Mācību centrs - KURSO

Publikacje

Komanda strādā lielā augstumā

Kā izvairīties no drošības apdraudējumiem un nodrošināt darbinieku uzticību?

Fakts, ka darbinieks jūtas droši, var izvairīties no vispārējiem drošības apdraudējumiem un efektīvi veikt darbu augstumā. Pārliecības sajūta komandā ir cieši saistīta ar atbilstošu drošības pasākumu ieviešanu pret neatļautiem apstākļiem. Šim nolūkam tiek izmantotas īpašas procedūras. Kādi tieši noteikumi un darbības var veicināt drošības sajūtas radīšanu visai augstumā strādājošo cilvēku komandai?

 

Kas ir darbs augstumā?

Strādnieks noslīd pa virvi no jumtaDarbs augstumā ir saistīts ar darbību veikšanu vismaz viena metra augstumā virs zemes vai grīdas. Tomēr šajā situācijā ir divi izņēmumi:

 • ja šī zona ir aizsargāta ar ekranējumu no visām iespējamām pusēm līdz augstumam, kas nav mazāks par pusotru metru, ar cietām sienām vai sienām ar stiklotām virsmām,
 • kad zonā ir cietas un stabilas konstrukcijas vai ierīces, kas nodrošina aizsardzību pret kritieniem no augstuma.

Darbi augstumā, kā likums, tiek apvienoti ar t.s troses vai konstrukcijas piekļuve. Šāda veida darbos nodarbinātie ne tikai augstumā, nereti veic arī dažāda veida pasūtījuma darbības, tostarp, piemēram, montāžu, apkalpošanu, uzkopšanu vai renovāciju. Šo uzdevumu katalogs ir daudz plašāks. Tomēr, strādājot augstumā, pastāv risks gūt savainojumus vai ekstremālās situācijās pat izraisīt nāvi. Uzņēmējs, kurš nodarbina darbiniekus darbam augstumā, ir noslogots ar vislielāko atbildību par viņu drošību. Tomēr tas neatbrīvo viņus no rūpīgas visu darba vietas noteikumu ievērošanas. Bieži vien citu komandas locekļu veselība un dzīvība ir atkarīga no viena cilvēka pienākuma un piesardzības.

 

Prasības strādniekiem augstumā

Sakarā ar to, ka darbs augstumā ir prasīgs un samērā bīstams darbs, ne visi šeit kvalificējas darbam. Darbiniekam, kas veic darbu augstumā, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem:

 • jābūt vismaz 18 gadus vecam,
 • ir vismaz pamatizglītība,
 • ir labs psihofiziskais stāvoklis, ko apliecina atbilstošs arodmedicīnas ārsta sertifikāts (nav kontrindikāciju šāda veida darbam),
 • ir atbilstoša kvalifikācija, sertifikāti un sertifikāti,
 • pabeigt apmācību veselības un drošības un ugunsdrošības jomā,
 • jāpārzina darba riska novērtējums un visi norādījumi un procedūras, kas jāizmanto konkrētajā darba vietā, tostarp īpaša darba rokasgrāmata,
 • jābūt aprīkotam ar t.s individuālos aizsardzības līdzekļus un iepazinies ar to lietošanas instrukcijām apmācību laikā.

Svarīgi, lai darbiniekam būtu nosliece uz šāda veida darbu, t.i., nosvērtība, atbildība, veselais saprāts, kā arī precizitāte un uzcītība visu konkrētajā amatā piemērojamo noteikumu piemērošanā. Lai gan normatīvajos aktos tas nav noteikts, katram darba devējam personāla atlases procesa laikā būtu jāpārbauda potenciālais kandidāts, vai tas atbilst šīm īpašībām. Gan darba devējs, gan darba kolektīva dalībnieki nevēlētos saskarties ar cilvēku, kurš radītu papildu stresu un radītu apgrūtinājumu un draudus.

