškolíme vás a připravíme na zkoušku. U nás získáte výškovou kvalifikaci a zároveň budete moci nastoupit do zaměstnání jako průmyslový horolezec s atraktivním platem. 

KATEGORIE HOROLEZECKÝCH KURZŮ 

účastníci školení na lanech během školení

Výškové kurzy pořádáme v několika kategoriích: 

 • lineární přístup, 
 • přístup do budovy, 
 • stavební přístup s prvky technik lineárního přístupu, 
 • vytvoření jistících bodů, 
 • horolezecký výcvik s technikou lineárního přístupu, 
 • školení v evakuaci osob ve výškách, 
 • školení o evakuaci osob v uzavřeném prostoru. 

PRÁCE PO ABSOLVOVÁNÍ KURZŮ APLINE 

Absolvování školení a získání průkazu pro práci ve výškách vám umožní vykonávat práce, jako jsou: 

 • kácení stromů ve výšce,  
 • prořezávání stromů,  
 • oprava střechy,  
 • nátěr střechy,  
 • mytí oken ve výšce,  
 • odklízení sněhu ze střech,  
 • montážní práce, jako je instalace reklam, 
 • a další práce ve výškách. 
    

TÉMATA HOROLEZECKÉHO VÝCVIKU  

Stážisté získají potřebné informace o: 

 • požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a právní požadavky na práci ve výškách, 
 • charakteristiky práce ve výškách, 
 • rizika spojená s výkonem horolezecké činnosti, 
 • pravidla pro výběr, používání a kontrolu zařízení, 
 • zásady individuálního a kolektivního jištění, 
 • praktické dovednosti pro práci ve výškách, 
 • záchranné techniky, 
 • používání postrojů a jiných zádržných prostředků, 
 • evakuace osob při práci ve výškách, 
 • vytvoření bezpečných jistících bodů. 

ZKOUŠKA - HOROLEZECKÝ VÝCVIK 

Výcvik horolezectví s úvazky je zakončen zkouškou způsobilosti. Zkouška je rozdělena na teoretickou a praktickou část, kde musí účastníci prokázat své znalosti a dovednosti při práci ve výškách. 

PLATNOST HOROLEZECKÉ KVALIFIKACE 

práce ve výškách

Po úspěšném absolvování kurzu a složení zkoušky obdrží účastníci osvědčení, které je opravňuje k výkonu horolezecké činnosti. Oprávnění se vydává na dobu tří let. Během této doby je navíc nutné absolvovat opakovací kurzy pro doplnění znalostí. Po uplynutí data uvedeného na osvědčení je třeba povolení obnovit. 

POŽADAVKY NA STUDENTY 

Stážisté, kteří se chtějí zúčastnit vzdělávacího kurzu, musí před jeho zahájením splnit několik podmínek. Jeden z nich musí: 

 • být starší 18 let, 
 • nemají žádné zdravotní kontraindikace pro výkon povolání, 
 • mají základní vzdělání. 

Nnejoblíbenější otázky

Jak dlouho platí horolezecká kvalifikace?

Nároky jsou platné 3 roky od data vydání. Je třeba je pravidelně obnovovat. 

Jaká je zkouška pro získání horolezeckého průkazu?

Zkouška je rozdělena na teoretickou a praktickou část, při níž uchazeči pod dohledem komise prokazují své znalosti a dovednosti v oblasti práce ve výškách. 

Související články:

Přihlaste se na pohovor

Dejte nám kontaktní číslo

4 lidé dnes požádali o telefonát

Ozveme se vám co nejdříve

EVIDENCE: +48 22 208 38 38