Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Sytuacje niebezpieczne przy obsłudze suwnicy

Obowiązki operatora suwnicy – sytuacje niebezpieczne

Operator suwnicy musi posiadać odpowiednie przygotowanie – niezbędny jest kurs na suwnice, a także zaliczenie egzaminu na uprawnienia na suwnice. W trakcie szkolenia UDT oraz podczas szkoleń BHP suwnicowy otrzymuje informacje o tym, jak postępować w razie sytuacji niebezpiecznych.

Sytuacje niebezpieczne w obsłudze suwnicy dzielimy na trzy kategorie:

  • awarie
  • pożar
  • wypadki

Jeśli dojdzie do awarii suwnicy, należy natychmiast przerwać pracę i zgłosić sytuację przełożonemu. Pracę można kontynuować dopiero wtedy, gdy usterki i zagrożenia zostaną usunięte. Przed rozpoczęciem pracy należy dodatkowo sprawdzić urządzenie.

Jeśli przy obsłudze suwnicy dojdzie do pożaru, suwnicowy musi bezzwłocznie ostrzec osoby znajdujące się w obszarze zagrożenia. Należy odciąć zasilanie i dopływ gazu w budynku oraz w suwnicy. W przypadku rozległego pożaru należy zaalarmować straż pożarną, natomiast wtedy, gdy nie jest on duży, można próbować ugasić pożar samodzielnie gaśnicą. O zdarzeniu należy powiadomić przełożonych. W razie zagrożenia należy podjąć decyzję o ewentualnej ewakuacji ludzi.

Jeśli przy obsłudze suwnicy dochodzi to wypadku, należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia i udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Należy wezwać pomoc lekarską w razie potrzeby. Należy też powiadomić przełożonych o zdarzeniu.

W sytuacji, gdy suwnicowy ma wątpliwości dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy, może on przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego w celu wyjaśnienia sytuacji. W przypadku zaistnienia bezpośredniego zagrożenia, pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy. Przełożony może wyznaczyć mu wówczas pracę zastępczą.

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

8 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38