 

Svarīgi drošības uzdevumi darba devējam

Brīdinājuma zīme darbam augstumāDarba devējam ir pienākums nodrošināt saviem darbiniekiem atbilstošu uzraudzību (piemēram, vadītāja). Tai arī jānodrošina citu darbinieku drošība visiem cilvēkiem, kuri veic darbu augstumā. Darba devēja pienākums ir arī bez maksas aprīkot darbiniekus ar atbilstošiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Nedrīkst aizmirst par kolektīvajiem aizsardzības pasākumiem un atbilstošu zonu iezīmēšanu darbam augstumā vai potenciāli bīstamās vietās. Katram darbiniekam ir jābūt atbilstoši apmācītam par veiktā darba apjomu un kārtību un viņa līdzdalību tajā.

 

Aizsardzība

Ir individuālās un kolektīvās aizsardzības līdzekļi. Individuālie aizsardzības līdzekļi ir paredzēti, lai aizsargātu katra darbinieka veselību un dzīvību atsevišķi. Šāda veida ekipējuma izmantošana ir tā valkāšana vai izmantošana, veicot noteikta veida darbības (piemēram, ķivere, jostas, apģērbs). Kolektīvie aizsardzības pasākumi aizsargā pret drošības apdraudējumiem, un tos var izmantot noteikta veida darbībās nodarbinātu personu grupa. Visbiežāk tiem ir tehnisku risinājumu forma (piemēram, sastatnes, sieti).

 

Aprīkojums darbam augstumā

Pareizi izvēlēts aprīkojums palīdz paaugstināt darbinieku drošības līmeni viņu uzdevumu veikšanā. Tomēr tas ir noderīgi tikai tad, ja tā tehniskais stāvoklis to atļauj. Tāpēc, izvēloties aprīkojumu, ir vērts vadīties pēc tā kvalitātes. Šim nolūkam ir jāpārbauda, vai ierīcēm, mehānismu sistēmām un pat instrumentiem vai piederumiem ir atbilstoši sertifikāti. Svarīgi, lai darbinieki būtu apmācīti pareizi rīkoties ar iekārtu un katru dienu veiktu tās atsevišķo elementu piemērotības pārbaudi. Noderīgs un dažreiz pat nepieciešams aprīkojums darbam augstumā bieži ietver:

 • apģērbam un apaviem jābūt specializētiem (tostarp termoaktīviem, ūdensizturīgiem), dažreiz tie ir aprīkoti arī ar cimdiem un aizsargbrillēm,
 • ķiverei (ķiverei), kas izgatavota no kvalitatīviem materiāliem, jābūt pareiza izmēra (nosedz atbilstošas galvas virsmas, lai netraucētu redzamību) un vieglai; ķiveres veids arī pielāgojas veiktā darba veidam,
 • alpīnisma siksnām, jābūt ērtām (aizsardzība pret nobrāzumiem, jostas garuma regulēšana), šāda veida ekipējums var nosegt visu ķermeni vai gurnu un augšstilbu zonu,
 • augstas kvalitātes kāpšanas virves (statiskās un dinamiskās), sertificētas drošībai, ar atbilstošiem parametriem (piemēram, diametrs, svars),
 • īpašas karabīnes (to loma cita starpā ir dažādu veidu mezglu nostiprināšana)
 • soliņi, noderīgi, ilgstoši karājoties virs zemes/grīdas,
 • pieejas ierīces,
 • lejupējie,
 • skriemeļi kravu pārvadāšanai,
 • štropes, pašapdrošināšanā izmantotās iekārtas,
 • darbstacijas plāksnes, palīdzot sakārtot darba vietu,
 • lentes (iekļautas ieklāšanā).

 

Katra darba devēja interesēs ir veikt visus pasākumus, lai aizsargātu savu darbinieku veselību. Tomēr ir vēl svarīgāks iemesls rūpēties par saviem darbiniekiem, tostarp tiem, kas strādā augstumā. Cilvēkresursi veido uzņēmuma vērtību un bieži ietekmē tā konkurences priekšrocības. Tieši tāpēc ir vērts rūpēties par saviem cilvēkiem un nodrošināt viņiem tādus apstākļus, lai viņi iesaistīti un pilnībā motivēti varētu pildīt savus pienākumus uzņēmuma saimnieciskās darbības labā.

Saistītie raksti:

Pierakstieties uz interviju

Norādiet mums kontakttālruni

1 cilvēki šodien pieprasīja zvanu

Mēs jums piezvanīsim pēc iespējas ātrāk

IERAKSTI: +48 22 208 38 38