Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

Egzamin G1, G2, G3

Żeby osoba mogła pracować na stanowisku wymagającym odpowiednich uprawnień G1, G2, G3, na początku musi podejść do odpowiedniego szkolenia, a następnie pozytywnie zaliczyć egzamin.

Tematyka egzaminu włącza wymagania dotyczące wiedzy wymaganej na stanowiskach eksploatacji i/lub dozoru. Są one określone w par. 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 w zależności od eksploatowanych instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych, energetycznych lub gazowych.

Podczas egzaminu poruszane są następujące kwestie:

  • postanowienia aktów prawnych – w ustawa Prawo Energetyczne, rozporządzenie (Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189) oraz rozporządzenie (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828)
  • budowa urządzeń energetycznych
  • eksploatacja urządzeń energetycznych
  • instrukcji stanowiskowe i zakładowe
  • normy
  • kodeks pracy
  • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

Terminy i miejsca organizacji egzaminów uzgadniane są indywidualnie pracownikami wybraną przez kursanta komisją np.: SEP, PSE, SIMP, SITPS” zależnie od podejmowanego rodzaju kursu.

Powiązane artykuły:

Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38