Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Uprawnienia konserwatora UDT

Kurs teoretyczny konserwatora maszyn UDT 

Zapraszamy na kursy konserwatora urządzeń UDT! 

W firmie Kurso od lat prowadzimy profesjonalne kursy bazujące na doświadczeniu ekspertów. Aby móc obsługiwać lub konserwować urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, niezbędne jest zdobycie uprawnień UDT. 

Każdy kurs skupia się na jednym rodzaju urządzeń. Uczestnik może zdecydować się na odbycie kilku szkoleń, jeżeli planuje zajmować się konserwacją większej liczby maszyn.  

Zajęcia podzielone są na cześć teoretyczną, którą można odbyć online, oraz praktyczną. Udostępniamy profesjonalny sprzęt do treningów umiejętności. Gwarantujemy pełne wsparcie ekspertów i dostęp do specjalnie opracowanych dla Państwa materiałów dydaktycznych. 

Przygotujemy Państwa do egzaminu przed komisją UDT! 

Kurs praktyczny na podesty ruchome

Konserwacja dotyczy wszystkich maszyn przemieszczających się na kołach oraz podestów ruchomych i żurawi wieżowych zamontowanych na stałe.  

Prowadzimy liczne szkolenia dające uprawnienia obsługi i konserwacji następujących maszyn: 

 • wózki widłowe, 
 • żurawie wieżowe, 
 • żurawie HDS, 
 • podnośniki koszowe, 
 • suwnice, 
 • dźwigi samochodowe, 
 • podesty ruchome (przewoźne, stacjonarne, masztowe, wiszące), 
 • wciągarki i wciągniki, 
 • układnice, 
 • wyciągi towarowe, 
 • koleje linowe, 
 • zbiorniki przenośne, 
 • urządzenia WDT. 

Dlaczego warto wybrać kurs na konserwatora urządzeń transportu bliskiego? 

Podnoszenie kwalifikacji przekłada się na poziom zarobków oraz atrakcyjność na rynku pracy. Dodatkowo zawód ten jest stabilny,  ponieważ nowoczesne budownictwo musi spełniać określone wymogi i przystosowywać budynki dla osób niepełnosprawnych.  

Windy i podesty wymagają stałej konserwacji, którą przeprowadzać może tylko osoba posiadająca uprawnienia. Wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu wymagają okresowych przeglądów oraz konserwacji.             

Konserwacja żurawia wieżowego

Zadania na stanowisku konserwatora maszyn UDT 

 • przygotowanie dokumentacji oraz urządzenia przed dopuszczeniem do użytku;  
 • cykliczna kontrola stanu technicznego urządzeń; 
 • usuwanie bieżących usterek; 
 • przeglądy techniczne zgodnie z harmonogramem; 
 • wymiana elementów eksploatacyjnych.

Program szkolenia dla przyszłych konserwatorów maszyn UDT obejmuje m.in. następujące grupy zagadnień: 

Dokumentacja Budowa urządzenia Obowiązki  
i uprawnienia 
Typowe usterki 
Zasady BHP Dobre praktyki  Zasady eksploatacji Plan konserwacji 

Prowadzimy osobne szkolenia na konserwatorów UDT podestów ruchomych i żurawi wieżowych! 

Konserwator podestów ruchomych 

To zawód bardzo pożądany na rynku pracy! Posiadając uprawnienia UDT można przeprowadzać prace serwisowe oraz konserwację na miejscu.  

Tematyka zajęć podczas szkolenia na konserwatora podestów ruchomych 

 • informacje o dozorze technicznym, 
 • wiedza ogólna o podestach ruchomych, 
 • budowa podestów – wiadomości ogólnotechniczne, 
 • zasady prawidłowej eksploatacji, 
 • układanie planu konserwacji, 
 • bezpieczeństwo i higiena pracy, 
 • obowiązki i uprawnienia, 
 • zajęcia praktyczne z konserwacji. 

Po odbytym szkoleniu kursant wie jak: 

Książeczka z uprawnieniami UDT 
 • przygotować miejsce pracy; 
 • sprawdzić stan konstrukcji i mechanizmów napędowych; 
 • ocenić i wyregulować urządzenia zabezpieczające oraz podest ruchomy; 
 • przekazać podest do użytku. 

Kurs kończy się egzaminem państwowym, w wyniku, którego uzyskać można uprawnienia konserwatora na konkretny rodzaj podestów ruchomych: 

 • stacjonarnego, masztowego lub wiszącego; 
 • na pojazdach kolejowych; 
 • przejezdnego, załadowczego oraz do transportu osób. 

Uprawnienia konserwatora UDT ważne są przez 5 lat.  

Szkolimy na marki takie jak: ZOOMLION, ZBUD, Klaas, HEK, Versalift, Palfinger, Manitou, Genie i inne. 

Konserwator żurawi wieżowych 

Żurawie wieżowe to dźwignice zaliczane do największych maszyn roboczych. Składają się z pionowego masztu zamontowanego na stacjonarnym podłożu oraz wysięgnika.  

Stosowane są w budownictwie przemysłowym i mieszkalnym, przy montażu konstrukcji stalowych i do transportu materiałów. Wyposażone są w kilka napędów. 

Podczas kursu poruszane są następujące zagadnienia: 

 • budowa oraz typy żurawi wieżowych – wiedza ogólna; 
 • dokumentacja techniczna; 
 • zaplanowanie konserwacji; 
 • higiena pracy i bezpieczeństwo; 
 • ćwiczenia z konserwacji. 

Kursant zna: 

 • Budowę, działanie i zasady konserwacji żurawi wieżowych; 
 • Odpowiednie przepisy UDT. 

Część praktyczną prowadzimy na maszynach takich marek jak: Toyota, Samsung, Linde, Palfinger, MKG, HAK, Bonfiglioli, Panda, Manitou, Liebherr, Spierings i inne. 

Prowadzimy również szkolenia na operatorów urządzeń UDT! 

 • obsługa wózków widłowych,
 • operator podestów ruchomych
 • operator żurawi HDS

Zapraszamy do kontaktu! 

Najpopularniejsze pytania

Jakich maszyn dotyczą szkolenia na konserwatora UDT?

Prowadzimy szkolenia dające uprawnienia zgodne z wytycznymi UDT na konserwatorów maszyn transportu bliskiego. Należą do nich m.in.: żurawie stacjonarne, wieżowe, samojezdne, dźwigi HDS, suwnice, podnośniki nożycowe, zwyżki czy wózki widłowe.

Jakie zagadnienia poruszane są podczas szkolenia?

Program szkolenia obejmuje wszystkie zagadnienia wymagane podczas egzaminu na uprawnienia UDT dla konserwatorów. Podczas zajęć Kursant poznaje przede wszystkim budowę oraz typy urządzenia, dokumentację techniczną, plany konserwacji, zasady prawidłowej eksploatacji i BHP. 

Jak długo ważne są uprawnienia UDT konserwatora?

Kwalifikacje wydane przez UDT na stanowisku konserwatora urządzeń transportu bliskiego ważne są przez okres 5 lat. Umożliwiają pracę w Polsce i na terenie UE. Po upływie tego czasu uprawnienia można odnowić. 

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38