Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Wykaz szkoleń

Nazwa kursu – szkolenia

Oferta zawiera koszt egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją UDT

Kurs na wózki widłowe podnośnikowe z wymianą butli gazowych LPG – kat. IIWJO

1) zapisz się / zapłać on-lin

2) zapytaj o cenę tel na infolinii

Kurs obsługi podestów ruchomych – przejezdnych wolnobieżnych: nożycowych, przegubowych, teleskopowych, przewoźnych – kat IP
Kurs obsługi podnośników koszowych – obsługa podestów ruchomych montowanych na pojazdach – kat IP
Kurs obsługi suwnic i wciągników oraz wciągarek – sterowanych z poziomu roboczego- kat. IIS
Kurs operatora żurawi szybkomontujących – uprawnienia IŻ na operatora żurawi sterowanych z poziomu roboczego bezprzewodowo
Kurs obsługi podestów wiszących, masztowych, stacjonarnych – nie stanowiących ciągu technologicznego – kat IIP
Kurs operatora żurawi HDS – obsługa żurawi przenośnych i przewoźnych zamontowanych na podwoziu samochodowym typu HDS – kat. IIŻ
Kurs na wózki widłowe specjalizowane – wózki widłowe z kabiną unoszącą operatora – kat. IWJO
Kurs na ładowarki teleskopowe – uprawnienia na operatora ładowarek teleskopowych (wózków widłowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem) – kat. IWJO
Kurs obsługi żurawi stacjonarnych – uprawnienia na operatora żurawików stacjonarnych – warsztatowych kat. IIŻ
Kurs obsługi dźwigów towarowo – osobowych – obsługa dźwigów towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne lub budowlane z egz. przed UDT – uprawnienia ID i IID.
Kurs operatora dźwigów samojezdnych – obsługa żurawi samojezdnych zamontowanych na samochodach
Kurs obsługi wciągników i wciągarek – uprawnienia na operatora wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowe kat. IIW
Kurs operatora żurawi wieżowych – uprawnienia IŻ na operatora żurawi wieżowych budowlanych każdy typ (koszt ubezpieczenia przy zajęciach praktycznych w cenie)
Kurs konserwatora – uprawnień UDT do konserwacji, remontów i serwisu urządzeń transportu bliskiego podlegających pod Dozór Techniczny np.: wózki widłowe, żurawie, suwnice, podesty ruchome i inne.

KURSY UDT TDT WDT

Szkolenia na obsługę suwnic

1) zapisz się / zapłać on-lin

2) zapytaj o cenę tel na infolinii

Szkolenia na konserwację suwnic
Szkolenia na obsługę żurawi
Szkolenia na konserwację żurawi
Szkolenia na obsługę wciągarek i wciągników
Szkolenia na konserwację wciągarek i wciągników
Szkolenia na obsługę podestów ruchomych
Szkolenia na konserwację podestów ruchomych
Szkolenie na obsługę wózków jezdniowych
Szkolenie na konserwację wózków jezdniowych
Kurs obsługi zawiesi hakowych (hakowy-sygnalista)
Szkolenie na obsługę układnic do składowania ładunków w magazynach
Szkolenia na obsługę suwnic
Szkolenie na konserwację układnic do składowania ładunków w magazynach
Szkolenia na obsługę dźwigów towarowo – osobowych
Szkolenia na konserwację dźwigów towarowo – osobowych

SZKOLENIA – ENERGETYCZNE

Szkolenia na obsługę suwnic

1) zapisz się / zapłać on-lin

2) zapytaj o cenę tel na infolinii

Kurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających , przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE)
Kurs dla osób zajmujących się dozorem urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających , przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE)
Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających , przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE)
Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się dozorem urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających , przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE)
Kurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE)
Kurs dla osób zajmujących się dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE)
Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE)
Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE)
Kurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń ,instalacji i sieci gazowych wytwarzających ,przetwarzających ,przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (URE)
Kurs dla osób zajmujących się dozorem urządzeń ,instalacji i sieci gazowych wytwarzających ,przetwarzających ,przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (URE)
Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń ,instalacji i sieci gazowych wytwarzających ,przetwarzających ,przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (URE)
Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się dozorem urządzeń ,instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (URE)

SZKOLENIA INNE – IBMIGS

Kurs obsługi pilarki spalinowej

1) zapisz się / zapłać on-lin

2) zapytaj o cenę tel na infolinii

Kurs montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych
Kurs obsługi operatora koparek kl. I, II, III

SPAWANIE TUV / UDT

Kurs spawania blach metodą acetylenowo-tlenową

1) zapisz się / zapłać on-lin

2) zapytaj o cenę tel na infolinii

Kurs spawania rur metodą acetylenowo-tlenową
Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe
Kurs spawania blach elektrodami otulonymi – spoiny czołowe
Palacz tlenowy
Palacz plazmowy
Kurs spawania rur elektrodami otulonymi – spoiny czołowe
Kurs grzania I cięcia metali płomieniem
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG
Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG
Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG
Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MIG
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG stali niestopowych
Kurs spawania blach i rur spoinami PA
Kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – nalewaki cystern

Bezpieczeństwo pracy

Analiza ryzyka w oparciu o różne metodyki

1) zapisz się / zapłać on-lin

2) zapytaj o cenę tel na infolinii

Ocena zagrożenia wybuchu
Szkolenia na HAZOP
Ocena ryzyka wybuchu
Szkolenia na prace wysokościowe

 

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38