Školicí středisko - KURSO

Seznam školení

Název kurzu - školení

Nabídka zahrnuje náklady na kvalifikační zkoušku před komisí UDT

Kurz na vysokozdvižné vozíky s výměnou plynových lahví LPG - kategorie IIWJO

1) předplatit / zaplatit online

2) zeptejte se na cenu zavoláním na horkou linku

Servisní kurz mobilní platformy - pomaloběžný mobilní: nůžkový, kloubový, teleskopický, přenosný - kategorie IP
Workshop na obsluhu zvedacích pracovních plošin - provoz mobilních plošin namontovaných na vozidlech - kategorie IP
Kurz obsluhy jeřábů, kladkostrojů a navijáků - řízeno z pracovní úrovně - kat. IIS
Kurz rychlostavebního jeřábníka - IŻ kvalifikace pro obsluhu jeřábů ovládaných bezdrátově z pracovní úrovně
Servisní kurz závěsných, stožárových a stacionárních plošin - netvoří technologickou linku - kategorie IIP
Kurz jeřábníka HDS - servis mobilních a mobilních jeřábů na podvozku automobilu HDS - kat. IIŻ
Kurz pro specializované vysokozdvižné vozíky - vysokozdvižné vozíky s kabinou pro zvedání obsluhy - kategorie IWJO
Kurz teleskopických nakladačů - kvalifikace pro obsluhu teleskopických nakladačů (specializovaných vysokozdvižných vozíků s variabilním dosahem) - kategorie IWJO
Kurz servisu stacionárních jeřábů - oprávnění pro obsluhu stacionárních - dílenských jeřábů kategorie IIŻ
Kurz obsluhy nákladních a osobních výtahů - obsluha nákladních výtahů s vnitřní kontrolou a nemocničních nebo stavebních ze zkoušky před ÚTÚ - kvalifikace ID a IID.
Kurz mobilního jeřábu - obsluha mobilních jeřábů namontovaných na automobilech
Kurz obsluhy kladkostrojů a navijáků - obsluha kladkostrojů a navijáků ovládaných z pracovní úrovně včetně bezdrátové kategorie IIW
Kurz obsluhy věžového jeřábu - IŻ kvalifikace pro obsluhu stavebních věžových jeřábů jakéhokoli typu (pojištění na praktický výcvik v ceně)
Kurz konzervátor - Kvalifikace UDT pro údržbu, opravy a servis manipulační techniky podléhající technické kontrole, např. vysokozdvižné vozíky, jeřáby, portály, mobilní platformy a další.

KURZY UDT TDT WDT

Školení na servis jeřábů

1) předplatit / zaplatit online

2) zeptejte se na cenu zavoláním na horkou linku

Školení údržby jeřábů
Školení pro obsluhu jeřábů
Školení pro údržbu jeřábů
Školení pro obsluhu navijáků a kladkostrojů
Školení pro údržbu navijáků a kladkostrojů
Školení pro obsluhu mobilních platforem
Školení pro údržbu mobilních platforem
Školení pro obsluhu průmyslových vozíků
Školení pro údržbu průmyslových vozíků
Servisní kurz hákového závěsu (hákový signalizátor)
Školení obsluhy zakládacích jeřábů pro ukládání břemen ve skladech
Školení obsluhy mostových jeřábů
Školení údržby zakládacích jeřábů pro skladování nákladu ve skladech
Školení pro obsluhu nákladních a osobních výtahů
Školicí kurzy pro údržbu nákladních a osobních výtahů

