Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

Zezwolenie na eksploatację suwnicy

Suwnice to urządzenia o szerokim zastosowaniu – mogą być one stosowane w przemieszczaniu ładunków w halach magazynowych, przemysłowych, na składowiskach, także w stoczniach. Specyfika prowadzonych z ich zastosowaniem prac wyznacza rodzaj używanych suwnic, do których zalicza się głównie suwnice bramowe i pomostowe.

Każda suwnica przed rozpoczęciem pracy musi posiadać zezwolenie na eksploatację. W tym celu należy zgłosić ją do oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. Przed wydaniem zezwolenia prowadzone są analizy poprawności zainstalowania suwnicy oraz możliwości jej przekazania do bezpiecznego użytkowania.

Bardzo ważne jest przy tym bezpieczne środowisko pracy suwnicy – musi być ona zamontowana w odpowiednim miejscu, które nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa operatora oraz osób postronnych. Kluczowe jest także prawidłowe zamontowanie suwnicy, po czym następują próby pomontażowe i pomiary elektryczne. Także musi być ona właściwie konserwowana i eksploatowana – wymagane są także regularne przeglądy. Inspektor wykonuje badania okresowe, aby wydać ocenę aktualnego stanu technicznego.

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38