Školicí středisko - KURSO

Publikacje

Tým pracující ve vysoké nadmořské výšce

Jak se vyhnout bezpečnostním hrozbám a zajistit důvěru zaměstnanců?

Skutečnost, že se pracovník cítí bezpečně, má potenciál vyhnout se obecným bezpečnostním rizikům a efektivně vykonávat práci ve výškách. Budování pocitu důvěry v tým úzce souvisí s implementací vhodných bezpečnostních opatření proti neoprávněným okolnostem. K tomuto účelu se používají vyhrazené postupy. Jaká přesně pravidla a akce mohou přispět k budování pocitu bezpečí pro celý tým lidí pracujících ve výškách?

 

Co je práce ve výškách?

Dělník sklouzne po laně ze střechyPráce ve výškách je spojena s prováděním činností ve výšce alespoň jeden metr nad zemí nebo podlahou. Z této situace však existují dvě výjimky:

 • je-li tento prostor chráněn stíněním ze všech možných stran do výšky nejméně jeden a půl metru, s plnými stěnami nebo stěnami s prosklenými plochami,
 • pokud má oblast pevné a stabilní konstrukce nebo zařízení, která poskytují ochranu proti pádům z výšky.

Práce ve výškách jsou zpravidla kombinovány s tzv lanový nebo stavební přístup. Lidé zaměstnaní tímto typem práce často kromě výškových prací vykonávají i různé druhy zakázkových činností, včetně např. montáže, servisu, úklidu nebo renovace. Katalog těchto úloh je mnohem širší. Přesto s sebou práce ve výškách nese riziko zranění nebo v extrémních situacích i smrti. Podnikatel, který zaměstnává zaměstnance pro práce ve výškách, je zatížen největší odpovědností za jejich bezpečnost. To je však nezbavuje důsledného dodržování všech pravidel na pracovišti. Zdraví a život ostatních členů týmu často závisí na povinnosti a opatrnosti jedné osoby.

 

Požadavky na pracovníky ve výškách

Vzhledem k tomu, že práce ve výškách je náročná a poměrně nebezpečná práce, ne každý zde má nárok na zaměstnání. Zaměstnanec provádějící práce ve výškách by měl v souladu s platnými právními předpisy:

 • být starší 18 let,
 • mít alespoň základní vzdělání,
 • mít dobrý psychofyzický stav potvrzený příslušným potvrzením lékaře pracovního lékařství (žádné kontraindikace pro tento druh práce),
 • mít odpovídající kvalifikaci, certifikáty a certifikáty,
 • absolvovat školení BOZP a požární ochrany,
 • znát hodnocení pracovních rizik a všechny pokyny a postupy, které se mají na daném pracovišti používat, včetně příručky k tomuto pracovišti,
 • být vybavena tzv osobních ochranných pracovních pomůcek a během školení se seznámil s návodem k jejich používání.

Je důležité, aby zaměstnanec měl k výkonu tohoto druhu práce předpoklady, tedy vyrovnanost, zodpovědnost, zdravý rozum a také přesnost a pečlivost při uplatňování všech pravidel platných na dané pozici. Ačkoli to není ve formě právních předpisů specifikováno, měl by si každý zaměstnavatel při náboru potenciálního uchazeče tyto vlastnosti prověřit. Zaměstnavatel i členové pracovního týmu by neradi jednali s člověkem, který by byl zdrojem dalšího stresu a představoval by zátěž a hrozbu.

 

Důležité bezpečnostní úkoly pro zaměstnavatele

Výstražná značka práce ve výšceZaměstnavatel je povinen zajistit svým zaměstnancům odpovídající dohled (např. Všem lidem, kteří provádějí práce ve výškách, by měl zajistit i zabezpečení od ostatních zaměstnanců. Povinností zaměstnavatele je také bezplatně vybavit zaměstnance vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky. Nemělo by se zapomínat na opatření kolektivní ochrany a vhodné označení zón pro práci ve výškách nebo na potenciálně nebezpečných místech. Každý zaměstnanec musí být řádně proškolen o rozsahu a pořadí vykonávané práce a o své účasti na ní.

 

Ochrana

Existují prostředky individuální a kolektivní ochrany. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou určeny k ochraně zdraví a života každého zaměstnance zvlášť. Využití tohoto typu vybavení spočívá v jeho nošení nebo používání při vykonávání činností daného druhu (např. přilba, postroj, oděv). Kolektivní ochranná opatření chrání před bezpečnostními hrozbami a mohou být využívána skupinou osob zaměstnaných v činnostech daného typu. Nejčastěji mají podobu technických řešení (např. lešení, pletiva).

 

Zařízení pro práci ve výškách

Správně zvolené vybavení pomáhá zvyšovat úroveň bezpečnosti zaměstnanců při plnění jejich úkolů. Pomáhá však pouze v případě, že to umožňuje jeho technický stav. Proto se při výběru vybavení vyplatí řídit jeho kvalitou. Za tímto účelem je nutné zkontrolovat, zda mají zařízení, mechanismy, ale i nářadí nebo příslušenství příslušné certifikáty. Je důležité, aby zaměstnanci byli proškoleni ve správném zacházení se zařízením a aby každý den prováděli činnost kontroly vhodnosti jeho jednotlivých prvků. Užitečné a někdy dokonce nezbytné vybavení pro práci ve výškách často zahrnuje:

 • oděvy a obuv by měly být specializované (včetně termoaktivních, voděodolných), někdy jsou vybaveny i rukavicemi a brýlemi,
 • helma (helma), vyrobená z vysoce kvalitních materiálů, by měla mít správnou velikost (zakrývat příslušné plochy hlavy, aby nebránila viditelnosti) a být lehká; typ přilby se také přizpůsobuje druhu vykonávané práce,
 • horolezecký úvazek, musí být pohodlný (ochrana proti oděru, nastavení délky pásu), tento typ vybavení může pokrývat celé tělo nebo oblast boků a stehen,
 • vysoce kvalitní horolezecká lana (statická i dynamická), certifikovaná pro bezpečnost, s odpovídajícími parametry (např.
 • speciální karabiny (jejich úlohou je mimo jiné zajišťovat různé typy uzlů)
 • lavičky, užitečné při dlouhodobém zavěšení nad zemí / podlahou,
 • přibližovací zařízení,
 • sestupy,
 • kladky pro přepravu nákladů,
 • šňůrky na krk, vybavení používané při sebepojištění,
 • pracovní desky, které pomáhají organizovat pracoviště,
 • pásky (součástí jištění).

 

Je v zájmu každého zaměstnavatele, aby podnikl veškeré kroky k ochraně zdraví svých zaměstnanců. Existuje však ještě důležitější důvod, proč pečovat o své zaměstnance, včetně těch, kteří pracují ve výškách. Lidské zdroje tvoří hodnotu firmy a často ovlivňují její konkurenční výhodu. Proto stojí za to postarat se o své lidi a poskytnout jim takové podmínky, aby byli angažovaní a plně motivovaní, aby mohli vykonávat své povinnosti ve prospěch podnikatelské činnosti společnosti.

Související články:

Přihlaste se na pohovor

Dejte nám kontaktní číslo

17 lidé dnes požádali o telefonát

Ozveme se vám co nejdříve

EVIDENCE: +48 22 208 38 38