Školiace stredisko - KURSO

Zakázané činnosti pri obsluhe žeriavu

Počas prevádzky žeriavu sú zakázané činnosti

Žeriav môže obsluhovať len zamestnanec, ktorý má príslušnú kvalifikáciu UDT. Získate ich zapísaním sa na kurz žeriavnika a úspešným absolvovaním skúšky UDT. Zamestnanec musí mať aj aktuálne školenie BOZP, ako aj dobrý zdravotný stav schválený lekárom pracovného lekárstva.

Počas prevádzky žeriavu musí zamestnanec dodržiavať pravidlá BOZP. Nižšie uvádzame činnosti zakázané pri prevádzke portálu. V opačnom prípade môže prevádzkovateľ ohroziť svoje zdravie alebo život, prípadne ohroziť zdravie alebo život zamestnancov a tretích osôb.

Pri práci so žeriavom je zakázané:

 • prevádzku bez potrebného školenia a oprávnenia
 • obsluha zariadení neoprávnenými osobami
 • nebezpečné pracovné metódy, ktoré môžu byť hrozbou pre zamestnanca a tretie osoby
 • používanie zariadenia, keď nie je v prevádzke alebo existuje podozrenie, že nie je v prevádzke
 • zariadenie opravujú osoby bez príslušného povolenia
 • dotýkať sa pohyblivých mechanizmov a lán
 • zdvíhanie bremien ťažších ako je povolené
 • ponechanie bremena na uchopovacom zariadení bez jeho zavesenia
 • skladovanie bremien v blízkosti zariadenia, ktoré narúša činnosť navijaka
 • premiestňovanie bremien nad pracoviskami alebo nad inými ľuďmi
 • odstránenie varovných a informačných upozornení zo zariadenia
 • používanie stimulantov a nebezpečných látok na pracovisku

Podrobné informácie súvisiace s obsluhou žeriavu nájdete v príručke BOZP.

V prípade záujmu Vás pozývame na portálový kurz - cena a termíny kurzov sú uvedené na našej stránke. náš kurzy UDT sa vykonávajú v meste Varšava, ako aj v iných mestách v Poľsku. Ak máte ďalšie otázky, sme vám k dispozícii.

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

7 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38