Mācību centrs - KURSO

Publikacje

Atļauja celtņa ekspluatācijai

Gaisa celtņi ir ierīces ar plašu pielietojumu – ar tiem var pārvietot kravas noliktavās, industriālās hallēs, poligonos, arī kuģu būvētavās. Veikto darbu specifika ar to izmantošanu nosaka izmantoto celtņu veidu, kas galvenokārt ietver portālceltņus un tilta celtņus.

Pirms darba uzsākšanas katram portālam ir jābūt darbības atļaujai. Šim nolūkam par to jāziņo Tehniskās apskates biroja filiālei. Pirms atļaujas izsniegšanas tiek analizēta celtņa uzstādīšanas pareizība un iespēja to nodot drošai lietošanai.

Ļoti svarīga ir celtņa droša darba vide – tas jāuzstāda piemērotā vietā, kas nerada draudus operatora un apkārtējo cilvēku drošībai. Izšķiroša nozīme ir arī pareizai celtņa uzstādīšanai, kam seko pēcmontāžas testi un elektriskie mērījumi. Tas arī ir pareizi jāuztur un jāekspluatē – nepieciešamas arī regulāras pārbaudes. Inspektors veic periodiskas pārbaudes, lai novērtētu pašreizējo tehnisko stāvokli.

Saistītie raksti:

Pierakstieties uz interviju

Norādiet mums kontakttālruni

23 cilvēki šodien pieprasīja zvanu

Mēs jums piezvanīsim pēc iespējas ātrāk

IERAKSTI: +48 22 208 38 38