Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Podesty ruchome przejezdne przewoźne „pająki” – kurs obsługi

Podesty przewoźne “pająki” - urządzenia o niewielkich gabarytach, odpowiednie do pracy w trudnym terenie

Podest ruchomy przewoźny jest urządzeniem transportu bliskiego, które zgodnie z przepisami UDT jest objęte dozorem technicznym. Oznacza to, że umiejętność obsługi i znajomość budowy urządzenia nie wystarcza, aby móc wykonywać prace z jego udziałem. Od operatorów tego typu podestów pracodawcy wymagają uprawnień wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Osobom, które chcą podjąć pracę w tym zawodzie, umożliwiamy udział w kursie i podejście do egzaminu państwowego.

Kurs na podesty ruchome “pająki” – informacje

“Pająki” to rodzaj podestów przewoźnych, przystosowanych do przewożenia na przyczepach samochodów

Zakres zagadnień

Uczestnikom kursu przekazujemy wiedzę, która jest wymagana na egzaminie państwowym UDT. Szkolenia prowadzone są zarówno w formie wykładu (także przez internet, jako webinary), jak i zajęć praktycznych, w czasie których kursanci mają okazję zapoznać się z obsługą urządzenia.

Uczymy, jak zbudowany jest podest ruchomy typu “pająk”, w jaki sposób się go uruchamia i przygotowuje do pracy, jak należy postępować, gdy ulegnie awarii czy wypadkowi. Kursanci zdobywają także potrzebną wiedzę w zakresie przepisów dozoru technicznego czy zapoznawania się z instrukcjami obsługi urządzeń. Duży nacisk kładziemy na naukę bezpiecznego, zgodnego z zasadami BHP korzystania z podestów przewoźnych.

Dla kogo

Na zajęcia otwarte zapraszamy wszystkich zainteresowanych, niezależnie od tego, czy mają doświadczenie w pracy z podestami ruchomymi, czy są osobami bez doświadczenia. Już przy zapisach na szkolenia weryfikujemy poziom wiedzy i umiejętności, tak aby zakwalifikować klienta do odpowiedniej grupy zajęciowej.

Organizujemy także szkolenia zamknięte dla firm, w których biorą udział wyłącznie oddelegowani pracownicy. Podobnie jak przy szkoleniach otwartych, możemy zorganizować szkolenie w pełnym zakresie, trwające około 30 godzin, lub krótsze, dla osób, które muszą jedynie uzupełnić wiedzę przed egzaminem.

Zgodnie z przepisami praca na stanowisku operatora jest możliwa wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat, mają wykształcenie co najmniej podstawowe oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Szczegóły organizacyjne

  • Terminy zajęć: organizujemy zajęcia w tygodniu i w weekendy, w godzinach porannych oraz popołudniowych. Aktualne terminy i lokalizacje znajdują się na naszej stronie internetowej.
  • Czas trwania: jest zależny od poziomu zaawansowania grupy. Niektórym osobom wystarczy jednodniowe (8-godzinne szkolenie), by przygotować się do egzaminu. Osoby początkujące potrzebują zazwyczaj około 30 godzin, by opanować materiał.
  • Koszt udziału: jest różny w zależności od grupy, liczby godzin, terminu szkolenia na podesty ruchome. Cena w przypadku szkoleń zamkniętych może być niższa w przeliczeniu na osobę.
  • Co jest zawarte w cenie: zajęcia teoretyczne i praktyczne, zaświadczenie o ukończeniu kursu, dostęp do platformy edukacyjnej z dodatkowymi materiałami, niezbędny sprzęt BHP podczas zajęć praktycznych, poczęstunek w czasie przerw kawowych.

Egzamin i uprawnienia UDT

Po zakończeniu nauki kursanci podchodzą do egzaminu przed komisją UDT. Szkolenia są prowadzone tak, aby jak najlepiej przygotować uczestników do zdobycia nowych kwalifikacji. Instruktorzy przeprowadzają wewnętrzne testy, których zaliczenie jest wymagane przed podejściem do egzaminu państwowego.

W imieniu naszych klientów zajmujemy się kwestiami organizacyjnymi i kontaktem z oddziałem UDT. Uprawnienia są przyznawane tym osobom, które uzyskają odpowiednią liczbę punktów w teście z pytaniami zamkniętymi oraz pozytywnie przejdą etap rozmowy z egzaminatorem przy urządzeniu.

Po uzyskaniu stosownych uprawnień można ubiegać się o pracę na stanowisku operatora podestów przewoźnych (pająków).

Praca dla operatorów podestów przewoźnych

Kurs operatora podestów ruchomych przewoźnych to szansa na zdobycie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji. Tzw. pająki są niewielkimi, ale bardzo praktycznymi urządzeniami, które z powodzeniem mogą zastąpić większe podesty. Do ich zalet zalicza się stosunkowo dużą wysokość roboczą platformy (nawet kilkadziesiąt metrów), niską wagę umożliwiającą pracę na podłożu o małej nośności, kompaktowe rozmiary. To wszystko sprawia, że podesty typu “pająk” można wykorzystywać do prac w każdym terenie, na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Podest ruchomy przejezdny – przewoźny może być wykorzystywany na przykład:

  • Na budowach do montażu elementów szklanych na elewacji, balustrad, rynien, elementów dachu
  • Do montażu i napraw oświetlenia
  • Przy konserwacji zabytkowych budowli, wewnątrz i na zewnątrz
  • Przy naprawach zniszczonych linii telefonicznych, energetycznych
  • Podczas montażu, napraw, kontroli instalacji elektrycznych, przeciwpożarowych, wentylacji w dużych budynkach
  • Do prac przy pielęgnacji zieleni w parkach, na skwerach, terenach rekreacyjnych

 

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

4 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38