Školiace stredisko - KURSO

Nebezpečné situácie pri obsluhe žeriavu

Povinnosti obsluhy žeriava - nebezpečné situácie

Operátor žeriavu musí mať zodpovedajúcu prípravu - nutný je kurz pre portálové žeriavy, ako aj zloženie skúšky na kvalifikáciu portálových žeriavov. Počas Školenie UDT a počas školení BOZP dostáva žeriavnik informácie o tom, ako postupovať v prípade nebezpečných situácií.

Nebezpečné situácie v servis žeriavov delíme do troch kategórií:

  • poruchy
  • oheň
  • Nehody

Ak sa žeriav pokazí, okamžite zastavte prácu a nahláste situáciu svojmu nadriadenému. V prácach sa nesmie pokračovať, kým sa neodstránia chyby a nebezpečenstvá. Pred začatím práce by sa malo zariadenie dodatočne skontrolovať.

Ak pri práci so žeriavom dôjde k požiaru, žeriav musí okamžite varovať osoby v nebezpečnej oblasti. Prerušte prívod elektriny a plynu v budove a v žeriave. V prípade rozsiahleho požiaru zalarmujte hasičský zbor a keď nebude veľký, môžete sa pokúsiť požiar uhasiť sami pomocou hasiaceho prístroja. O incidente by ste mali informovať svojich nadriadených. V prípade nebezpečenstva treba rozhodnúť o prípadnej evakuácii osôb.

Ak dôjde pri obsluhe žeriavu k nehode, miesto nehody treba zabezpečiť a zraneným osobám poskytnúť prvú pomoc. V prípade potreby by ste mali zavolať lekársku pomoc. O incidente by ste mali informovať aj svojich nadriadených.

V situácii, keď má žeriavnik pochybnosti o podmienkach bezpečnosti práce, môže prácu zastaviť a kontaktovať nadriadeného, aby situáciu objasnil. V prípade bezprostredného ohrozenia sa zamestnanec môže zdržať práce. Vedúci mu potom môže vymenovať náhradné zamestnanie.

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

1 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38