Mācību centrs - KURSO

Bīstamas situācijas, ekspluatējot celtni

Celtņa operatora pienākumi - bīstamas situācijas

Celtņa operatoram jābūt atbilstošai sagatavotībai - nepieciešams portālceltņu kurss, kā arī portālceltņu kvalifikācijas eksāmena nokārtošana. Laikā UDT apmācība un DDVA apmācību laikā celtņa operators saņem informāciju, kā rīkoties bīstamu situāciju gadījumā.

Bīstamās situācijās celtņa serviss mēs iedalām trīs kategorijās:

  • darbības traucējumi
  • uguns
  • Nelaimes gadījumi

Ja celtnis sabojājas, nekavējoties pārtrauciet darbu un ziņojiet par situāciju savam vadītājam. Darbu nedrīkst turpināt, kamēr nav novērsti defekti un apdraudējumi. Pirms darba uzsākšanas ierīce ir papildus jāpārbauda.

Ja, ekspluatējot celtni, izceļas ugunsgrēks, celtnim nekavējoties jābrīdina cilvēki bīstamajā zonā. Pārtrauciet barošanas un gāzes padevi ēkā un celtnī. Plaša ugunsgrēka gadījumā brīdiniet ugunsdzēsējus, un, kad tas nav liels, varat mēģināt dzēst ugunsgrēku paši ar ugunsdzēšamo aparātu. Par notikušo jums jāpaziņo saviem priekšniekiem. Briesmu gadījumā jāpieņem lēmums par iespējamo cilvēku evakuāciju.

Ja, darbinot celtni, notiek nelaimes gadījums, negadījuma vieta ir jānodrošina un cietušajām personām jāsniedz pirmā palīdzība. Ja nepieciešams, jums vajadzētu izsaukt medicīnisko palīdzību. Par notikušo jāpaziņo arī saviem priekšniekiem.

Situācijā, kad celtņa operatoram rodas šaubas par darba drošības apstākļiem, viņš var pārtraukt darbu un sazināties ar darba vadītāju, lai noskaidrotu situāciju. Tūlītēju draudu gadījumā darbinieks var atturēties no darba veikšanas. Pēc tam vadītājs var viņam iecelt aizvietotāju.

Saistītie raksti:

Pierakstieties uz interviju

Norādiet mums kontakttālruni

24 cilvēki šodien pieprasīja zvanu

Mēs jums piezvanīsim pēc iespējas ātrāk

IERAKSTI: +48 22 208 38 38