Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Podnośniki koszowe – kurs dla operatorów urządzeń

Zwyżka to rodzaj podestu koszowego, umieszczonego na przyczepie samochodowej, z wysięgnikiem i platformą

Obsługa tak zwanych zwyżek wiąże się z dużą odpowiedzialnością ze strony operatora. Mimo że praca z tymi urządzeniami może wydawać się stosunkowo łatwa, w rzeczywistości wymaga dużej wiedzy na temat budowy ich poszczególnych elementów, zasad BHP, wytrzymałości i stateczności podestów. Z tego względu operatorzy podestów koszowych muszą posiadać specjalne kwalifikacje, potwierdzone egzaminem. Organizacją takich egzaminów zajmuje się w Polsce Urząd Dozoru Technicznego.

Aby ułatwić przyszłym operatorom przygotowanie do egzaminu, nasz Ośrodek przygotował kurs, którego program uwzględnia wymogi egzaminacyjne UDT. Udział w kursie znacznie zwiększa szanse na pozytywny wynik i uzyskanie uprawnień na zwyżki.

Program kursu na podnośniki koszowe

Kursanci uczestniczą w wykładach prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów Ośrodka. W ramach zajęć teoretycznych uczą się, z jakich elementów składają się zwyżki, jakie rodzaje urządzeń są wykorzystywane do poszczególnych prac, w jaki sposób korzystać z instrukcji obsługi, jak postępować zgodnie z zasadami BHP. Szkolenie teoretyczne jest prowadzone w sposób aktywizujący kursantów: instruktorzy podają liczne przykłady, zadają pytania, przeprowadzają testy sprawdzające poziom wiedzy uczestników. Ta część zajęć może być prowadzona także w formie zdalnej.

Po zajęciach teoretycznych kursanci uczestniczą w ćwiczeniach praktycznych na własnym placu manewrowym Ośrodka. Tu mają okazję przećwiczyć w praktyce obsługę podestów i sprawdzić, jak działają poszczególne ich elementy.

Dodatkowo, w trakcie kursu i po jego zakończeniu, przyszli operatorzy podnośników mogą korzystać z materiałów na platformie edukacyjnej. Są to między innymi przykładowe testy, przygotowane na bazie udostępnianych przez UDT pytań egzaminacyjnych.

Na zakończenie kursu Urząd Dozoru Technicznego, we współpracy z Ośrodkiem, organizuje egzamin teoretyczny i praktyczny dla chętnych uczestników. Osoby, które zaliczą egzamin z odpowiednim wynikiem, otrzymują uprawnienia do obsługi podnośników koszowych, ważne przez 5 lat.

Kurs na podnośnik koszowy – informacje praktyczne

Za pomocą podnośników koszowych można łatwo wykonywać prace na wysokości: remonty, montaż, konserwację

Poniżej znajdują się najważniejsze szczegóły dotyczące organizacji kursu na zwyżki. W razie dodatkowych pytań zapraszamy na tę stronę, gdzie udzielamy szczegółowych informacji:

  • Gdzie odbywa się kurs: standardowe lokalizacje kursów na podnośniki koszowe to Warszawa, Kraków, Katowice, a także inne duże miasta – w miarę zapotrzebowania. Oprócz kursów otwartych, organizujemy również zamknięte szkolenia dla firm, w wybranej przez klienta lokalizacji.
  • Czas trwania zajęć: liczba godzin może różnić się w zależności od tego, w której grupie znajdzie się uczestnik. Grupy dla początkujących mają około 35 godzin zajęć, w przypadku osób, które pracowały już z podestami ruchomymi, czas ten może być skrócony nawet do kilku godzin (wówczas uczestnicy tylko uzupełniają i aktualizują wiedzę potrzebną na egzaminie).
  • Jaka jest cena i co obejmuje: szczegółowe informacje na temat kosztu udziału w zajęciach podajemy na etapie rejestracji. Mogą się one różnić ze względu na różny poziom zaawansowania kursantów, różne lokalizacje i terminy (np. ceny kursu na podnośnik koszowy w Warszawie mogą być inne niż w mniejszych miastach).
  • Zapisy: aby dokonać rejestracji, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Możliwa jest także rejestracja poprzez stronę www.platformaedukacji.pl.

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

12 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38