Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

żuraw HDS na budowie

Praktyczne zastosowanie żurawi HDS

KILKA SŁÓW O ŻURAWIU HDS 

Rozwinięcie skrótu HDS: hydrauliczny dźwig samochodowy. Jest to urządzenie bardzo często wykorzystywane we wszelkiego rodzaju pracach przeładunkowych. Żuraw HDS podlega Urzędowi Dozoru Technicznego.  

CO WARTO WIEDZIEĆ O KONSTRUKCJI 

operator żurawia w kamizelce odblaskowej

Konstrukcja żurawia HDS składa się z elementów stałych, które są niezbędnym wyposażeniem każdego urządzenia, oraz części zmiennych, które wymieniane są w zależności od zadań wykonywanych przez maszynę. Do najważniejszych stałych elementów należą:  

 • zestaw podpór – dzięki nim żuraw stabilnie utrzymuje się na powierzchni. Są umieszczone z każdej strony, aby idealnie zrównoważyć duży ciężar żurawia;  
 • podstawa żurawia – platforma, na której zamontowany jest cały żuraw;  
 • kolumna suwnicy – pionowy element łączący platformę z wciągnikiem, czasami kolumna posiada system teleskopowy, dzięki któremu prace suwnicowe można wykonywać szybciej i łatwiej;  
 • wysięgnik – jeden z najważniejszych elementów żurawia HDS. Najczęściej jest to część ruchoma, dzięki czemu może pracować na każdym, nawet niedostępnym terenie. 

ZALETY  

Po pierwsze, żurawie HDS są bardzo łatwe w transporcie oraz intuicyjne w użyciu. Co więcej, osadzenie dźwigu na pojeździe sprawia, że maszyny mogą bezproblemowo i w krótszym czasie przemieszczać się po drogach. 

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY CZYLI PRZYŚPIESZENIE PROCESU I OBNIŻENIE KOSZTÓW  

samochód hds

HDS zamontowany na pojeździe umożliwia załadunek i rozładunek bez konieczności posiadania dodatkowych pojazdów i maszyn – wózków widłowych, ładowarek teleskopowych czy dźwigów. Z tego powodu, samochody ciężarowe z dźwigami są powszechnie wykorzystywane do przewozu różnego rodzaju ładunków, w tym palet i kontenerów. Wysoka nośność żurawia umożliwia również załadunek ciężkich materiałów budowlanych, prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, a nawet maszyn i pojazdów nieprzystosowanych do poruszania się po drogach publicznych. Hydrauliczne żurawie dalekosiężne mogą służyć do transportu materiałów na duże wysokości – m.in. na wyższe kondygnacje lub na dach budynku. Na końcu żurawia można również zamontować specjalistyczne wiadra (np. do materiałów sypkich) i chwytaki (np. do rur kanalizacyjnych). Samochody z żurawiami HDS mogą być wykorzystywane do prac ziemnych, rolniczych i drogowych.  

Uprawnienia na operatora żurawi HDS

Żurawie HDS oparte są na technologii hydraulicznej – ich elementy sterowane są systemem hydraulicznym. Do obsługi żurawi przeładunkowych, wymagane są odpowiednie uprawnienia – nadawane są one po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu państwowego przed UDT. W trakcie kursu, uczestnicy uczą się wszystkiego w kontekście teorii budowy i działania urządzenia, a także zasad BHP. Odbywają się również ćwiczenia praktyczne, dzięki którym uczestnicy kursu uczą się prawidłowo obsługiwać sprzęt.  Żurawie HDS mogą być stosowane zarówno na wolnym powietrzu, jak i w zamkniętych przestrzeniach, takich jak hale, ale z zastrzeżeniem, że powinny być odpowiednio wentylowane. W przeciwnym razie, istnieje ryzyko zatrucia spalinami. Żurawie samojezdne nigdy nie powinny być używane podczas porywistych wiatrów lub burz. Praca powinna być również zawieszona, gdy widoczność jest ograniczona. Pojazd musi być właściwie ustawiony i odpowiednio wypoziomowany. Szczegóły dotyczące maksymalnego dopuszczalnego przechyłu żurawia, można znaleźć w jego danych technicznych. Podłoże musi być odpowiednio wytrzymałe, a w przypadku nierównego lub zabagnionego podłoża, należy zastosować specjalne stabilizatory i podkładki. 

BEZPIECZEŃSTWO  

samochód na budowie

Przed rozpoczęciem pracy operator żurawia powinien zawsze sprawdzić, czy w jego strefie nie ma osób postronnych. Miejsce pracy żurawia musi być odpowiednio wydzielone i oznakowane. Pojazd musi mieć włączone światła ostrzegawcze, hamulec ręczny i kliny zapobiegające ruchowi kół. Operator urządzenia musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej – odpowiednie obuwie, kask ochronny i odzież nie krępującą ruchów. 

Główne zabronione czynności:  

 • przenoszenie ładunków o nieznanych parametrach,  
 • obsługa ładunków związanych z podłożem, 
 • praca bez podpór dźwigowych,  
 • praca podczas nieodpowiednich warunków pogodowych, 
 • praca w nieodpowiednim terenie oraz w pobliżu zagrożeń, np. linii energetycznych,  
 • używanie niesprawnego żurawia i akcesoriów, 
 • praca z żurawiem bez ważnej decyzji UDT i wpisu do księgi konserwacji, 
 • przemieszczanie ładunków nad ludźmi i stanowiskami pracy. 

Najpopularniejsze pytania

Czym jest żuraw HDS?

Jest to to urządzenie bardzo często wykorzystywane we wszelkiego rodzaju pracach przeładunkowych.

Jakie są zalety żurawia HDS?

Żuraw HDS stabilnie utrzymuje się na powierzchni, jest łatwy w transporcie oraz pozwala na transport ładunków na duże wysokości.

Do czego można wykorzystywać samochody z żurawiami HDS?

Samochody z żurawiami HDS mogą być wykorzystywane do prac ziemnych, rolniczych i drogowych, a także do transportu materiałów sypkich i rur. 

Czym są żurawie HDS?

HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy) – jest to odmiana dźwigu samochodowego, montowanego na samochodach ciężarowych oraz dostawczych.

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38