Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Wykaz szkoleń

Nazwa kursu – szkolenia

Oferta zawiera koszt egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją UDT

Kurs na wózki widłowe podnośnikowe z wymianą butli gazowych LPG – kat. IIWJO

1) zapisz się / zapłać on-lin

2) zapytaj o cenę tel na infolinii

Kurs obsługi podestów ruchomych – przejezdnych wolnobieżnych: nożycowych, przegubowych, teleskopowych, przewoźnych – kat IP
Kurs obsługi podnośników koszowych – obsługa podestów ruchomych montowanych na pojazdach – kat IP
Kurs obsługi suwnic i wciągników oraz wciągarek – sterowanych z poziomu roboczego- kat. IIS
Kurs operatora żurawi szybkomontujących – uprawnienia IŻ na operatora żurawi sterowanych z poziomu roboczego bezprzewodowo
Kurs obsługi podestów wiszących, masztowych, stacjonarnych – nie stanowiących ciągu technologicznego – kat IIP
Kurs operatora żurawi HDS – obsługa żurawi przenośnych i przewoźnych zamontowanych na podwoziu samochodowym typu HDS – kat. IIŻ
Kurs na wózki widłowe specjalizowane – wózki widłowe z kabiną unoszącą operatora – kat. IWJO
Kurs na ładowarki teleskopowe – uprawnienia na operatora ładowarek teleskopowych (wózków widłowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem) – kat. IWJO
Kurs obsługi żurawi stacjonarnych – uprawnienia na operatora żurawików stacjonarnych – warsztatowych kat. IIŻ
Kurs obsługi dźwigów towarowo – osobowych – obsługa dźwigów towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne lub budowlane z egz. przed UDT – uprawnienia ID i IID.
Kurs operatora dźwigów samojezdnych – obsługa żurawi samojezdnych zamontowanych na samochodach
Kurs obsługi wciągników i wciągarek – uprawnienia na operatora wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowe kat. IIW
Kurs operatora żurawi wieżowych – uprawnienia IŻ na operatora żurawi wieżowych budowlanych każdy typ (koszt ubezpieczenia przy zajęciach praktycznych w cenie)
Kurs konserwatora – uprawnień UDT do konserwacji, remontów i serwisu urządzeń transportu bliskiego podlegających pod Dozór Techniczny np.: wózki widłowe, żurawie, suwnice, podesty ruchome i inne.

KURSY UDT TDT WDT

Szkolenia na obsługę suwnic

1) zapisz się / zapłać on-lin

2) zapytaj o cenę tel na infolinii

Szkolenia na konserwację suwnic
Szkolenia na obsługę żurawi
Szkolenia na konserwację żurawi
Szkolenia na obsługę wciągarek i wciągników
Szkolenia na konserwację wciągarek i wciągników
Szkolenia na obsługę podestów ruchomych
Szkolenia na konserwację podestów ruchomych
Szkolenie na obsługę wózków jezdniowych
Szkolenie na konserwację wózków jezdniowych
Kurs obsługi zawiesi hakowych (hakowy-sygnalista)
Szkolenie na obsługę układnic do składowania ładunków w magazynach
Szkolenia na obsługę suwnic
Szkolenie na konserwację układnic do składowania ładunków w magazynach
Szkolenia na obsługę dźwigów towarowo – osobowych
Szkolenia na konserwację dźwigów towarowo – osobowych

SZKOLENIA – ENERGETYCZNE

Szkolenia na obsługę suwnic

1) zapisz się / zapłać on-lin

2) zapytaj o cenę tel na infolinii

Kurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających , przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE)
Kurs dla osób zajmujących się dozorem urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających , przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE)
Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających , przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE)
Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się dozorem urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających , przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE)
Kurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE)
Kurs dla osób zajmujących się dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE)
Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE)
Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE)
Kurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń ,instalacji i sieci gazowych wytwarzających ,przetwarzających ,przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (URE)
Kurs dla osób zajmujących się dozorem urządzeń ,instalacji i sieci gazowych wytwarzających ,przetwarzających ,przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (URE)
Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń ,instalacji i sieci gazowych wytwarzających ,przetwarzających ,przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (URE)
Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się dozorem urządzeń ,instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (URE)

SZKOLENIA INNE – IBMIGS

Kurs obsługi pilarki spalinowej

1) zapisz się / zapłać on-lin

2) zapytaj o cenę tel na infolinii

Kurs montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych
Kurs obsługi operatora koparek kl. I, II, III

SPAWANIE TUV / UDT

Kurs spawania blach metodą acetylenowo-tlenową

1) zapisz się / zapłać on-lin

2) zapytaj o cenę tel na infolinii

Kurs spawania rur metodą acetylenowo-tlenową
Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe
Kurs spawania blach elektrodami otulonymi – spoiny czołowe
Palacz tlenowy
Palacz plazmowy
Kurs spawania rur elektrodami otulonymi – spoiny czołowe
Kurs grzania I cięcia metali płomieniem
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG
Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG
Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG
Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MIG
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG stali niestopowych
Kurs spawania blach i rur spoinami PA
Kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – nalewaki cystern

Bezpieczeństwo pracy

Analiza ryzyka w oparciu o różne metodyki

1) zapisz się / zapłać on-lin

2) zapytaj o cenę tel na infolinii

Ocena zagrożenia wybuchu
Szkolenia na HAZOP
Ocena ryzyka wybuchu
Szkolenia na prace wysokościowe

 

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

14 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38