Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Kurs z egzaminem dla operatorów podnośników (scissor lifts, boom lifts) za granicą

Podnośniki koszowe (boom lift) i podnośniki nożycowe (scissor lift) są jednymi z popularniejszych rodzajów podestów ruchomych. Marki: JLG, Genie, Upright, SKYJECK, MANITOU, JCB, Houlotte)

To zajęcia przygotowane z myślą o osobach, które pracują już w zawodzie operatora lub dopiero to planują. Niezależnie od posiadanych polskich uprawnień UDT, do pracy za granicą może być konieczne zdobycie dodatkowego certyfikatu. Takie kwalifikacje są wymagane między innymi w Niemczech, Austrii, Litwie, Estonii, Szwajcarii, Norwegii, Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Francji Włoszech, Hiszpanii oraz Szwecji. Szkolenie polecamy osobom, które wybierają się do pracy w tych krajach.

Program zajęć jest zgodny z wytycznymi grupy OMHEC, dbającej o bezpieczeństwo i standardy pracy na wysokości na morzu, a także z normami ISO MEWP 18878:2013, ISO 5053 i ISO 15513:2000.

W zajęciach można wziąć udział na dwa sposoby: stacjonarnie w Warszawie lub online – tylko część teoretyczna. Osoby uczestniczące w zajęciach w formie e-learningu muszą następnie wziąć udział w części praktycznej w Warszawie.

Możliwości zatrudnienia z uprawnieniami po kursie

Otrzymanie ważnego przez 5 lat certyfikatu otwiera drogę do pracy na lądzie i na morzu. Uprawnienia są ważne także przy wykonywaniu obowiązków na wysokości na platformach wiertniczych. Specjaliści od obsługi podnośników koszowych i nożycowych (boom lifts, scissor lifts) są poszukiwani także w innych branżach: budowlanej, remontowej, energetycznej, instalacyjnej. Zakres usług świadczonych z wykorzystaniem zwyżek w krajach europejskich jest zbliżony do tego w Polsce.

Certyfikat jest wymagany w krajach zrzeszonych w grupie OMHEC, czyli w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Danii oraz Szwecji. W tych krajach nie są honorowane obowiązujące w Polsce uprawnienia UDT na eksploatację podestów ruchomych.

Informacje o kursie

Kursy typu offshore/onshore training są przeznaczone dla osób już pracujących w zawodzie operatora lub początkujących. Od stopnia doświadczenia i wiedzy klienta zależy, do której grupy zostanie zakwalifikowany i ile czasu będzie potrzebował na ukończenie kursu.

Podczas zajęć nasi instruktorzy poruszają takie zagadnienia, jak:

  • Budowa platformy roboczej, wysięgnika i innych elementów
  • Typy i rodzaje podnośników
  • Przepisy i zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie eksploatacji
  • Kontrola podestów ruchomych
  • Stabilizacja przy obsłudze podnośników
  • Zasady zachowania w razie wypadku lub awarii

Zajęcia teoretyczne są uzupełnione o część praktyczną, a na koniec zajęć odbywa się egzamin przeprowadzany przez akredytowanych instruktorów.

Pozostałe szczegóły:

  • Koszt udziału w kursie: dokładna cena jest zależna od kilku różnych czynników, dlatego koszt jest podawany uczestnikowi na etapie rejestracji. W cenie zawarta jest odpowiednia liczba godzin zajęć teoretycznych (wykład lub e-learning) i praktycznych, dostęp do urządzeń i sprzętu BHP, zaświadczenie o ukończeniu kursu, podejście do egzaminu, poczęstunek w czasie przerw kawowych
  • Terminy: aktualne terminy mogą Państwo poznać, kontaktując się z nami bezpośrednio przez mail lub telefon
  • Czas trwania: część teoretyczna trwa około 8 godzin, czas trwania części praktycznej zależy od tego, czy uczestnik ma już doświadczenie w eksploatacji tego typu podnośników. Jeśli już je obsługiwał i może przedstawić nam odpowiednie zaświadczenie, część praktyczna może zostać skrócona.

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38