Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Ocena ryzyka wybuchu

Określone środowiska pracy stwarzają zagrożenie wybuchem, co związane jest przede wszystkim z cechami danych stanowisk pracy, używanymi urządzeniami czy substancjami i mieszaninami. Do pojawienia się wybuchu konieczne jest uformowanie się atmosfery wybuchowej oraz źródła zapłonu, na przykład mogą być to iskry, gorące powierzchnie, płomień, urządzenia elektryczne czy wyładowania elektrostatyczne.

W tych zakładach pracy, w których istnieje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej, konieczne jest wykonanie kompleksowej analizy i oceny ryzyka wybuchu. Taki obowiązek na pracodawców nakłada Dyrektywa ATEX Users 137 oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dnia 30 lipca 2010 r.).

W ocenie ryzyka wybuchu uwzględnia się:

  • wykorzystywane na stanowisku instalacje
  • używane substancje i mieszaniny
  • mające miejsce procesy i ich wzajemne oddziaływania
  • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfer wybuchowych
  • prawdopodobieństwo wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu
  • rozmiary przewidywanych skutków wybuchu

Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka wybuchu możliwe jest podjęcie odpowiedniej decyzji dotyczącej ochrony przeciwwybuchowej w danym zakładzie pracy.

Decyzje podjęte na podstawie oceny ryzyka wybuchu powinny:

  • przeciwdziałać lub zmniejszać możliwość formowania się atmosfery wybuchowej
  • przeciwdziałać lub zmniejszać możliwość dokonania się zapłonu atmosfery wybuchowej
  • zmniejszać efekty wybuchów i ograniczać ich rozprzestrzenianie się

Wobec tego poprzez przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka wybuchu zgodnie z dyrektywą oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki możliwe jest zmniejszenie niebezpieczeństwa w tych zakładach pracy, gdzie może dojść do wybuchu.

W razie dodatkowych pytań dotyczących oceny ryzyka wybuchu pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38