Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Obsługa suwnicy – czynności przed rozpoczęciem pracy

Obsługa suwnicy – czynności przed podjęciem pracy

Najbardziej efektywnym sposobem na uniknięcie wypadków podczas pracy z suwnicą jest przestrzeganie przepisów BHP. Do pracy może być tylko dopuszczona osoba posiadająca uprawnienia UDT – Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia na suwnice można uzyskać podczas szkolenia UDT, po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

Przed rozpoczęciem pracy operator suwnicy jest zobowiązany do przeprowadzenia szeregu czynności kontrolnych – mają one na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Pamiętaj!

 • praca może odbywać się tylko z urządzeniem mającym aktualną decyzję UDT na eksploatację
 • podczas pracy należy przestrzegać instrukcji obsługi i instrukcji stanowiskowej BHP
 • gdy dochodzi do uszkodzenia suwnicy albo cięgnika, należy urządzenie natychmiast unieruchomić i powiadomić przełożonego

Codzienne czynności suwnicowego przed rozpoczęciem pracy:

 • sprawdzenie wpisów w książce eksploatacji urządzenia
 • sprawdzenie, czy w pobliżu urządzenia nie znajdują się ładunki lub osoby mogące być narażone na niebezpieczeństwo
 • zapoznanie się z ładunkami, które mają być transportowane
 • uzgodnienie sygnałów i znaków z hakowym sygnalistą
 • określenie miejsca do bezpiecznego składowania ładunków
 • przeprowadzenie przeglądu codziennego – Obsługi Technicznej Codziennej (OTC), która obejmuje wzorkową kontrolę sprawności urządzenia oraz kontrolę sprawności mechanizmów bezpieczeństwa
 • kontrola sprawności działania mechanizmów urządzenia przez jazdę próbną
 • wprowadzenie wpisu w książce eksploatacji

Po przeprowadzeniu tych czynności suwnica jest gotowa do pracy. Od tego momentu to operator urządzenia przejmuje odpowiedzialność za jej działanie. W trakcie pracy powinien on zawsze postępować według zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogów obowiązujących w zakładzie pracy.

Osoby chcące uzyskać uprawnienia na suwnice zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą – prowadzimy szkolenia UDT w mieście Warszawa oraz w innych miejscowościach na terenie całego kraju. Prowadzimy zajęcia w formie otwartej i zamkniętej.

Zachęcamy do zapisania się na kurs na suwnice – cena i terminy zajęć znajdują się na naszej stronie internetowej. W razie dodatkowych pytań dotyczących szkolenia jesteśmy do dyspozycji.

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38