Firma KURSO Vás zve na kurz kamen a kotlů ústředního topení

 

Kurz kuřák CO kamen a kotlů v naší firmě zaručuje kvalifikaci potřebnou pro práci s topnou instalací. Díky našemu školícímu personálu se vy i vaši zaměstnanci naučíte bezpečně provádět práci kamna a hořáku kotle ústředního topení.

Síly udírny CO pecí a kotlů v dnešní situaci na trhu zajišťují stabilní a bezpečný provoz. Trénink navíc není nejtěžší a může se ho zúčastnit prakticky každý. Pokud tedy někdo uvažuje o rozšíření odborných kompetencí o povolení k práci s kotli a kotli na CO, je kurz v KURSO nejlepší cestou k získání nových oprávnění.

Předpoklady

Každý, kdo je ochoten zúčastnit se kurzu pořádaného ERGONem, musí splnit několik základních podmínek:

  • 18 let nebo starší
  • Vzdělání alespoň základní
  • Neexistují žádné lékařské kontraindikace pro práci topiče pro pece a kotle pro ústřední vytápění

Tyto podmínky platí pro každého studenta bez ohledu na formu školení.

Firma KURSO nabízí dva typy kurzů pro topidlo a kotel CO: otevřený a uzavřený. V prvním případě se každá osoba ochotná zúčastnit se školení musí přihlásit na termín uvedený v rozpisu na našem webu. Otevřené vzdělávací kurzy jsou k dispozici všem, kteří si chtějí rozšířit své odborné kompetence. Nejčastěji probíhají v sídle společnosti KURSO nebo v některém z jejích mnoha školicích středisek rozmístěných po celém Polsku.

Většina otevřených kurzů, včetně topiče a topiče CO, probíhá ve standardní pracovní době. Pro lidi, kteří však nemají čas, nabízí společnost KURSO speciální kurzy ve večerních hodinách. Navíc pro lidi pracující nebo studující naše společnost nabízí také speciální víkendová školení. Díky tomu může každý, kdo chce, získat práva na pece a kotle ústředního topení.

Uzavřené kurzy většinou organizují jednotliví klienti pro své zaměstnance. V tomto případě se nám sami klienti hlásí s termínem, kdy by chtěli školení uspořádat. Uzavřené kurzy pro kamna a CO kotle lze pořádat v naší centrále, ale i v tomto případě jsou naši studenti schopni oslovit klienta a provést školení v jeho firmě.

Forma školení

Délka kurzu topiče CO kamen a kotlů pořádaného na KURSO závisí především na úrovni zkušeností studentů. Naše společnost nabízí speciální kurzy pro lidi, kteří si pouze obnovují povolení. Takové školení trvá pouze jeden den a končí zkouškou pořádanou ve stejný den. Kurzy topiče a kotle na CO pro osoby bez předchozích zkušeností mohou trvat i několik dní. Veškeré školení na KURSO se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Každé školení je navíc zakončeno zkouškou, jejímž absolvováním získá frekventanti kvalifikační osvědčení umožňující pracovat jako topič kamen a kotlů ústředního topení.

Teoretická částPraktická částZávěrečná zkouška
Studenti se seznámí s konstrukcí, bezpečným provozem a údržbou kotlů a kotlů ústředního vytápění.

Studenti se také seznámí s právními úkony týkajícími se provozu kamen a kotlů ústředního vytápění.

Výuka probíhá formou přednášek vedených našimi trenéry, na přání klientů je možné zorganizovat teoretickou výuku i vzdálenou formou na naší online vzdělávací platformě.

Cvičení k seznámení studentů s prací kamnáře a kotlů ústředního topení.

Studenti si mohou své znalosti procvičit před závěrečnou zkouškou.

Naše společnost poskytuje veškeré vybavení, speciálně připravené pro potřeby školení.

Skládá se ze dvou částí, praktické a teoretické.

V teoretické části studenti odpovídají na řadu uzavřených i otevřených otázek zaměřených na prověření jejich znalostí o bezpečném provozu pecí a kotlů ústředního vytápění.

Mezi témata teoretické zkoušky patří: stavba kamen a kotlů ústředního topení, povinnosti kuřáka při práci, právní úkony týkající se práce kuřáka.

Praktická část spočívá v provedení činností souvisejících s instalací, provozem a údržbou pecí a kotlů ústředního vytápění před zkušební komisí.

Absolvování obou částí zkoušky s kladným výsledkem zajišťuje kvalifikační přínos v oboru obsluha pecí a kotlů ústředního vytápění.

Cena kurzu za kamna a CO kotel udírnu

Cena kurzu v každém případě závisí na souboru individuálních faktorů. Počet studentů, forma kurzu nebo úroveň jejich vzdělání jsou jen některé z nich.

V případě otevřených školení je firma KURSO pořádá pravidelně a zájemci, kteří si chtějí ověřit termín a cenu příštího kurzu kamnáře a topiče CO, najdou všechny potřebné informace na našem webu.

Cena uzavřených školení je vždy stanovena individuálně pro každého klienta. Než se obrátíte na naše konzultanty, doporučujeme vám připravit si všechny důležité informace o skupině studentů, pomůže to naší společnosti připravit individuální nabídku na míru. Navíc firmy ochotné s KURSO spolupracovat delší dobu mohou počítat se zvýhodněnými cenami.

Kromě školení a závěrečné zkoušky nabízí KURSO v ceně kurzu kamen a kotlů ústředního topení také řadu vymožeností.

  • Pro studenty občerstvení zdarma (káva, čaj, sušenky).
  • Pomoc s dopravou a ubytováním pro studenty dojíždějící z jiných měst.
  • Přístup ke vzdělávací platformě obsahující přípravné materiály ke zkoušce.
  • Vydávání certifikátů (včetně případné další dokumentace).
  • Pomoc při organizaci externí zkoušky.

Doporučujeme vám kontaktovat naši společnost. Naši konzultanti vynaloží veškeré úsilí, aby zajistili, že každý klient dostane personalizovanou nabídku, která splní všechna jeho očekávání.

Související články:

Přihlaste se na pohovor

Dejte nám kontaktní číslo

2 lidé dnes požádali o telefonát

Ozveme se vám co nejdříve

EVIDENCE: +48 22 208 38 38