Mācību centrs - KURSO

UDT konservatori

UDT

UDT apmācība pārkraušanas tehnikas konservatoriem

Sirsnīgi aicinām uz UDT apmācībām kraušanas tehnikas apkopei – tās ir nodarbības, kas īpaši adresētas cilvēkiem, kuri meklē darbu amatos, kuros nepieciešama šāda veida tehnikas apkope.

Mēs piedāvājam nodarbības konservatoriem par šādām materiālu apstrādes ierīcēm:

UDT saglabāšanas kursi notiek saskaņā ar programmu, kas saskaņota ar Tehniskās apskates biroju. Kursa laikā tiek apspriests plašs ar pārkraušanas iekārtu apkopi saistīto tēmu loks, tajā skaitā:

  • ierīču un to atsevišķu sastāvdaļu uzbūve un darbības mehānismi
  • tehniskās uzraudzības organizācija un noteikumi
  • konservatora pienākumi
  • procedūra neveiksmes gadījumā
  • ekspluatācijas un apkopes grāmatiņas kārtošana
  • arodveselības un darba drošības principi

Papildus teorētiskajām nodarbībām dalībniekiem ir arī praktiskie vingrinājumi, kas nozīmē, ka viņi var uzreiz uzzināt, kā iegūtās zināšanas pielietot savā ikdienas darbā. Pēc nodarbību beigām dalībnieki kārto eksāmenu pirms UDT komisijas. Eksāmena nokārtošana ļauj iegūt kvalifikāciju.

Lai pieteiktos kursā, nepieciešams:

  • 18 gadus vecs vai vecāks
  • vismaz pamatizglītība
  • nav veselības kontrindikāciju darbam šajā amatā

Sirsnīgi aicinām uz UDT konservatoru kursiem mūsu centrā KURSO!

Saistītie raksti:

Pierakstieties uz interviju

Norādiet mums kontakttālruni

2 cilvēki šodien pieprasīja zvanu

Mēs jums piezvanīsim pēc iespējas ātrāk

IERAKSTI: +48 22 208 38 38