Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

Rodzaje urządzeń.

Urządzenia dla osób niepełnosprawnych

Aby osoby niepełnosprawne swobodnie mogły się przemieszczać wykorzystuje się urządzenia składające się z mechanizmu podnoszenia i podestu najczęściej napędzane hydraulicznie lub elektrycznie. Wszystkie te urządzenia by w sposób bezpieczny przewoziły osobę niepełnosprawna podlegają dozorowi technicznemu. Montowane są tak, aby znieść wszelkie bariery architektoniczne dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się. Maszyny te wchodzą w skład urządzeń transportu bliskiego w skrócie UTB.

Rodzaje urządzeń

Eksploatacja urządzeńDźwigi schodowe są to urządzenia znajdujące się przy schodach na zewnątrz bądź wewnątrz budynków. Przesuwają się w płaszczyźnie pochylonej, między paroma poziomami. Przeznaczone są dla ludzi poruszających się na wózkach inwalidzkich i innych osób niepełnosprawnych. Posiadają one elementy składowe co daje możliwość w każdej chwili złożenia urządzenia na czas jego postoju. Zastosowuje się różne odmiany konstrukcyjne urządzeń między innymi platformy pochyłe i podnośniki krzesełkowe.

Platformy podnoszące pionowe montowane na zewnątrz jak i wewnątrz budynków w celu obsługiwania kilku poziomów przystankowych. Mają możliwość większego udźwigu niż dźwigi schodowe. Posiadają napęd łańcuchowy śrubowy bądź hydrauliczny. Budowa i wymiary konstrukcji dają możliwość przejazdu pasażerowi z ograniczoną zdolnością poruszania się na wózku oraz jego opiekuna.

Aby odpowiednio dobrać urządzenie dla osoby z niepełnosprawnością najlepiej na etapie projektu domu czy budynku wziąć pod uwagę czynniki związane z urządzeniem oraz czynniki związane z miejscem i lokalizacją montażu urządzenia.

Eksploatacja urządzeń

Tak jak wspomnieliśmy powyżej urządzenia podlegają dozorowi technicznemu i powinny być konserwowane zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją eksploatacji:

 • Osoba eksploatująca musi wyposażyć urządzenia w instrukcją obsługi
 • Eksploatujący zobowiązany jest w celu bezpiecznej konserwacji urządzenia zapewnić odpowiednią konserwację zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
 • Wszelkie konserwacje powinno być zapisywane i przechowywano na w dzienniku konserwacji prowadzonych przez eksploatującego.
 • Dla urządzeń UTB wyposażonych w aparaty elektryczne, eksploatujący musi zapewnić udokumentowanie i wykonanie:
  1) pomiarów wytrzymałości izolacji przewodów elektrycznych zwracając szczególną uwagę na obwody ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa, przynajmniej:
  a) raz na rok- w przypadku urządzeń:
  – służących do przemieszczania osób,
  – pracującym na zewnątrz
  – w pomieszczeniach i strefach z wyziewami żrącymi lub zagrożonych wybuchem,
  b) raz na 2 lata- dla maszyn pracujących innych warunkach niż wymienione w poprzednim punkcie.
  2) pomiarów wytrzymałości o ile są stosowane uziemień odgromowych i roboczych oraz ochrony przeciwpożarowej, przynajmniej:
  a) raz na rok- w przypadku urządzeń:
  – służących do przemieszczania osób,
  – pracujących na otwartych przestrzeniach lub w miejscach o zwiększonej wilgotności, gorących i z wyziewami żrącymi,
  b) raz na 2 lata- dla maszyn pracujących innych warunkach niż wymienionych w poprzednim punkcie.

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38