Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Kurs UDT z obsługi podestów ruchomych stacjonarnych

Operator kieruje urządzeniem

Firma KURSO organizuje profesjonalne szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego na operatora oraz konserwatora podestów ruchomych stacjonarnych. Podczas kursu przekazujemy wiedzę teoretyczną dotyczącą obsługi podestu, jego konstrukcji, zasad bezpieczeństwa i sposobów działania w przypadku wystąpienia awarii lub nieszczęśliwego wypadku. Zajęcia praktyczne przygotowują do bezpiecznej pracy z urządzeniem. 

Cel szkolenia 

Celem kursu jest jak najlepsze przygotowanie kandydatów do zdobycia kwalifikacji potrzebnych do obsługi i eksploatacji podestów ruchomych stacjonarnych. 

Podest ruchomy stacjonarny w magazynie

Tematyka szkolenia 

 • ogólne informacje o podestach, 
 • informacje o dozorze technicznym, 
 • praca na wysokości, 
 • działanie urządzeń zabezpieczających, 
 • procedura postępowania, gdy dojdzie do awarii lub nieszczęśliwego wypadku, 
 • praca w wyjątkowych warunkach, 
 • zasady bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń, 
 • znajomość dokumentacji technicznej, 
 • charakterystyka udźwigu, 
 • znajomość przepisów i norm prawnym w zakresie eksploatacji urządzeń, 
 • termin stateczności urządzenia, 
 • zagrożenia przy podestach, 
 • środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej, 
 • budowa podestów ruchomych stacjonarnych, 
 • obowiązki operatora przed, podczas i po zakończeniu pracy na urządzeniu, 
 • zajęcia praktyczne, 
 • wyposażenie hydrauliczne, elektryczne i pneumatyczne. 

Czym są podesty ruchome stacjonarne? 

Podesty ruchome stacjonarne zaliczane są do Urządzeń Transportu Bliskiego. Podlegają dozorowi technicznemu na podstawie rozporządzeń z roku 2012 i 2018. Doskonale sprawdzają się w centrach logistycznych i obiektach magazynowych. Pozwalają na sprawną inwentaryzację towaru, przeprowadzanie prac instalacyjnych i konserwatorskich czy obsługę regałów magazynowych. Tym się różnią od podestów ruchomych samojezdnych lub przejezdnych, że nie posiadają podwozia z kołami. Ustawia się je na stałe lub na dłuższy czas w jednym miejscu. Do ich obsługi konieczne jest posiadanie uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego, które można uzyskać na prowadzonym przez nas kursie. 

Zastosowanie 

podesty ruchome

Podesty ruchome stacjonarne to maszyny budowlane, które służą przede wszystkim do transportowania osób na stanowiska robocze. Tego rodzaju dźwignice są dostępne w wielu rozmiarach, przez co są bardzo praktycznym i bezpiecznym rozwiązaniem. Znajdują zastosowanie w pracach montażowych w halach magazynowych czy na placach budowy, gdzie pozwalają dostać się pracownikom do trudniej dostępnych instalacji czy obszarów budynków. W ten sposób znacznie poprawiają efektywność prowadzonych prac. 

Cechy charakterystyczne podestów stacjonarnych

 • ze względu na niedużą wagę i wymiary ułatwiają transport i użytkowanie, 
 • mogą być wykorzystywane do prac w pomieszczeniach, ale także i na zewnątrz, 
 • wysokość robocza różni się w zależności od modelu, ale zazwyczaj wynosi kilkanaście metrów, 
 • posiadają kosz, który jest w stanie pomieścić najczęściej 1 lub 2 operatorów, 
 • zasilane są z sieci lub przy użyciu akumulatorów. 

Rodzaje uprawnień 

Osoby pracujące przy podestach ruchomych stacjonarnych mogą posiadać dwa rodzaje uprawnień: 

 • do konserwacji, niezbędne na stanowiskach konserwatorów, 
 • do obsługi, niezbędne na stanowiskach kierowców i operatorów. 

Warto wiedzieć, że jedna osoba może mieć obydwa rodzaje uprawnień. 

Przebieg kursu 

podest stacjonarny

Szkolenie składa się z następujących części: 

 • zajęcia teoretyczne, 
 • zajęcia praktyczne, 
 • egzamin, kurs zakończony jest egzaminem przed komisją UDT. 

Zapewniamy również materiały szkoleniowe do samodzielnej nauki. 

Egzamin 

Egzamin Urzędu Dozoru Technicznego zbudowany jest z części teoretycznej i części praktycznej. Na egzamin należy wziąć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, czyli dowód osobisty lub paszport. 

Zakres uprawnień 

Uczestnik po ukończonym kursie i pomyślnym zaliczeniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez UDT, uprawniające go do obsługi wszystkich podestów ruchomych stacjonarnych niezależnie od: 

 • producenta, 
 • sposobu napędu, 
 • wysokości podnoszenia, 
 • udźwigu. 

Warunki uczestnictwa 

 • należy być osobą pełnoletnią, 
 • mieć wykształcenie co najmniej podstawowe, 
 • przedłożyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia, pozwalający na pracę na wysokości powyżej 3 metrów. 

Dlaczego warto nam zaufać? 

 • prowadzimy szkolenia od kilkunastu lat, 
 • posiadamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, 
 • zajmujemy się pełną organizacją szkoleń, łącznie z egzaminami UDT, 
 • nasze urządzenia treningowe spełniają wszystkie wymagania i normy nałożone odpowiednimi przepisami, 
 • możemy pochwalić się wysoką zdawalnością egzaminów. 

Miejsce i cena 

Przeprowadzamy kursy w naszych ośrodkach szkoleniowych w Warszawie. Jednak, jeżeli zajdzie taka potrzeba możemy dojechać w dowolne miejsce w Polsce. 

Wysokość opłaty za szkolenie zależna jest od ilości uczestników lub ustalana jest indywidualnie, jeżeli zajęcia odbywają się na zlecenie przedsiębiorcy. 

Inne kursy 

Prowadzimy również kursy na obsługę oraz konserwację takich urządzeń jak: 

 • wózki widłowe, 
 • żurawie HDS, 
 • żurawie wieżowe, 
 • inne podesty ruchome, 
 • suwnice. 

W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu. 

Najpopularniejsze pytania

Do czego służą podesty ruchome stacjonarne?

Są to urządzenia, które znajdują swoje zastosowanie m.in. przy pracach montażowych, konserwatorskich czy inwentaryzacyjnych. Dzięki nim można dostać się do trudniej dostępnych miejsc znajdujących się na wysokości. 

Czy macie w swojej ofercie też inne kursy?

Firma KURSO posiada szeroką ofertę szkoleniową. Organizujemy również szkolenia z obsługi i konserwacji m.in. takich urządzeń jak: pozostałe rodzaje podestów ruchomych, żurawie wieżowe, żurawie HDS, suwnice, wózki widłowe. 

Czy po kursie będę mógł obsługiwać wszystkie rodzaje podestów ruchomych stacjonarnych?

Tak. Po uzyskaniu uprawnień na obsługę podestów ruchomych stacjonarnych można pracować na wszystkich urządzeniach tego typu, niezależnie od producenta, sposobu napędu, wysokości podnoszenia czy udźwigu. 

Gdzie prowadzicie szkolenia?

Nasze kursy przeprowadzamy w Warszawie. Ale w razie potrzeby jesteśmy w stanie przeszkolić Państwa w dowolnym miejscu w Polsce. 

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

19 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38