Prvá pomoc – školenie zamestnancov

Ako zabezpečiť bezpečnosť zamestnancov na pracovisku? Odpoveď je jednoduchá – školiť ich v BOZP. Poskytovanie prvej pomoci je najdôležitejšou otázkou v oblasti BOZP, preto je táto problematika pokrytá už v úvodnom školení. . Ak chcete, aby boli vaši zamestnanci čo najlepšie vyškolení v prvej pomoci, vyberte si kurz v KURSO.

Čo hovorí zákon?

Každý zamestnávateľ musí určiť osobu zodpovednú za prvú pomoc podľa čl. 209 Zákonníka práce. Takýto zamestnanec je zodpovedný aj za obsluhu lekárničky v prípade úrazu. Systém prvej pomoci na pracovisku by mal byť účinný a ľahko dostupný pre každého. V prípade práce s rizikom nehody alebo kontaktu s toxickými látkami by mali byť zorganizované lekárske miesta. Primeraná znalosť problematiky prvej pomoci umožňuje rýchlu a účinnú pomoc v prípade núdze. Preto je pre zamestnávateľa najlepším riešením školenie zamestnancov v tejto oblasti. Vďaka tomu získavajú vedomosti v teórii aj v praxi.

Kde nájsť odborný kurz?

Centrum KURSO už dlhé roky zabezpečuje adekvátne školenia zamestnancov v oblasti prvej pomoci. O profesionalitu sa stará náš tím lektorov, kvalifikovaných na vedenie kurzu. „Prvá pomoc pri život ohrozujúcich mimoriadnych udalostiach“ je školenie, ktoré vzdeláva zamestnancov pri riešení pracovných úrazov. Poskytujeme teoretické a praktické poznatky na túto tému. Máme školiace miestnosti, v ktorých máme profesionálne školiace zariadenia, napríklad figuríny na kardiopulmonálnu resuscitáciu. Vďaka tomu sú znalosti dobre zavedené a zamestnanci ich môžu využívať v každodennom živote. To je veľmi užitočné, najmä keď je veľa situácií, keď potrebujete niekomu pomôcť.

Teoretické problémy

Počas školenia sa zameriavame na vhodné odovzdávanie vedomostí z oblasti prvej pomoci. Tu sú otázky, o ktorých sa bude diskutovať v teoretickej časti kurzu:

 • Právne otázky
 • Obsah lekárničky
 • Oboznámenie sa s pokynmi pre správne nahlásenie nehody a zabezpečenie miesta udalosti
 • Zásady správania pri kardiopulmonálnej resuscitácii u dospelých a detí
 • Evakuácia zranených
 • Polohovanie postihnutého do polohy na boku
 • Návod na obliekanie pri zlomeninách, omrzlinách, amputáciách, krvácaní, poraneniach hlavy, brucha a hrudníka
 • Konanie v prípade zásahu elektrickým prúdom alebo blesku, mdloby, otravy, epilepsie, srdcového infarktu

Po teórii... praxi

Okrem teoretickej časti je dôležité pozrieť sa na predmet aj z praktického hľadiska. Kurzy prvej pomoci môžu zahŕňať nasledujúce témy:

 • Pravidlá správania sa pri dopravných nehodách
 • Bezpečné cvičenie bokom
 • Vykonávanie KPR na figuríne – masáž srdca a záchranné vdychy (technika ventilácie z úst do úst)
 • Resuscitácia po záchvate epilepsie, udusení alebo úraze elektrickým prúdom
 • Adekvátny výber obetí a organizovanie ich evakuácie
 • Postup pri podozrení na poranenie chrbtice – aplikácia krčného goliera

Vyššie uvedená problematika je príkladmi a môže byť obohatená o témy súvisiace s hrozbami na konkrétnych pracoviskách - súvisiacich s firmou, ktorej predsedá klient.

Čo je to za kurz?

Ako vyzerá tréning v KURSO, už viete. Teraz vám chceme ukázať, aké vlastnosti nás charakterizujú a prečo sa oplatí vybrať si náš kurz.

CharakteristickýPrečo tak?
FlexibilitaProblémy môžu byť primerane rozšírené v závislosti od potrieb klienta
OtvorenosťKurz v našom Centre umožňuje vstup každému, kto má záujem rozšíriť si svoje kompetencie
OrganizovanéV prípade potreby sa školenie môže uskutočniť na pracovisku pre organizovanú skupinu
ProfesionalitaKvalifikovaný personál záchranárov a špeciálne vybavenie zaisťujú výbornú prípravu na prvú pomoc

Školenie môže prebiehať v otvorenej aj uzavretej forme. Prvá sa zvyčajne koná v našom Centre a je k dispozícii aj tým, ktorí sa chcú o prvej pomoci dozvedieť na vlastnej koži. Uzavretý formulár je zase adresovaný konkrétnej skupine organizovanej z inštitúcie alebo podniku. Po absolvovaní školenia je vystavený certifikát o absolvovaní školenia.

Miesto tréningu

Stredisko KURSO poskytuje kurz prvej pomoci na všetkých oddeleniach – vo Varšave, Bielsko-Bialej, Katoviciach a Krakove. Termíny najbližších školení pre jednotlivé mestá sú dostupné na našej stránke. Ak však chcete zorganizovať kurz na svojom pracovisku, ľahko sa dostaneme na akékoľvek miesto v Poľsku. Termín organizovania vyučovania závisí od našich riaditeľov.

cena

Naše školenie „Prvá pomoc pri životných a zdravotných mimoriadnych udalostiach“ je cenovo dostupné a dostupné pre každého. Nastavujú sa individuálne v závislosti od formy kurzu (otvorený alebo uzavretý) a počtu osôb. Pre väčšie organizované skupiny máme tiež atraktívne zľavy.

Kurz prvej pomoci je prínosom pre zamestnancov aj zamestnávateľa. Najlepšou možnosťou je vyškoliť celý personál, pretože potom je každý schopný pomôcť v prípade úrazu, a to nielen v priestoroch pracoviska. Znalosť prvej pomoci je v každodennom živote veľmi užitočná a jej osvojenie prinesie len výhody. Pozývame Vás na zasielanie dopytov cez náš kontaktný formulár - tam sa môžete po zadaní pokynov, ako je počet osôb a miesto, opýtať na cenu prípadného školenia. Odporúčame vám prihlásiť sa ešte dnes na kurz „Prvá pomoc v núdzi života a zdravia“!

 

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

12 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38