Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Kurs operatora podestów ruchomych stacjonarnych z egzaminem na uprawnienia

Operator podestu ruchomego stacjonarnego powinien być wykwalifikowanym specjalistą, stosującym się do zasad bezpieczeństwa, znającym przepisy dozoru technicznego oraz specyfikę działania urządzeń. Mając to na uwadze, Urząd Dozoru Technicznego wymaga od operatorów odpowiedniego przygotowania, potwierdzonego podczas egzaminu państwowego. W naszym Ośrodku pomagamy przyszłym operatorom zdobyć kwalifikacje potrzebne do bezpiecznego, bezwypadkowego wykonywania prac. Oferujemy kurs na podesty ruchome stacjonarne, który nie tylko stanowi źródło wiedzy potrzebnej do uzyskania uprawnień UDT, ale także przydaje się przy w późniejszej pracy. Dzięki takiemu przygotowaniu nasi kursanci mogą szybko znaleźć zatrudnienie w dobrze płatnym, poszukiwanym na rynku pracy zawodzie.

Informacje o kursie “Podesty ruchome stacjonarne” dla operatorów

Cel szkolenia

Zajęcia prowadzone przez naszych doświadczonych instruktorów mają na celu jak najlepsze przygotowanie kursantów do procesu sprawdzania kwalifikacji przez UDT. Szkolenia są zgodne z wymogami egzaminacyjnymi tej organizacji oraz z ustawą o dozorze technicznym. Skupiamy się na kwestiach bezpieczeństwa pracy, znajomości przepisów i zasad działania podestów. Uczymy także praktycznej obsługi, korzystając z własnego sprzętu.

 

Program zajęć

Zakres zagadnień przekazywanych podczas wykładów jest dostosowany do potrzeb uczestników. W szkoleniach mogą brać udział osoby początkujące w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, jak i takie, które miały już z tymi urządzeniami do czynienia.

Poruszane zagadnienia obejmują między innymi takie tematy, jak:

  • Właściwe przygotowanie operatora do wykonywania pracy: obowiązki przed rozpoczęciem obsługi, w jej trakcie i po zakończeniu
  • Budowa, działanie, zastosowanie podestów ruchomych stacjonarnych
  • Obowiązki związane z dozorem technicznym urządzenia
  • Zasady BHP obowiązujące w pracy operatora podestów

Po serii wykładów uczestnicy mogą wziąć udział w zajęciach praktycznych, w czasie których instruktorzy uczą ich obsługi, a także pokazują, jak zbudowane są podesty stacjonarne.

Kategorie podestów ruchomych, które obejmuje kurs (UDT)

Podest ruchomy stacjonarny jest zaliczany przez Urząd Dozoru Technicznego do kategorii II P, wg nowych zasad od 1 czerwca 2019 roku, wydawane uprawnienia nie zawierają się w kategorii, a wyłączenie w zakresie: obsługa podestów ruchomych: – stacjonarne. Zaświadczenia uprawniają tylko do obsługi ww. urządzeń na okres 10 lat od daty wydania.

Egzamin UDT i uprawnienia

Przeprowadzany przez egzaminatorów UDT proces weryfikacji wiedzy i umiejętności składa się z dwóch części: testu wiedzy pisemnego w formie papierowej/elektrycznej i egzaminu praktycznego. Odbywa się w wyznaczonych przez UDT Warszawa (lub oddział UDT) terminach, które uwzględniamy przy planowaniu harmonogramu szkoleń. Dzięki temu jesteśmy w stanie skrócić do minimum czas oczekiwania kursantów na egzamin.

Uprawnienia na podesty ruchome stacjonarne obowiązują przez 10 lat, po tym czasie należy je odnowić. Są ważne na terenie całej Polski. Zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez UDT jest dokumentem, który należy okazać przy zatrudnieniu na stanowisku operatora, a także przy korzystaniu z wypożyczonego sprzętu.

W ramach zajęć w naszym Ośrodku można zdobyć także inne uprawnienia: na zwyżki – podnośniki koszowe czy podesty ruchome przejezdne.

Warunki udziału w szkoleniu

Kurs “Podesty ruchome stacjonarne” mogą ukończyć osoby, które spełniają następujące wymagania:

  • Ukończyły 18 lat
  • Mają ukończoną co najmniej szkołę podstawową
  • Ich stan zdrowia pozwala na podejście do egzaminu i pracę w zawodzie – wymagane odpowiednie zaświadczenie lekarskie

Pozostałe informacje

W naszym harmonogramie znajdują się różne terminy i lokalizacje szkoleń na podesty ruchome: Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i inne duże miasta. Możliwy jest także udział zdalny – tylko w części teoretycznej. Szczegółowych informacji w kwestiach organizacyjnych udzielamy telefonicznie i mailowo. Kontaktując się z nami, można dowiedzieć się, kiedy rozpoczynają się najbliższe zajęcia w wybranym mieście, a także zapisać się do grupy na odpowiednim poziomie zaawansowania.

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

9 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38