Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

Skúška G1, G2, G3

Aby ten človek mohol pracovať na pozícii, ktorá si vyžaduje primeranú kvalifikáciu G1, G2, G3, musí najskôr absolvovať príslušné školenie a následne zložiť skúšku.

Predmet skúšky zahŕňa požiadavky na znalosti požadované na pozíciách obsluha a/alebo dozor. Sú uvedené v ods. 6 bod 2 vyhlášky ministra hospodárstva, práce a sociálnej politiky z 28. apríla 2003 v závislosti od používaných elektrických, energetických alebo plynárenských zariadení, zariadení a sietí.

Počas skúšky sa diskutuje o nasledujúcich problémoch:

  • ustanovenia právnych aktov - v zákone o energetike, vyhláška (Z. z. z roku 2005 č. 141, pol. 1189) a vyhláška (Z. z. z roku 2003, č. 89, poz. 828)
  • výstavba energetických zariadení
  • prevádzka energetických zariadení
  • pracovisko a firemné pokyny
  • štandardy
  • zákonníka práce
  • zásady poskytovania predlekárskej pomoci

Termíny a miesta skúšok sa dohodnú individuálne so zamestnancami komisie, ktorú si študent zvolí, napr.: ŠVP, PSE, SIMP, SITPS v závislosti od typu absolvovaného predmetu.

Súvisiace články:

Prihláste sa na pohovor

Dajte nám kontaktné číslo

1 ľudia dnes požiadali o telefonát

Čo najskôr sa vám ozveme

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38