Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Konserwator urządzeń UDT – kurs przygotowujący do zdobycia uprawnień

Aby zostać konserwatorem urządzeń transportu bliskiego, należy podejść do egzaminu i zdobyć uprawnienia

Decyzja o poszukiwaniu pracy w zawodzie konserwatora urządzeń transportu bliskiego może być jedną z lepszych w karierze zawodowej. Należy jednak pamiętać, że wykonywanie zadań konserwatora nie jest możliwe bez posiadania stosownych uprawnień. Osobom, które chciałyby się przekwalifikować i znaleźć pracę w tym poszukiwanym na rynku pracy zawodzie, proponujemy udział w specjalistycznym kursie, który przygotowuje do zdobycia uprawnień od strony teoretycznej i praktycznej. W ofercie naszego ośrodka znajdą Państwo kursy dla konserwatorów większości popularnych urządzeń objętych dozorem technicznym. Każdy kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej, po których można podejść do organizowanego w ośrodku egzaminu państwowego UDT.

Kursy dla konserwatorów UDT: program zajęć

Każdy prowadzony przez nas kurs jest podzielony na dwie części: teoretyczną, prowadzoną przez naszych instruktorów w formie wykładów, oraz praktyczną. Zajęcia teoretyczne polegają na nauce budowy, sposobu działania urządzeń, przepisów obowiązujących konserwatorów (BHP, ustawa o dozorze technicznym), sposobów na usuwanie popularnych usterek, korzystania z instrukcji obsługi sprzętu, przygotowywania dokumentacji technicznej. Program zajęć jest skonstruowany tak, by odpowiadał zakresowi wymagań egzaminacyjnych UDT.

Podczas części praktycznej uczestnicy korzystają z udostępnianego przez ośrodek sprzętu i środków ochronnych. Mają wówczas okazję zdobyć umiejętności przydatne w późniejszej pracy: wykonywania napraw i przeglądów oraz dbania o właściwy stan techniczny urządzeń.

Czas trwania kursu wynosi od 32 do 96 godzin. Długość zależy od potrzeb uczestników, ich doświadczenia i tempa przyswajania wiedzy.

Urządzenia transportu bliskiego

W naszym ośrodku mogą Państwo skorzystać z bogatej oferty szkoleń dla konserwatorów. Prowadzimy zajęcia, podczas których uczymy konserwacji:

Szkolenia z konserwacji urządzeń UDT: informacje praktyczne

 

Urządzenia objęte dozorem technicznym UDT muszą regularnie przechodzić przeglądy techniczne

Zapisy na szkolenia przyjmujemy telefonicznie lub mailowo. Zajęcia prowadzimy w Warszawie oraz w naszych oddziałach na terenie całej Polski. Informacje o dostępnych terminach zajęć w poszczególnych lokalizacjach przekazujemy zainteresowanym klientom. Na etapie rejestracji przeprowadzamy z klientem wywiad, na podstawie którego oceniamy jego potrzeby szkoleniowe i przypisujemy go do odpowiedniej grupy.

W zajęciach może wziąć udział osoba, która ukończyła 18 lat, posiada wykształcenie minimum podstawowe oraz nie ma przeciwwskazań do pracy z danym typem urządzeń.

 

 

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38