Mokymo centras – KURSO

Sprogimo rizikos įvertinimas

Sprogimo pavojus gali kilti įvairiose darbo aplinkose. Atsiradus sprogiam mišiniui ir užsiliepsnojimo šaltiniui, kyla pavojingas sprogimas ir gaisras. Siekiant nustatyti, kokiais atvejais tokia rizika egzistuoja, atliekamas sprogimo rizikos vertinimas.

Vidaus reikalų ir administracijos ministro 2010 m. birželio 7 d. potvarkyje dėl pastatų, kitų statinių ir teritorijų priešgaisrinės apsaugos (Įstatymų leidinys 2010 m. birželio 22 d.) nurodyta, kokiais atvejais būtina įvertinti sprogimo pavojų.

Kada reikalingas sprogimo rizikos įvertinimas?

Potvarkio 37 punkto 1 punkte nustatyta, kad „Įrenginiuose ir gretimose teritorijose, kuriose technologiniai procesai vykdomi naudojant medžiagas, iš kurių gali susidaryti sprogūs mišiniai, arba kuriose tokios medžiagos laikomos, turi būti atliekamas sprogimo rizikos vertinimas“. .

Kaip nurodyta taisyklėse, sprogimo rizikos vertinimas turi apimti potencialiai sprogių zonų apibrėžimą, sprogimo pavojaus zonų nustatymą ir atitinkamos grafinės dokumentacijos parengimą bei veiksnių, galinčių sukelti užsidegimą, nustatymą.

Pagal PN-EN 1127-1 standartą yra šių tipų uždegimo šaltiniai:

 • adiabatinės suspaudimo ir smūginės bangos
 • statinė elektra
 • radijo dažnio elektromagnetinės bangos nuo 104 Hz iki 3 × 1015 Hz
 • elektromagnetinės bangos nuo 3 × 1011 Hz iki 3 × 1015 Hz
 • karštus paviršius
 • mechaniškai generuojamos kibirkštys
 • liepsnos ir karštos dujos
 • klaidžiojančios srovės, katodinė apsauga nuo korozijos
 • jonizuojanti radiacija
 • egzoterminės reakcijos, įskaitant dulkių savaiminį užsidegimą
 • Perkūno smūgis
 • ultragarsu
 • elektros prietaisai

Sprogimo rizikos vertinimas ir sprogimo rizikos analizė ir įvertinimas

Prievolė atlikti sprogimo rizikos vertinimą taikoma projektuotojams, investuotojams ar darbdaviams ar kitiems naudotojams, kurie sprendžia dėl technologinio proceso eigos.

Sprogimo rizikos vertinimu galima atlikti sprogimo rizikos analizę ir vertinimą, kuris išplaukia iš ATEX naudotojų direktyvos 137 ir Ūkio ministro 2010 m. liepos 8 d. reglamento dėl minimalių darbuotojų sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su atmosferos darbo vietoje galimybė.sprogi (2010 m. liepos 30 d. Teisės aktų leidinys).

Sprogimo rizikos analizė ir įvertinimas turi didelę reikšmę teikiant dokumentus statybos leidimui gauti.

Jei turite papildomų klausimų, susijusių su sprogimo rizikos vertinimu, susisiekite su mumis.

Susiję straipsniai:

Užsiregistruokite pokalbiui

Duok mums kontaktinį numerį

1 žmonių paprašė šiandien paskambinti

Mes jums paskambinsime kuo greičiau

ĮRAŠAI: +48 22 208 38 38