Školiace stredisko - KURSO

Kurz operátora závesnej mobilnej platformy s kvalifikačnou skúškou UDT

Závesné mobilné plošiny patria medzi zariadenia, na ktoré sa vzťahuje technický dozor. Pre osoby, ktoré chcú pracovať ako operátori, to okrem iného znamená, že musia mať príslušnú kvalifikáciu UDT. Účasť na našich školeniach uľahčuje prípravu na získanie týchto kvalifikácií: na kurzoch sa preberá problematika potrebná na skúšku a inštruktori učia účastníkov školenia, ako obsluhovať plošiny teoreticky aj prakticky.

Čo je to závesná mobilná platforma

Podľa kategorizácie Úradu technickej inšpekcie je tento typ plošiny spolu so stacionárnymi mobilnými plošinami zaradený do kategórie IIP. Medzi známe značky/výrobcov vrtuľových mobilných plošín patria GEDA, SkyClimber, PWS, Power Climber. Vyznačuje sa širokou plošinou (jej nosnosť a pracovná šírka závisia od parametrov konkrétneho modelu), ktorá sa zdvíha pomocou navijaka na pevných lanách do vhodnej výšky. Celok sa ovláda pomocou riadiaceho systému a náklad a bezpečnostné lano (ktoré chráni plošinu a obsluhu pomocou úchytných zariadení) sú zavesené napr. na nosníkoch/ramenách upevnených na streche budovy s vhodnou protiváhou.

Mobilné platformy - kurz

Kurzy pripravujúce študentov na obsluhu závesných mobilných plošín vedú naši skúsení inštruktori. Vedú prednášky, sprostredkúvajú teoretické poznatky atraktívnym a prístupným spôsobom pre účastníkov. Teoretických hodín sa môžete zúčastniť aj na diaľku, formou webinárov.

Otázky, o ktorých sa na hodinách hovorilo, sa okrem iného týkajú:

  • Typy a aplikácie závesných plošín
  • Konštrukcia komponentov zariadenia
  • Povinnosti operátora pri príprave na prácu, počas práce a po nej
  • Bezpečnostné pravidlá týkajúce sa používania plošín
  • Platný predpis o technickej kontrole

Po získaní teoretických vedomostí majú študenti možnosť ich prakticky využiť a naučiť sa používať zariadenie.

Učebné osnovy sú v súlade s požiadavkami UDT. Súčasťou školení je aj prístup k štátnej skúške pred príslušnou komisiou UDT (vo Varšave alebo na pobočke úradu). Pozitívny výsledok v procese kontroly kvalifikácií znamená udelenie kvalifikácií pre mobilné platformy. V našom Centre môžete získať oprávnenia aj na ďalšie typy zariadení: mobilné prístupové plošiny, oprávnenia na zdvíhacie plošiny alebo samohybné mobilné plošiny.

Na čo môžete použiť povolenia vydané UDT?

Závesná plošina je zariadenie široko používané pri stavebných, údržbárskych, renovačných a montážnych prácach mimo budov. Čoraz častejšie nahrádza lešenie na miestach, kde by sa ťažko stavalo. Niektoré platformy sú inštalované napevno – ako zariadenia na trvalý prístup.

Takéto široké uplatnenie robí z prevádzkovateľov závesných plošín špecialistov vyhľadávaných na trhu práce. Prevádzkové zručnosti získané počas kurzu pre mobilné platformy je možné využiť okrem iného v:

  • Stavebné firmy - na dokončovacie práce na fasádach budov
  • Firmy zaoberajúce sa montážou, údržbou, kontrolou zariadení namontovaných mimo budov: vzduchotechnika, vzduchotechnika a iné
  • Špecializované firmy zaoberajúce sa čistením, pieskovaním fasád, umývaním vonkajších okien
  • Firmy poskytujúce opravy, údržbu a iné služby na atypických stavbách: mosty, viadukty, komíny

Podrobnosti o tom, ako sa zúčastniť školenia

Pre mobilné platformy sa kurz koná na viacerých miestach: Varšava, Katovice, Krakov. Ak máte záujem o organizáciu uzavretého školenia pre vašu spoločnosť, kontaktujte nás pre podrobnosti.

Kvalifikáciu v povolaní operátor môžu získať osoby staršie ako 18 rokov, minimálne základné vzdelanie a potvrdenie od lekára pracovného lekárstva o bez zdravotných kontraindikácií. Vzdelávanie od študentov nevyžadujeme – vytvárame skupiny, ktoré ich naučia používať od základov, aj také, v ktorých sa len dopĺňajú vedomosti. Vďaka rozhovoru a prieskumu potrieb pri registrácii vieme našim klientom ponúknuť účasť na kurze v príslušnej skupine.

Ľudia, ktorí by chceli prihlásiť seba alebo svojich zamestnancov na školenie, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.

 

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

17 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38