Školicí středisko - KURSO

Publikacje

Zkouška G1, G2, G3

Aby ten člověk mohl pracovat na pozici, která vyžaduje odpovídající kvalifikaci G1, G2, G3, musí nejprve absolvovat příslušné školení a poté složit zkoušku.

Předmět zkoušky zahrnuje požadavky na znalosti požadované na pozicích obsluha a/nebo dozor. Jsou stanoveny v par. 6 bod 2 vyhlášky ministra hospodářství, práce a sociální politiky ze dne 28. dubna 2003 v závislosti na používaných elektrických, energetických nebo plynárenských zařízeních, zařízeních a sítích.

Během zkoušky se probírají následující otázky:

  • ustanovení právních aktů - v energetickém zákoně, vyhláška (Sbírka zákonů z roku 2005 č. 141, položka 1189) a vyhláška (Sbírka zákonů z roku 2003, č. 89, položka 828)
  • konstrukce energetických zařízení
  • provoz energetických zařízení
  • pracoviště a firemní pokyny
  • standardy
  • zákoníku práce
  • zásady poskytování předlékařské pomoci

Termíny a místa konání zkoušek se domlouvají individuálně s pracovníky studentem zvolené komise např.: ŠVP, PSE, SIMP, SITPS v závislosti na typu absolvovaného předmětu.

Související články:

Přihlaste se na pohovor

Dejte nám kontaktní číslo

1 lidé dnes požádali o telefonát

Ozveme se vám co nejdříve

EVIDENCE: +48 22 208 38 38