Školiace stredisko - KURSO

UDT konzervátory

UDT

Školenie UDT pre konzervátorov manipulačnej techniky

Srdečne Vás pozývame na školenie UDT údržby manipulačnej techniky - to sú hodiny, ktoré sú určené najmä ľuďom hľadajúcim zamestnanie na pozíciách vyžadujúcich údržbu tohto typu zariadení.

Ponúkame kurzy pre konzervátorov na nasledujúcich zariadeniach na manipuláciu s materiálom:

Konzervačné kurzy UDT prebiehajú podľa programu dohodnutého s Úradom technickej inšpekcie. Počas kurzu sa preberá široká škála tém súvisiacich s údržbou manipulačnej techniky, vrátane:

  • konštrukcia zariadení a ich jednotlivých komponentov a mechanizmov činnosti
  • organizáciu a pravidlá technického dozoru
  • povinnosti konzervátora
  • postup v prípade poruchy
  • vedenie knihy prevádzky a údržby
  • zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Okrem teoretických hodín absolvujú účastníci aj praktické cvičenia, čo znamená, že okamžite zistia, ako získané poznatky uplatniť v každodennej práci. Po skončení vyučovania účastníci absolvujú skúšku pred komisiou UDT. Úspešné absolvovanie skúšky vám umožní získať kvalifikáciu.

Pre prihlásenie do kurzu je potrebné:

  • 18 rokov alebo starší
  • aspoň základné vzdelanie
  • žiadne zdravotné kontraindikácie pre prácu na pozícii

Srdečne Vás pozývame na kurzy pre konzervátorov UDT v našom centre KURSO!

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

16 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38