Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Czynności zakazane podczas obsługi suwnicy

Czynności zakazane przy obsłudze suwnicy

Suwnica może być obsługiwana jedynie przez pracownika, który posiada odpowiednie uprawnienia UDT. Można uzyskać je przez zapisanie się na kurs na suwnice i pozytywne zaliczenie egzaminu UDT. Pracownik musi posiadać też aktualne przeszkolenie BHP, a także doby stan zdrowia zatwierdzony przez lekarza medycyny pracy.

Podczas obsługi suwnicy pracownik musi przestrzegać zasad BHP. Poniżej prezentujemy czynności zakazane przy obsłudze suwnicy. W przeciwnym przypadku operator może doprowadzić do zagrożenia swojego zdrowia lub życia albo zagrożenia zdrowia lub życia pracowników i osób postronnych.

Przy obsłudze suwnicy zakazuje się:

 • obsługi bez koniecznego przeszkolenia i uprawnień
 • obsługiwania urządzeń przez osoby nieupoważnione
 • niebezpiecznych metod pracy, które mogą być zagrożeniem dla pracownika oraz osób postronnych
 • korzystania z urządzenia, gdy jest ono niesprawne albo istnieje podejrzenie, że jest ono niesprawne
 • dokonywania napraw urządzenia przez osoby bez stosownych uprawnień
 • dotkania mechanizmów i lin będących w ruchu
 • podnoszenia ładunków o większym ciężarze niż dopuszczalny
 • pozostawiania ładunku na urządzeniu chwytnym bez jego odwieszenia
 • składowania ładunków w pobliżu urządzenia, które utrudniają obsługę wciągarki
 • przenoszenia ładunków nad stanowiskami pracy lub nad innymi osobami
 • usuwania napisów ostrzegawczych i informacyjnych z urządzenia
 • stosowania używek i substancji niebezpiecznych na stanowisku pracy

Dokładne informacje związane z obsługą suwnicy możemy znaleźć w instrukcji BHP.

Zainteresowanych zapraszamy na kurs na suwnice – cena i terminy organizowanych zajęć przedstawione są na naszej stronie. Nasze kursy UDT są prowadzone w mieście Warszawa, a także w innych miastach na terenie Polski. W razie dodatkowych pytań jesteśmy do usług.

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38