Školiace stredisko - KURSO

Prípravný kurz na získanie kvalifikácie pre nožnicové zdvíhacie plošiny

Získavanie kvalifikácie na obsluhu nožnicových výťahov prebieha formou vedomostného testu a praktickej skúšky. Kandidáti na operátorov vyžadujú odborné znalosti, ktoré je ťažké získať na základe materiálov dostupných na internete. Kurzy organizované naším Centrom obsahujú všetky potrebné informácie v prístupnej forme. Účastníci majú možnosť precvičiť si obsluhu nožnicových zdvíhacích plošín s využitím našej prístrojovej základne, naučiť sa pravidlá bezpečnej prevádzky zariadení, vykonať skúšobné a najnovšie testy prípravy na skúšky UDT.

Kvalifikácia pre operátorov nožnicových výťahov

Na nožnicové výťahy, podobne ako na iné mobilné plošiny, sa v Poľsku vzťahuje technický dozor. To znamená, že na prácu s týmito zariadeniami je potrebné mať oprávnenia udelené Úradom technického dozoru. V prípade nožnicových výťahov sa tieto oprávnenia udeľujú na 5 rokov. Osvedčenie o kvalifikácii vydané UDT oprávňuje prevádzkovateľa pracovať aj v zahraničí.

Od osôb, ktoré absolvujú skúšku UDT, sa vyžadujú nasledovné:

  • Znalosť pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri prevádzke výťahov
  • Poznatky o konštrukcii tohto typu stroja
  • Znalosť pravidiel technického dozoru
  • Praktická zručnosť pri obsluhe stúpačiek
  • Schopnosť konať v prípade nehody alebo poruchy

Príprava na skúšku UDT

Školenia UDT organizované naším centrom sú spôsobom, ako získať potrebné vedomosti od základov alebo si ich doplniť. Pozývame na ne tak tých, ktorí ešte nepoužívali zdvíhacie zariadenia pri práci, ako aj tých, ktorí už majú skúsenosti. Rozsah látky v otvorených aj uzavretých školeniach je prispôsobený úrovni vedomostí účastníkov, čo im umožňuje čo najlepšie využiť čas strávený na hodinách. Školenie obsahuje teoretickú a praktickú časť a veľký počet voľných termínov umožňuje absolvovať skúšku UDT v krátkom čase po absolvovaní školenia.

Záujemcovia o rozšírenie vedomostí sa môžu zúčastniť aj ďalších kurzov Centra: v oblasti údržby mobilných plošín, obsluhy žeriavov, žeriavov, vozíkov, mostových žeriavov a iných strojov.

Aký druh práce je možné vykonať po kurze nožnicového zdvihu?

S preukazom na obsluhu mobilných plošín vrátane nožnicových výťahov sa môžete zamestnať ako robotník alebo s vlastným zariadením poskytovať služby iným spoločnostiam. Nožnicové výťahy sa používajú na prácu vo výškach v odvetviach, ako sú napr:

  • Stavebníctvo
  • Renovácia
  • Výroba - továrne, sklady
  • Reklama

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

5 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38