TRÉNINK - ENERGIE

Školení obsluhy mostových jeřábů

1) předplatit / zaplatit online

2) zeptejte se na cenu zavoláním na horkou linku

Kurz pro osoby zapojené do provozu zařízení, instalací a energetických sítí, které vyrábějí, přeměňují, přenášejí a spotřebovávají elektřinu (ERO)
Kurz pro osoby zabývající se dohledem nad zařízeními, instalacemi a energetickými sítěmi, které vyrábějí, převádějí, přenášejí a spotřebovávají elektřinu (ERO)
Aktualizace oprávnění pro osoby provozující elektroenergetická zařízení, instalace a sítě vyrábějící, zpracovávající, přenášející a spotřebovávající elektřinu (ERÚ)
Aktualizace oprávnění pro osoby zapojené do dohledu nad zařízeními, instalacemi a energetickými sítěmi, které vyrábějí, zpracovávají, přenášejí a spotřebovávají elektřinu (ERÚ)
Kurz pro osoby zabývající se provozem zařízení vyrábějících, zpracovávajících, přenášejících a spotřebovávajících teplo a další energetická zařízení (ERO)
Kurz pro osoby zabývající se dohledem nad zařízeními vyrábějícími, zpracovávajícími, přenášejícími a spotřebovávajícími teplo a další energetická zařízení (ERO)
Aktualizace oprávnění pro osoby podílející se na provozu zařízení vyrábějících, zpracovávajících, přenášejících a odebírajících tepelná a jiná energetická zařízení (ERÚ)
Aktualizace oprávnění pro osoby zapojené do dozoru nad zařízeními vyrábějícími, zpracovávajícími, přenášejícími a odebírajícími tepelná a jiná energetická zařízení (ERÚ)
Kurz pro osoby zabývající se provozem zařízení, instalací a plynárenských sítí vyrábějících, zpracovávajících, přepravujících, skladujících a spotřebovávajících plynná paliva (ERO)
Kurz pro osoby zabývající se dozorem nad zařízeními, instalacemi a plynárenskými sítěmi vyrábějícími, zpracovávajícími, přepravujícími, skladujícími a spotřebovávajícími plynná paliva (ERO)
Aktualizace oprávnění pro osoby provozující plynárenská zařízení, instalace a sítě vyrábějící, zpracovávající, přepravující, skladující a spotřebovávající plynná paliva (ERÚ)
Aktualizace oprávnění pro osoby vykonávající dozor nad zařízeními, instalacemi a plynárenskými sítěmi vyrábějícími, zpracovávajícími, přepravujícími, skladujícími a spotřebovávajícími plynná paliva (ERO)

OSTATNÍ ŠKOLENÍ - IBMIGS

Kurz obsluhy motorové pily

1) předplatit / zaplatit online

2) zeptejte se na cenu zavoláním na horkou linku

Kurz kovových konstrukcí a montáží lešení
Kurz obsluhy bagru, třída I, II, III

SVAŘOVACÍ TUV / UDT

Svařování plechů kyslíko-acetylenovou metodou

1) předplatit / zaplatit online

2) zeptejte se na cenu zavoláním na horkou linku

Kurz svařování trubek kyslíko-acetylenovou metodou
Svařování plechů a trubek obalenými elektrodami - koutové svary
Svařování plechů obalenými elektrodami - tupé svary
Kyslíkový kuřák
Plazmový kuřák
MMA svařování trubek - tupé svary
Ohřev a řezání kovů plamenem
Průběh svařování plechů a trubek koutovými svary metodou MAG
Průběh svařování plechů tupými svary metodou MAG
Průběh svařování trubek s tupými svary metodou MAG
Kurz svařování trubek metodou MIG na tupo
TIG svařování plechů a trubek s koutovými svary nelegovaných ocelí
Kurz svařování plechů a trubek PA svary
Kurz plnění a vyprazdňování přepravních nádrží - plničky nádrží

Pracovat bezpečně

Analýza rizik založená na různých metodologiích

1) předplatit / zaplatit online

2) zeptejte se na cenu zavoláním na horkou linku

Hodnocení rizika výbuchu
HAZOP školení
Hodnocení rizika výbuchu
Školení pro práci ve výškách

 

Související články:

Přihlaste se na pohovor

Dejte nám kontaktní číslo

9 lidé dnes požádali o telefonát

Ozveme se vám co nejdříve

EVIDENCE: +48 22 208 38 38