Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

Povolenie na prevádzku žeriavu

Mostové žeriavy sú zariadenia so širokým spektrom použitia - možno ich použiť na premiestňovanie bremien v skladoch, priemyselných halách, skládkach, tiež v lodeniciach. Špecifickosť prác realizovaných s ich použitím určuje typ použitých žeriavov, medzi ktoré patria najmä portálové a mostové žeriavy.

Pred začatím prác musí mať každý portál povolenie na prevádzku. Za týmto účelom treba nahlásiť na pobočku Úradu technickej inšpekcie. Pred vydaním povolenia sa analyzuje správnosť inštalácie žeriavu a možnosť odovzdania do bezpečného užívania.

Veľmi dôležité je bezpečné pracovné prostredie žeriavu – musí byť inštalovaný na vhodnom mieste, ktoré neohrozuje bezpečnosť obsluhy a okolostojacich osôb. Rozhodujúca je aj správna inštalácia žeriavu, po ktorej nasledujú skúšky po montáži a elektrické merania. Treba ho tiež riadne udržiavať a prevádzkovať – potrebné sú aj pravidelné kontroly. Inšpektor vykonáva periodické skúšky na posúdenie aktuálneho technického stavu.

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

21 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38