Školiace stredisko - KURSO

Kurz operátora stacionárneho mobilného výťahu s kvalifikačnou skúškou

Prevádzkovateľ stacionárnej mobilnej plošiny by mal byť kvalifikovaný odborník, ktorý dodržiava bezpečnostné pravidlá, pozná pravidlá technického dozoru a špecifickosť prevádzky zariadení. Vzhľadom na to Úrad technickej inšpekcie vyžaduje od prevádzkovateľov primeranú prípravu, potvrdenú štátnou skúškou. V našom Centre pomáhame budúcim operátorom získať kvalifikáciu potrebnú pre bezpečnú prácu bez úrazov. Ponúkame kurz na mobilné platformy stacionárne, čo je nielen zdrojom vedomostí potrebných na získanie licencií UDT, ale užitočné aj pri neskoršej práci. Vďaka takejto príprave si naši študenti rýchlo nájdu uplatnenie v dobre platenej profesii, vyhľadávanej na trhu práce.

Informácie o kurze „Stacionárne mobilné platformy“ pre operátorov

Účel školenia

Kurzy vedené našimi skúsenými lektormi sú zamerané na čo najlepšiu prípravu študentov na proces preverovania kvalifikácií UDT. Školenia sú v súlade so skúšobnými požiadavkami tejto organizácie a zákonom o technickej kontrole. Zameriavame sa na problematiku bezpečnosti práce, znalosť predpisov a zásad prevádzky plošín. Učíme aj praktickú obsluhu pomocou vlastného vybavenia.

 

Rozvrh

Rozsah problematiky prezentovanej počas prednášok je prispôsobený potrebám účastníkov. Školenia sa môžu zúčastniť začiatočníci v oblasti prevádzky manipulačné zariadenieako aj tie, ktoré sa už s týmito zariadeniami zaoberali.

Diskutované otázky zahŕňajú okrem iného témy ako:

  • Riadna príprava operátora na prácu: povinnosti pred, počas a po službe
  • Konštrukcia, prevádzka, aplikácia stacionárnych mobilných plošín
  • Povinnosti súvisiace s technickým dozorom nad zariadením
  • Pravidlá BOZP platné pri práci obsluhy plošiny

Po sérii prednášok sa účastníci môžu zúčastniť praktických hodín, počas ktorých ich inštruktori učia, ako ich používať, a ukážu, ako sa stavajú stacionárne plošiny.

Kategórie mobilných platforiem zahrnutých v kurze (UDT)

Stacionárna mobilná plošina je Úradom technickej inšpekcie zaradená do kategórie II P, podľa nových pravidiel od 1.6.2019 sa vydané oprávnenia nezaraďujú do kategórie, a to len v rozsahu: údržba mobilných plošín : - stacionárne. Certifikáty oprávňujú iba na servis vyššie uvedeného zariadení po dobu 10 rokov od dátumu vydania.

UDT skúška a kvalifikácia

Proces overovania vedomostí a zručností skúšajúcimi UDT pozostáva z dvoch častí: písomného vedomostného testu v papierovej/elektrickej forme a praktickej skúšky. Koná sa v termínoch stanovených UDT Varšava (alebo pobočkou UDT), ktoré berieme do úvahy pri plánovaní rozvrhu školení. Vďaka tomu sa nám darí skrátiť čakanie študentov na skúšku na minimum.

Kvalifikácia pre stacionárne mobilné platformy je platná 10 rokov, potom je potrebné ich obnoviť. Sú platné v celom Poľsku. Kvalifikačný certifikát vydaný UDT je dokladom, ktorý je potrebné predložiť pri prenájme ako operátor, ako aj pri používaní prenajatého zariadenia.

V rámci vyučovania v našom Centre môžete získať aj ďalšie kvalifikácie: na zvýšenie - vzdušné plošiny alebo mobilné prístupové platformy.

Podmienky účasti na školení

Kurz „Stacionárne mobilné pracovné plošiny“ môžu absolvovať osoby, ktoré spĺňajú nasledovné požiadavky:

  • Majú viac ako 18 rokov
  • Majú ukončenú minimálne základnú školu
  • Zdravotný stav im umožňuje vykonať skúšku a pracovať v odbore – je potrebný príslušný zdravotný preukaz

Ďalšie informácie

Náš rozvrh zahŕňa rôzne dátumy a miesta školení pre mobilné platformy: Varšava, Krakov, Vroclav, Katovice a ďalšie veľké mestá. Účasť je možná aj na diaľku – len v teoretickej časti. Podrobné informácie o organizačných záležitostiach poskytujeme telefonicky a e-mailom. Kontaktovaním nás môžete zistiť, kedy začínajú ďalšie hodiny vo vybranom meste, ako aj prihlásiť sa do skupiny na príslušnom stupni pokročilosti.

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

19 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38