Mācību centrs - KURSO

Sprādziena riska novērtējums

Sprādzienbīstamība var rasties dažādās darba vidēs. Kad parādās sprādzienbīstams maisījums un aizdegšanās avots, rodas bīstams sprādziens un aizdegšanās. Lai noteiktu, kādos gadījumos šāds risks pastāv, tiek veikts sprādzienbīstamības novērtējums.

Iekšlietu un administrācijas ministra 2010.gada 7.jūnija rīkojumā par ēku, citu būvju un teritoriju ugunsdrošību (2010.gada 22.jūnija Juridiskais Vēstnesis) ir norādīts, kādos gadījumos nepieciešams izvērtēt sprādziena risku.

Kad ir nepieciešams sprādziena riska novērtējums?

Rīkojuma 37.punkta 1.punkts nosaka, ka "objektos un piegulošajās teritorijās, kurās tiek veikti tehnoloģiskie procesi, izmantojot materiālus, kas var radīt sprādzienbīstamus maisījumus, vai kuros šādus materiālus glabā, veic sprādzienbīstamības novērtējumu" .

Kā norādīts noteikumos, sprādzienbīstamības novērtējumā jāietver potenciāli sprādzienbīstamo zonu noteikšana, sprādzienbīstamības zonu noteikšana un atbilstošas grafiskās dokumentācijas izstrāde, kā arī faktoru noteikšana, kas var izraisīt aizdegšanos.

Saskaņā ar PN-EN 1127-1 standartu ir šādi aizdegšanās avotu veidi:

 • adiabātiskā kompresija un triecienviļņi
 • statiskā elektrība
 • radiofrekvences elektromagnētiskie viļņi no 104 Hz līdz 3 × 1015 Hz
 • elektromagnētiskie viļņi no 3 × 1011 Hz līdz 3 × 1015 Hz
 • karstas virsmas
 • mehāniski radītas dzirksteles
 • liesmas un karstas gāzes
 • klaiņojošas strāvas, katoda aizsardzība pret koroziju
 • jonizējošā radiācija
 • eksotermiskas reakcijas, tostarp putekļu pašaizdegšanās
 • Pērkona streiks
 • ultraskaņas
 • elektroierīces

Sprādziena riska novērtējums pret sprādziena riska analīzi un novērtēšanu

Pienākums veikt sprādziena riska novērtējumu attiecas uz projektētājiem, investoriem vai darba devējiem vai citiem lietotājiem, kuri lemj par tehnoloģiskā procesa gaitu.

Ar sprādziena riska novērtējumu var veikt sprādziena riska analīzi un novērtēšanu, kas izriet no ATEX lietotāju direktīvas 137 un Ekonomikas ministra 2010.gada 8.jūlija noteikumiem par minimālajām prasībām arodveselībai un drošībai, kas saistīti ar atmosfēras iespējamība darba vietā.sprādzienbīstams (2010. gada 30. jūlija Tiesību žurnāls).

Iesniedzot dokumentus būvatļaujas saņemšanai, liela nozīme ir sprādzienbīstamības analīzei un novērtēšanai.

Ja jums ir kādi papildu jautājumi saistībā ar sprādzienbīstamības novērtējumu, lūdzu, nevilcinieties sazināties ar mums.

Saistītie raksti:

Pierakstieties uz interviju

Norādiet mums kontakttālruni

1 cilvēki šodien pieprasīja zvanu

Mēs jums piezvanīsim pēc iespējas ātrāk

IERAKSTI: +48 22 208 38 38