Sagatavošanas kurss šķērveida pacēlāju kvalifikācijas iegūšanai

Kvalifikācijas iegūšana darbam ar šķērveida pacēlājiem notiek zināšanu pārbaudes un praktiskā eksāmena veidā. Operatoru kandidātiem ir nepieciešamas speciālas zināšanas, kuras ir grūti iegūt, balstoties uz internetā pieejamajiem materiāliem. Mūsu centra organizētie kursi satur visu nepieciešamo informāciju pieejamā formā. Dalībniekiem ir iespēja praktizēt šķērveida pacēlāju darbību, izmantojot mūsu iekārtu bāzi, apgūt iekārtu drošas ekspluatācijas noteikumus, veikt izmēģinājuma un jaunākās pārbaudes, gatavojoties UDT eksāmeniem.

Šķērveida pacēlāju operatoru kvalifikācija

Šķērveida pacēlāji, tāpat kā citi mobilās platformasatrodas tehniskā uzraudzībā Polijā. Tas nozīmē, ka darbam ar šīm ierīcēm ir nepieciešamas Tehniskās apskates biroja izsniegtas atļaujas. Šķērveida pacēlāju gadījumā šīs kvalifikācijas tiek piešķirtas uz 5 gadiem. UDT izsniegtais kvalifikācijas sertifikāts dod tiesības arī praktizēt operatora profesijā ārvalstīs.

No personām, kas kārto UDT eksāmenu, ir nepieciešams:

  • Zināšanas par veselības un drošības noteikumiem, kas attiecas uz liftu ekspluatāciju
  • Zināšanas par šāda veida mašīnu uzbūvi
  • Tehniskās uzraudzības noteikumu pārzināšana
  • Praktiskas iemaņas kāpņu ekspluatācijā
  • Spēja rīkoties avārijas vai avārijas gadījumā

Sagatavošanās UDT eksāmenam

UDT apmācība mūsu Centra organizētais ir veids, kā iegūt nepieciešamās zināšanas no nulles vai tās papildināt. Uz nodarbībām aicinām gan cilvēkus, kuri darbā nav izmantojuši pacēlājus, gan arī tos ar pieredzi. Materiāla apjoms atvērtā un slēgtā apmācībā ir pielāgots dalībnieku zināšanu līmenim, kas ļauj optimāli izmantot laiku klasē. Apmācība ietver teorētisko un praktisko daļu, un lielais pieejamo datumu skaits ļauj kārtot UDT eksāmenu neilgi pēc studiju pabeigšanas.

Zināšanu paplašināšanai interesenti var piedalīties arī citos Centra kursos: mobilo platformu apkopes jomā, celtņu, celtņu, ratiņu, gaisvadu celtņu un citu mašīnu ekspluatācijā.

Kādus darbus var veikt pēc šķērveida pacelšanas kursa?

Ar mobilo platformu, tai skaitā šķērveida pacēlāju, ekspluatācijas atļauju Jūs varat meklēt pilnas slodzes darbu vai – izmantojot savu aprīkojumu – sniegt pakalpojumus citiem uzņēmumiem. Šķērveida pacēlāji tiek izmantoti darbam augstumā tādās nozarēs kā:

  • Būvniecība
  • Atjaunošana
  • Ražošana - rūpnīcas, noliktavas
  • Reklāma

Saistītie raksti:

Pierakstieties uz interviju

Norādiet mums kontakttālruni

3 cilvēki šodien pieprasīja zvanu

Mēs jums piezvanīsim pēc iespējas ātrāk

IERAKSTI: +48 22 208 38 38