Mācību centrs - KURSO

Sprādziena riska novērtējums

Atsevišķas darba vides rada sprādziena risku, kas galvenokārt ir saistīts ar darba vietu, izmantoto ierīču vai vielu un maisījumu īpašībām. Lai notiktu sprādziens, ir jāizveido sprādzienbīstama vide un aizdegšanās avots, piemēram, dzirksteles, karstas virsmas, liesmas, elektroierīces vai elektrostatiskā izlāde.

Darba vietās, kur pastāv sprādzienbīstamas vides risks, nepieciešams veikt visaptverošu sprādzienbīstamības analīzi un novērtējumu. Šādu pienākumu darba devējiem uzliek ATEX lietotāju 137 direktīva un Ekonomikas ministra 2010. gada 8. jūlija noteikumi par minimālajām darba aizsardzības un veselības aizsardzības prasībām saistībā ar sprādzienbīstamas vides iespējamību darba vietā ( LR 2010. gada 30. jūlijs, .).

Sprādziena riska novērtējumā ņem vērā:

  • statīvā izmantotās instalācijas
  • izmantotās vielas un maisījumi
  • notiekošie procesi un to mijiedarbība
  • sprādzienbīstamas vides rašanās varbūtība un ilgums
  • efektīvu aizdegšanās avotu rašanās varbūtība
  • sprādziena paredzamo seku lielums

Pamatojoties uz veikto sprādzienbīstamības novērtējumu, ir iespējams pieņemt atbilstošu lēmumu par sprādzienbīstamības aizsardzību konkrētajā darba vietā.

Lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz sprādziena riska novērtējumu:

  • novērstu vai samazinātu sprādzienbīstamas vides veidošanās iespēju
  • novērstu vai samazinātu sprādzienbīstamas vides aizdegšanās iespēju
  • samazināt sprādzienu sekas un ierobežot to izplatību

Līdz ar to, veicot sprādzienbīstamības analīzi un novērtēšanu saskaņā ar direktīvu un ekonomikas ministra rīkojumu, ir iespējams samazināt risku tajās darba vietās, kur var notikt sprādziens.

Ja jums ir kādi papildu jautājumi par sprādziena riska novērtējumu, mēs joprojām esam jūsu rīcībā.

Saistītie raksti:

Pierakstieties uz interviju

Norādiet mums kontakttālruni

21 cilvēki šodien pieprasīja zvanu

Mēs jums piezvanīsim pēc iespējas ātrāk

IERAKSTI: +48 22 208 38 38