Wykaz szkoleń

Nazwa kursu – szkolenia

Oferta zawiera koszt egzaminu kwalifikacyjnego

przed komisją UDT

Cena jest uzależniona od ilości zgłoszonych osób

Podane ceny to koszt Brutto ZW VAT

Kurs na wózki widłowe podnośnikowe z wymianą butli gazowych LPG – kat. IIWJO

od 615 zł

Kurs obsługi podestów ruchomych – przejezdnych wolnobieżnych: nożycowych, przegubowych, teleskopowych, przewoźnych – kat IP

od 722 zł

Kurs obsługi podnośników koszowych – obsługa podestów ruchomych montowanych na pojazdach – kat IP

od 892 zł

Kurs obsługi suwnic i wciągników oraz wciągarek – sterowanych z poziomu roboczego- kat. IIS

od 672 zł

Kurs operatora żurawi szybkomontujących – uprawnienia IŻ na operatora żurawi sterowanych z poziomu roboczego bezprzewodowo

od 2152 zł

Kurs obsługi podestów wiszących, masztowych, stacjonarnych – nie stanowiących ciągu technologicznego – kat IIP

od 792 zł

Kurs operatora żurawi HDS – obsługa żurawi przenośnych i przewoźnych zamontowanych na podwoziu samochodowym typu HDS – kat. IIŻ

od 842 zł

Kurs na wózki widłowe specjalizowane – wózki widłowe z kabiną unoszącą operatora – kat. IWJO

od 892 zł

Kurs na ładowarki teleskopowe – uprawnienia na operatora ładowarek teleskopowych (wózków widłowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem) – kat. IWJO

od 1102 zł

Kurs obsługi żurawi stacjonarnych – uprawnienia na operatora żurawików stacjonarnych – warsztatowych kat. IIŻ

od 572 zł

Kurs obsługi dźwigów towarowo – osobowych – obsługa dźwigów towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne lub budowlane z egz. przed UDT – uprawnienia ID i IID.

od 622 zł

Kurs operatora dźwigów samojezdnych – obsługa żurawi samojezdnych zamontowanych na samochodach

od 3352 zł

Kurs obsługi wciągników i wciągarek – uprawnienia na operatora wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowe kat. IIW

od 622 zł

Kurs operatora żurawi wieżowych – uprawnienia IŻ na operatora żurawi wieżowych budowlanych każdy typ (koszt ubezpieczenia przy zajęciach praktycznych w cenie)

od 4112 zł

Kurs konserwatora – uprawnień UDT do konserwacji, remontów i serwisu urządzeń transportu bliskiego podlegających pod Dozór Techniczny np.: wózki widłowe, żurawie, suwnice, podesty ruchome i inne.

od 1382 zł

KURSY UDT TDT WDT

Szkolenia na obsługę suwnic

Zapytaj

Szkolenia na konserwację suwnic

Zapytaj

Szkolenia na obsługę żurawi

Zapytaj

Szkolenia na konserwację żurawi

Zapytaj

Szkolenia na obsługę wciągarek i wciągników

Zapytaj

Szkolenia na konserwację wciągarek i wciągników

Zapytaj

Szkolenia na obsługę podestów ruchomych

Zapytaj

Szkolenia na konserwację podestów ruchomych

Zapytaj

Szkolenie na obsługę wózków jezdniowych

Zapytaj

Szkolenie na konserwację wózków jezdniowych

Zapytaj

Kurs obsługi zawiesi hakowych (hakowy-sygnalista)

Zapytaj

Szkolenie na obsługę układnic do składowania ładunków w magazynach

Zapytaj

Szkolenia na obsługę suwnic

Zapytaj

Szkolenie na konserwację układnic do składowania ładunków w magazynach

Zapytaj

Szkolenia na obsługę dźwigów towarowo – osobowych

Zapytaj

Szkolenia na konserwację dźwigów towarowo – osobowych

Zapytaj

SZKOLENIA SEP – ENERGETYCZNE

Szkolenia na obsługę suwnic

Zapytaj

Kurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci

elektroenergetycznych wytwarzających , przetwarzających, przesyłających

i zużywających energię elektryczną (URE)

Zapytaj

Kurs dla osób zajmujących się dozorem urządzeń , instalacji i sieci

elektroenergetycznych wytwarzających , przetwarzających, przesyłających

i zużywających energię elektryczną (URE)

Zapytaj

Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci

elektroenergetycznych wytwarzających , przetwarzających, przesyłających

i zużywających energię elektryczną (URE)

Zapytaj

Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się dozorem urządzeń , instalacji i sieci

elektroenergetycznych wytwarzających , przetwarzających, przesyłających

i zużywających energię elektryczną (URE)

Zapytaj

Kurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE)

Zapytaj

Kurs dla osób zajmujących się dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających,

przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE)

Zapytaj

Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia

energetyczne (URE)

Zapytaj

Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się dozorem urządzeń wytwarzających,

przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia

energetyczne (URE)

Zapytaj

Kurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń ,instalacji i sieci gazowych

wytwarzających ,przetwarzających ,przesyłających, magazynujących i zużywających

paliwa gazowe (URE)

Zapytaj

Kurs dla osób zajmujących się dozorem urządzeń ,instalacji i sieci gazowych

wytwarzających ,przetwarzających ,przesyłających, magazynujących i zużywających

paliwa gazowe (URE)

Zapytaj

Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń ,instalacji i sieci

gazowych wytwarzających ,przetwarzających ,przesyłających, magazynujących

i zużywających paliwa gazowe (URE)

Zapytaj

Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się dozorem urządzeń ,instalacji i sieci

gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących

i zużywających paliwa gazowe (URE)

Zapytaj

SZKOLENIA INNE – IBMIGS

Kurs obsługi pilarki spalinowej

Zapytaj

Kurs montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych

Zapytaj

Kurs obsługi operatora koparek kl. I, II, III

Zapytaj

SPAWANIE TUV / UDT

Kurs spawania blach metodą acetylenowo-tlenową

Zapytaj

Kurs spawania rur metodą acetylenowo-tlenową

Zapytaj

Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe

Zapytaj

Kurs spawania blach elektrodami otulonymi – spoiny czołowe

Zapytaj

Palacz tlenowy

Zapytaj

Palacz plazmowy

Zapytaj

Kurs spawania rur elektrodami otulonymi – spoiny czołowe

Zapytaj

Kurs grzania I cięcia metali płomieniem

Zapytaj

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG

Zapytaj

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG

Zapytaj

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG

Zapytaj

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MIG

Zapytaj

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG stali niestopowych

Zapytaj

Kurs spawania blach i rur spoinami PA

Zapytaj

Kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – nalewaki cystern

Zapytaj

Bezpieczeństwo pracy

Analiza ryzyka w oparciu o różne metodyki

Zapytaj

Ocena zagrożenia wybuchu

Zapytaj

Szkolenia na HAZOP

Zapytaj

Ocena ryzyka wybuchu

Zapytaj

Szkolenia na prace wysokościowe

Zapytaj

Powyższa oferta cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ze względu,

iż każdy koszt szkolenia może być negocjowany indywidualnie.

 

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

4 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie