Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jeśli mają Państwo pytania czy wątpliwości związane z programem czy organizacją naszych kursów, zachęcamy do przeczytania poniższych odpowiedzi. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Jestem zainteresowany kursem. Jak mogę się zapisać?

Osoby zainteresowane udziałem w kursie zapraszamy do skontaktowania się z nami mailowo lub telefonicznie. Można również zapisać się przez stronę platformaedukacji.pl. Przy pierwszym kontakcie udzielamy szczegółowych informacji na temat dostępnych terminów i programu zajęć, a także przeprowadzamy diagnozę potrzeb uczestnika szkolenia. Pozwala nam to zaproponować udział w grupie na odpowiednim poziomie zaawansowania.

Czy przy rejestracji na szkolenie mogę zapisać także moich kolegów?

Tak, przewidujemy taką możliwość w naszym systemie. Osoba dokonująca rejestracji na szkolenie jest oznaczana w systemie jako podmiot, a pozostałe zapisywane osoby – jako podlegające temu podmiotowi. Opcjonalnie mogą być również zapisane jako osobne podmioty.

Chcę przeszkolić swoich pracowników. Jak zorganizować dla nich szkolenie?

Dla klientów, którzy chcą przeszkolić grupę swoich pracowników, organizujemy szkolenia zamknięte. Ich zakres, a także terminy i lokalizacja, są dostosowane do potrzeb firmy. Jeśli chcą Państwo, by Ośrodek zorganizował dla Państwa firmy takie szkolenie, prosimy o skontaktowanie się z nami telefonicznie lub mailowo. Na podstawie otrzymanych od Państwa informacji na temat kwalifikacji i doświadczenia pracowników zaproponujemy program szkoleniowy i przedstawimy wycenę.

Jakie metody płatności oferuje Ośrodek?

Klienci indywidualni zapisujący się na szkolenia otwarte mogą zapłacić korzystając z linku przesłanego przez Ośrodek podczas rejestracji, za pośrednictwem PayNow/mBank, Przelewy24 lub BLIK.

Klienci biznesowi dokonują płatności na podstawie zamówień, faktury proforma. Możliwa jest również odroczona płatność na podstawie faktury, ale tylko po odpowiednich ustaleniach z Ośrodkiem.

Do której grupy powinienem zapisać się na szkolenie?

W momencie rejestracji na szkolenie prosimy klientów o podanie informacji na temat swojego doświadczenia w danej dziedzinie. Dzięki temu możemy przyporządkować każdego uczestnika do mniej lub bardziej zaawansowanej grupy. Różnią się one liczbą godzin szkoleniowych oraz programem, tak aby każdy otrzymał taki zakres wiedzy, jakiego potrzebuje.

Jaki jest koszt udziału w kursie?

Informacji na temat cen udzielamy klientom, którzy są zainteresowani udziałem w kursie i skontaktują się z nami bezpośrednio. Ceny są różne dla poszczególnych tematów szkoleń, różnice w cenach wynikają również z tego, ile czasu pozostało do rozpoczęcia kursu i ile wolnych miejsc pozostało w grupie.

Dzięki temu, że w przypadku szkoleń dla firm nie ma konieczności kompletowania całej grupy, klientom biznesowym możemy zaoferować niższe ceny niż osobom zapisującym się na kurs indywidualnie.

Co otrzymuję, płacąc za kurs?

W cenie kursu każdemu uczestnikowi zapewniana jest przede wszystkim określona liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Ośrodek zapewnia również dostęp do wybranych urządzeń na placu manewrowym w hali podczas części praktycznej oraz niezbędny sprzęt BHP, szelki, kamizelki itp. Po zakończeniu szkolenia każdemu uczestnikowi wydawany jest uproszczony suplement/zaświadczenie ukończenia szkolenia. Za dodatkową opłatą uczestnik może otrzymać także kartę plastikową – certyfikat, zgodny z normami międzynarodowymi ISO / EN m.in. ISO 18878, który może być honorowany w niektórych krajach. Zapewniamy również poczęstunek w czasie przerw kawowych, pomoc w zakwaterowaniu i organizacji posiłków – jeśli tak zostanie ustalone z klientem. Każdy kursant otrzymuje login i hasło do platformy edukacyjnej z materiałami oraz testami, które może wykorzystać do samodzielnej nauki przed egzaminem.

Kto może wziąć udział w szkoleniu? Czy są jakieś ograniczenia?

Klientom, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniu, stawiamy jedynie podstawowe wymagania, czyli:

  • Wiek – powyżej 18 lat
  • Wykształcenie minimum podstawowe
  • Stan zdrowia pozwalający na pracę z danym urządzeniem, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lub własnoręcznie podpisanym oświadczeniem

Na szkolenia zapraszamy osoby, które nie pracowały wcześniej w zawodzie oraz takie, które chcą jedynie uzupełnić wiedzę, aby otrzymać potrzebne uprawnienia.

W przypadku szkoleń dla konserwatorów urządzeń wymagamy dodatkowo podstaw wiedzy z zakresu:

  • Mechaniki – materiałoznawstwa
  • Elektrotechniki – umiejętności czytania schematów
  • Kinematyki
  • Hydrauliki siłowej

Ośrodek organizuje szkolenia, na których można uzupełnić te kwalifikacje, na przykład z zakresu elektrotechniki – szkolenia z grupy pierwszej dotyczące eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych.

Gdzie mogę sprawdzić dostępne terminy zajęć?

Aktualne terminy zajęć są publikowane na stronie platformaedukacji.pl. W przypadku szkoleń zamkniętych dla firm terminy zajęć są ustalane bezpośrednio z klientem.

Czy mogę połączyć udział w kursie z pracą na etacie?

Tak, dla osób pracujących organizujemy kursy odbywające się w weekendy oraz w tygodniu w godzinach porannych lub popołudniowych.

W jakich miastach Ośrodek organizuje zajęcia?

Zajęcia mogą odbywać się w naszej siedzibie głównej, która mieści się w Warszawie, lub w innych miastach Polski, gdzie znajdują się oddziały Ośrodka. Jeśli klient jest zainteresowany przeprowadzeniem szkolenia dla swoich pracowników, możemy zorganizować dla niego zajęcia w innym miejscu na terenie Polski.

Czy kurs może odbywać się w siedzibie firmy klienta?

Tak, na życzenie klienta możemy zorganizować taki kurs. Dysponujemy odpowiednią kadrą dydaktyczną, pozwala też na to statut Ośrodka. W przypadku takich kursów klient powinien zapewnić bezpieczne warunki, zaplecze dydaktyczne do zajęć teoretycznych i praktycznych oraz niezbędny sprzęt. Wykorzystywane na zajęciach praktycznych urządzenia powinny być sprawne, mieć ważne okresowe badanie techniczne i być po przeglądzie dokonanym przez konserwatora.

Czy możliwa jest nauka zdalna?

Tak, umożliwiamy udział w kursie bez wychodzenia z domu, z wykorzystaniem komputera, tabletu czy telefonu. Posiadamy własną platformę szkoleniową, na której publikujemy webinary – wykłady na żywo prowadzone przez instruktorów Ośrodka. Webinary zastępują udział w teoretycznej części kursu. Jeśli w kursie przewidziana jest część praktyczna, należy umówić się na praktyki z instruktorem.

Jakie są wymagania sprzętowe dla kursów w formie zdalnej?

Aby móc uczestniczyć w zajęciach na żywo, należy mieć komputer nie starszy niż 6/7 lat, z systemem operacyjnym Windows albo Macintosh, opcjonalnie tablet lub smartfon. Urzadzenie musi mieć głośniki, a przy niektórych kursach wymagamy również mikrofon oraz kamerę (dotyczy egzaminów). Nie ma konieczności instalowania żadnego oprogramowania, platforma z webinarami działa w oparciu o przeglądarki internetowe, takie jak Firefox czy Chrome.

Po zakupie dostępu do kursu zdalnego uczestnik otrzymuje mailem i SMS-em dostęp z zakodowanym hasłem i loginem.

Co obejmuje program kursu?

Ze szczegółami na temat przebiegu zajęć można zapoznać na stronach zawierających opisy poszczególnych kursów. W przypadku większości kursów przewidziane są zajęcia teoretyczne w formie wykładu oraz część praktyczna. Kursanci uczą się obsługi urządzeń, zasad BHP obowiązujących w pracy z danym urządzeniem, budowy maszyn, zasad dozoru technicznego, zachowania w przypadku awarii.

Jak wyglądają zajęcia praktyczne?

Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem urządzeń i sprzętu, których dotyczy dane szkolenie. Prowadzone są przez instruktora Ośrodka, który pokazuje kursantom poszczególne elementy urządzeń, uczy ich bezpiecznej eksploatacji, pokazuje, jak przygotować się do pracy. Wszystkie działania są nakierowane na przygotowanie do egzaminu praktycznego, który ma formę rozmowy z egzaminatorem przy urządzeniu. Prowadzący dokonuje oceny uczestnika zajęć na arkuszu oceny, podobnie jak ma to miejsce na egzaminie.

Czy Ośrodek zapewnia sprzęt podczas zajęć praktycznych?

Tak, są one reprezentatywne dla typu urządzeń, których dotyczy szkolenie. Na przykład dla podestów ruchomych będą to podesty typu A i B, samojezdne i wolnobieżne, nożycowe i wysięgnikowe. Dla cięgników suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia. Dla wózków widłowych i ładowarek teleskopowych – zwykłe wózki czołowe, wózki unoszące operatora, wózki ze zmiennym wysięgiem oraz wózki unoszące operatora wraz z ładunkiem (marki Jungheinrich, Linde, Toyota, JCB). Dla kursów z zakresu suwnic – suwnice bramowe. Sprzęt jest dostępny w siedzibie głównej i oddziałach Ośrodka, między innymi w halach szkoleniowych w Warszawie, Katowicach i Krakowie.

Ile godzin trwa część teoretyczna i praktyczna szkolenia?

Czas trwania obu części kursu może być różny w przypadku różnych grup. Organizujemy zajęcia na różnym poziomie zaawansowania. Dla osób niedoświadczonych kursy są dłuższe i obejmują pełen zakres zagadnień wymaganych na egzaminie. Osoby, które potrzebują jedynie uzupełnić i uporządkować swoją wiedzę, mogą wziąć udział w kursach o mniejszym wymiarze godzin. Dokładne czasy trwania podajemy w opisach poszczególnych tematów kursów na stronie internetowej.

Czy szkolenia i egzaminy należą do trudnych, czy uczestnicy muszą przyswoić dużą ilość wiedzy?

Zakres wiedzy i umiejętności przekazywanych na szkoleniu jest zgodny z tym, czego wymaga się na egzaminach zewnętrznych. Ilość materiału do przyswojenia jest dość duża i wymaga – oprócz udziału w zajęciach – także samodzielnej nauki. Aby zapewnić wysokie standardy kształcenia, dokładamy wszelkich starań, by program kursów był zawsze aktualny i odpowiadał obowiązującym normom i przepisom. Zakres poruszanych zagadnień jest uzgadniany z jednostkami sprawdzającymi kwalifikacje.

Czy w cenie kursu zawarty jest koszt podejścia do egzaminu?

Tak, dla tych szkoleń, dla których planuje się przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego, opłata egzaminacyjna jest zawarta w cenie.

Kto i w jaki sposób przeprowadza egzamin?

Egzamin jest przeprowadzany przez odpowiednią dla danej dziedziny jednostkę: Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, TUV lub inne. Zajmują się tym uprawnieni inspektorzy.

Egzamin ma formę testu z pytaniami zamkniętymi. Dodatkowo odbywa się egzamin praktyczny, gdzie sprawdza się umiejętności obsługi sprzętu, przygotowania do pracy, postępowania zgodnie z zasadami BHP.

Czy Ośrodek zajmuje się organizacją egzaminu dla kursantów?

Ośrodek reprezentuje swoich klientów w kontaktach z jednostką egzaminującą. Pośredniczy w ustalaniu terminu, zapisuje na egzamin, a przed jego datą wysyła przypomnienia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy tak zaplanować terminy kursów, by były one zgodne z terminami egzaminów. Zazwyczaj czas oczekiwania na egzamin jest optymalny – to około kilku dni roboczych, które warto poświęcić na samodzielną naukę.

W jaki sposób mogę dodatkowo przygotować się do egzaminu?

Osobom, które chcą dobrze przygotować się do testów egzaminacyjnych, umożliwiamy wykonywanie testów próbnych na naszej platformie szkoleniowej. Znajduje się tam duża baza pytań przygotowanych w oparciu o ogólnodostępne przykładowe pytania testowe.

Co dają mi uprawnienia zdobyte po kursie?

Zdanie egzaminu i zdobycie uprawnień pozwala na wykonywanie pracy na danym urządzeniu, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Uprawnienia mają najczęściej charakter czasowy, po wygaśnięciu należy je odnowić.

Uprawnienia wydane w Polsce mogą być honorowane w niektórych krajach. Są także państwa, w których nie obowiązuje regulacja zawodu – wówczas do pracy może wystarczyć nawet samo ukończenie szkolenia, potwierdzone certyfikatem zgodnym z normą ISO 18878.

Jak długo ważne są uprawnienia?

W zależności od typu urządzenia oraz jednostki wydającej uprawnienia, są one ważne przez 5 lub 10 lat.

Przed końcem ważności uprawnień Ośrodek – w miarę możliwości – wysyła przypomnienia z informacją o konieczności przedłużenia o ile kursant/podmiot pozostawił swoje dane kontaktowe tj. telefon i adres mailowy.

Czy można utracić zdobyte uprawnienia?

Uprawnienia mogą być cofnięte albo wstrzymane w sytuacji, gdy posiadająca je osoba narusza przepisy lub standardy bezpieczeństwa pracy.

Czy z polskimi uprawnieniami można pracować za granicą?

W krajach, które mają podobne systemy regulacji zawodu, jak w Polsce, uprawnienia wydane przez UDT i inne jednostki mogą, ale nie muszą być honorowane. Zależy to od przepisów danego kraju. W przypadku krajów UE obowiązuje dyrektywa o wzajemnym uznawaniu uprawnień. W państwach takich, jak Szwajcaria czy Norwegia, polskie zaświadczenia kwalifikacyjne mogą być wymienione na tamtejsze. Są jednak kraje, w których wydane w Polsce dokumenty nie są rozpoznawalne, a przez to nie honoruje się ich nawet po przetłumaczeniu. Aby uniknąć takich sytuacji, polecamy wykupienie dodatkowo certyfikatu wydawanego w języku angielskim przez jednostkę UDT – CERT. W Ośrodku możemy również, za dodatkową opłatą, wystawić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z normami międzynarodowymi – to także powszechnie znany na świecie dokument.

Czy wymagane są badania lekarskie orzeczenie od lekarza medycyny pracy lub psychotechnika

Tak ośrodek wymaga oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu lub udziału w szkoleniu niemniej jednak zachodów ochrony danych Osobowych w tym stanu zdrowia i weryfikujemy treści zaświadczenia lekarskiego. Procedury które zostały wdrożone i zatwierdzono w ośrodku zawierają wieloetapowo weryfikację temu wiedzy i umiejętności w W tym pobieranie informacji ostanie zdrowia

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38