Firma KURSO Vás pozýva na kurz kachlí a kotlov ústredného kúrenia

 

Kurz pre udiareň CO kachlí a kotlov v našej spoločnosti zaručuje kvalifikáciu potrebnú pre prácu s vykurovacou inštaláciou. Vďaka nášmu školiacemu personálu sa vy a vaši zamestnanci naučíte bezpečne vykonávať prácu kachliara a horáka kotla ústredného kúrenia.

Schopnosti udiareň CO pecí a kotlov v dnešnej situácii na trhu zaisťujú stabilnú a bezpečnú prevádzku. Tréning navyše nie je najťažší a môže sa ho zúčastniť prakticky každý. Ak teda niekto uvažuje o rozšírení odborných spôsobilostí o povolenia na prácu s kotlami a kotlami na CO, kurz v KURSO je najlepší spôsob, ako získať nové povolenia.

Predpoklady

Každý, kto je ochotný zúčastniť sa kurzu organizovaného spoločnosťou ERGON, musí splniť niekoľko základných podmienok:

  • 18 rokov alebo starší
  • Vzdelanie aspoň základné
  • Neexistujú žiadne lekárske kontraindikácie pre prácu ako topič pre pece a kotly ústredného kúrenia

Tieto podmienky platia pre každého študenta bez ohľadu na formu školenia.

Firma KURSO ponúka dva typy kurzov pre kúrenisko a kotol CO: otvorený a uzavretý. V prvom prípade sa každá osoba ochotná zúčastniť sa školenia musí prihlásiť na termín uvedený v rozpise na našej stránke. Otvorené vzdelávacie kurzy sú dostupné pre každého, kto si chce rozšíriť svoje odborné kompetencie. Najčastejšie sa uskutočňujú v sídle spoločnosti KURSO alebo v niektorom z jej mnohých školiacich stredísk rozmiestnených po celom Poľsku.

Väčšina otvorených kurzov, vrátane topiča a prikurovača kotla CO, je organizovaná v štandardnom pracovnom čase. Pre ľudí, ktorí však vtedy nemajú čas, ponúka spoločnosť KURSO špeciálne kurzy vo večerných hodinách. Navyše pre ľudí pracujúcich alebo študujúcich naša spoločnosť ponúka aj špeciálne víkendové školenia. Vďaka tomu môže každý, kto chce, získať práva na pece a kotly ústredného kúrenia.

Uzavreté kurzy väčšinou organizujú jednotliví klienti pre svojich zamestnancov. V tomto prípade sa nám sami klienti hlásia s termínom, kedy by chceli školenie zorganizovať. Uzavreté kurzy pre kachle a CO kotly je možné uskutočniť v našej centrále, ale aj v tomto prípade sú naši študenti schopní osloviť klienta a vykonať školenie v jeho firme.

Forma školenia

Dĺžka kurzu kachliara CO2 kachlí a kotlov organizovaného v KURSO závisí predovšetkým od úrovne skúseností študentov. Naša spoločnosť ponúka špeciálne kurzy pre ľudí, ktorí si len obnovujú povolenia. Takéto školenie trvá len jeden deň a končí sa skúškou organizovanou v ten istý deň. Kurzy na prikurovanie a CO kotol pre ľudí bez predchádzajúcej praxe môžu trvať aj niekoľko dní. Všetky školenia v KURSO pozostávajú z dvoch častí – teoretickej a praktickej. Každé školenie je navyše ukončené skúškou, ktorej absolvovaním získajú cvičenci kvalifikačný certifikát, ktorý im umožňuje pracovať ako topič kachlí a kotlov ústredného kúrenia.

Teoretická časťPraktická časťZáverečná skúška
Študenti sa zoznámia s návrhom, bezpečnou prevádzkou a údržbou pecí a kotlov ústredného kúrenia.

Študenti sa dozvedia aj o právnych úkonoch týkajúcich sa prevádzky kachlí a kotlov ústredného kúrenia.

Hodiny prebiehajú formou prednášok vedených našimi trénermi, na požiadanie klientov je možné zorganizovať teoretickú prípravu aj vzdialenou formou na našej online vzdelávacej platforme.

Cvičenia na oboznámenie študentov s prácou kachliara a kotlov ústredného kúrenia.

Študenti si môžu svoje vedomosti precvičiť pred záverečnou skúškou.

Naša spoločnosť poskytuje všetko vybavenie špeciálne pripravené pre potreby školenia.

Pozostáva z dvoch častí, praktickej a teoretickej.

V teoretickej časti študenti odpovedajú na množstvo uzavretých a otvorených otázok zameraných na preverenie vedomostí z bezpečnej prevádzky pecí a kotlov ústredného kúrenia.

Témy teoretickej skúšky zahŕňajú: stavba pecí a kotlov ústredného kúrenia, povinnosti fajčiara pri práci, právne úkony týkajúce sa práce fajčiara.

Praktická časť spočíva vo vykonávaní činností súvisiacich s inštaláciou, prevádzkou a údržbou pecí a kotlov ústredného kúrenia pred skúšobnou komisiou.

Absolvovanie oboch častí skúšky s kladným výsledkom zabezpečuje kvalifikačné výhody v oblasti obsluhy pecí a kotlov ústredného kúrenia.

V cene kurzu pre sporák a CO kotol udiareň

Cena kurzu v každom prípade závisí od súboru individuálnych faktorov. Počet študentov, forma kurzu či úroveň ich vzdelania sú len niektoré z nich.

V prípade otvorených školení ich spoločnosť KURSO organizuje pravidelne a záujemcovia, ktorí si chcú overiť termín a cenu najbližšieho kurzu kachliara a kachliara na CO, nájdu všetky potrebné informácie na našej stránke.

Cena uzavretých školení je stanovená vždy individuálne pre každého klienta. Pred kontaktovaním našich konzultantov vám odporúčame pripraviť si všetky dôležité informácie o skupine študentov, našej spoločnosti to pomôže pripraviť individuálnu ponuku na mieru. Spoločnosti, ktoré sú ochotné s KURSO spolupracovať dlhšie, môžu navyše počítať so zvýhodnenými cenami.

KURSO ponúka okrem školenia a záverečnej skúšky aj množstvo vymožeností v cene kurzu kachlí a kotlov ústredného kúrenia.

  • Občerstvenie pre študentov zdarma (káva, čaj, sušienky).
  • Pomoc s dopravou a ubytovaním pre študentov dochádzajúcich z iných miest.
  • Prístup k vzdelávacej platforme s prípravnými materiálmi na skúšku.
  • Vydanie certifikátov (vrátane dodatočnej dokumentácie, ak je to potrebné).
  • Pomoc pri organizovaní externej skúšky.

Odporúčame vám kontaktovať našu spoločnosť. Naši konzultanti vynaložia maximálne úsilie, aby každý klient dostal personalizovanú ponuku, ktorá spĺňa všetky jeho očakávania.

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

1 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38