Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Kurs przygotowujący do zdobycia uprawnień na podnośniki nożycowe

Zdobywanie uprawnień do obsługi zwyżek nożycowych odbywa się w formie testu wiedzy i egzaminu praktycznego. Od kandydatów na operatorów wymaga się specjalistycznej wiedzy, którą trudno zdobyć bazując na ogólnodostępnych w internecie materiałach. Kursy organizowane przez nasz Ośrodek zawierają wszystkie niezbędne informacje przekazywane w przystępnej formie. Uczestnicy mają okazję przećwiczyć obsługę podnośników nożycowych korzystając z naszej bazy sprzętowej, poznają zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń, wykonują próbne i najnowsze testy przygotowujące do egzaminów UDT.

Uprawnienia dla operatorów podnośników nożycowych

Zwyżki nożycowe, podobnie jak inne podesty ruchome, są objęte w Polsce dozorem technicznym. Oznacza to, że do pracy z tymi urządzeniami konieczne jest posiadanie uprawnień przyznawanych przez Urząd Dozoru Technicznego. W przypadku podestów nożycowych uprawnienia te są przyznawane na 5 lat. Poświadczenie kwalifikacji wydane przez UDT uprawnia także do wykonywania zawodu operatora za granicą.

Od osób przystępujących do egzaminu UDT wymaga się między innymi:

  • Wiedzy na temat zasad BHP obowiązujących przy eksploatacji podnośników
  • Wiedzy na temat budowy tego typu maszyn
  • Znajomości zasad dozoru technicznego
  • Praktycznej umiejętności obsługi zwyżek
  • Umiejętności postępowania w razie wypadku lub awarii

Przygotowanie do egzaminu UDT

Szkolenia UDT organizowane przez nasz Ośrodek to sposób na zdobycie potrzebnej wiedzy od podstaw lub na jej uzupełnienie. Na zajęcia zapraszamy zarówno osoby, które dotychczas nie korzystały w pracy z podnośników, jak i te z doświadczeniem. Zakres materiału na szkoleniach otwartych i zamkniętych jest dostosowywany do poziomu wiedzy uczestników, co pozwala optymalnie wykorzystać czas na zajęciach. Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną, a duża liczba dostępnych terminów pozwala podejść do egzaminu UDT w krótkim czasie po zakończeniu nauki.

Osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy mogą wziąć udział także w innych kursach Ośrodka: z zakresu konserwacji podestów ruchomych, obsługi dźwigów, żurawi, wózków, suwnic i innych maszyn.

Jakie prace można wykonywać po kursie na podnośnik nożycowy?

Posiadając uprawnienia do obsługi podestów ruchomych, w tym podnośników nożycowych, można szukać zatrudnienia na etacie lub – posiadając własny sprzęt – świadczyć usługi dla innych firm. Podnośniki nożycowe są używane do prac na wysokości w branżach takich, jak:

  • Budowlana
  • Remontowa
  • Produkcyjna – fabryki, magazyny
  • Reklamowa

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

6 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38