Školicí středisko - KURSO

Analýza rizik založená na různých metodologiích

Analýza rizik je soubor činností, které se zaměřují na snižování negativního dopadu rizika přijímáním vhodných opatření, která toto riziko formují. Prostřednictvím analýzy rizik je možné identifikovat, hodnotit a monitorovat míru rizika na kvantitativní i kvalitativní úrovni.

Analýza rizik má zvláštní uplatnění při vývoji systémů řízení bezpečnosti a bezpečnostní politiky. Práce v této oblasti proto velmi často provádějí specialisté v oblasti BOZP.

Při provádění analýzy rizik se používají různé metodiky, které jsou přizpůsobeny specifičnosti daného subjektu a oblasti činností, které riziko generují.

Nejčastěji používané metodiky v analýze rizik:

  • HAZOP - analýza hrozeb a operační schopnosti
  • ETA - analýza stromu událostí
  • FMEA - analýza typů a účinků možných chyb
  • FTA - Analýza stromu chyb
  • LOPA - analýza bezpečnostních vrstev
  • PHA - Initial Hazard Analysis
  • QRA – kvantitativní hodnocení rizik

Nejčastěji používanou metodou v analýze rizik je HAZOP (Hazard and Operaability Studies), tedy analýza hrozeb a operačních schopností. Vychází z normy PN-IEC 61882. Často se používá při navrhování nových zařízení a instalací, jakož i při modernizaci zařízení, instalací a procesů.

Co je analýza HAZOP?

Studie začíná rozdělením systému na uzly (procesní jednotky nebo jednotkové operace) se specifickými parametry, například průtok, teplota, tlak, hladina. Na základě klíčových slov jako „žádný“, „méně“, „více“, „také“, „část“, „inverzní“, „jiný než“, je možné interpretovat odchylky od návrhových předpokladů.

Analýza HAZOP spočívá ve zvážení všech dostupných kombinací parametru a klíčových slov a kontrole možných odchylek. U každé odchylky od předpokladů se provádí proces identifikace příčin, hodnotí se pravděpodobnost odchylky a související rizika. Kromě toho se zkoumá, zda jsou použitá ochranná opatření z hlediska postupů a vybavení dostatečná. Výsledky testů se zaznamenávají do tzv. HAZOP tabulky.

Zůstaneme vám k dispozici, pokud budete mít další dotazy týkající se analýzy rizik.

Související články:

Přihlaste se na pohovor

Dejte nám kontaktní číslo

10 lidé dnes požádali o telefonát

Ozveme se vám co nejdříve

EVIDENCE: +48 22 208 38 38